Marcin Pawlik

Nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. Autor i współautor projektów, programów i kursów blended learningowych i online. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu usług chmurowych w szkołach. Administrator Microsoft Office 365, Google G Suite, platformy zdalnego nauczania Moodle. Badacz i promotor nowych trendów w edukacji. Poza zainteresowaniami związanymi z usługami chmurowymi głównym obszarem zainteresowań jest e-learning, film, grafika i jego wykorzystanie w edukacji i promocji.

W Akademii IT Media prowadzi szkolenia:

Szkolenie dla nauczycieli – Microsoft Teams
Szkolenie Microsoft Office Microsoft Teams – dla szkolnych administratorów
Szkolenie Google G-Suite – dla nauczycieli
Szkolenie G-Suite dla administratora IT w szkole