Kurs ZBrush

cena 4200 zł netto + 23% VAT

48h (6 dni) 8:30-16:30

Ścieżka: Grafika 3D i tworzenie gier

ZBrush – moduł I : 9-11 grudnia 2024

ZBrush – moduł II : 16-18 grudnia 2024

Inne terminy >

Kurs stacjonarny | online na żywo

Zamów szkolenie dedykowane:
22 678 38 87

zapisz się

Kurs ZBrush

średnia ocen: 5.0

Kurs ZBrush

Warsztat z certyfikatem Akademii IT Media

Stacjonarnie Warszawa lub online | na żywo

Kurs ZBrush prowadzony jest w formie zajęć stacjonarnych w Warszawie lub zdalnej pracy z domu w dowolnej innej lokalizacji. Ma charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem. Kurs składa się z dwóch szkoleń, kolejność ich realizacji zależy od uczestnika

I Etap: Szkolenie Zbrush – moduł I – 9-11 grudnia 2024
II Etap: Szkolenie Zbrush – moduł II  – 16-18 grudnia 2024

W ciągu sześciodniowej nauki w ramach kursu ZBrush, uczestnicy zapoznają się z programem od jego podstawowych funkcji do użytkowania na poziomie zaawansowanym. Nadrzędnym celem jest przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy poprzez realizację na zajęciach projektów przy zachowaniu wszystkich etapów pracy dla rozwiązań 3D. Kurs ZBrush gwarantuje, że każdy uczestnik przy zachowaniu wysokiej motywacji, będzie mógł rozpocząć przygodę z tworzeniem zachwycających projektów.

Jako jedyny w Polsce Ośrodek Szkoleniowy mamy zaszczyt posiadać odznakę Adobe Education Elite Partner oraz nieprzerwanie od 2005 roku jesteśmy Centrum Szkoleniowym Adobe.
Gwarantujemy najwyższą jakość prowadzonych przez nas szkoleń.

Czego się nauczysz?

Dostosować interfejs programu do różnego typu projektów

Pracować z kolorem w ZBrushu

Renderować scenę w ZBrushu i wyeksportować ją do aplikacji 2D

Tworzyć unikalne narzędzia przy pomocy ZBrusha, Photoshopa

Tworzyć i eksportować tekstury (color texture) w ZBrushu na bazie Polypaint (UV Master plugin)

Zaawansowanych technik oświetlania modela w scenie

W ramach Szkolenia ZBrush – moduł I nauczysz się:

 • Optymalizować ustawienia programu by maksymalnie wykorzystać zasoby komputera
 • Dostosować interfejs programu do różnego typu projektów
 • Zapisywać własne ustawienia: layout, color, layout, skróty klawiszowe, startup document
 • Wygodnie zarządzać projektami i narzędziami przy pomocy / wykorzystując LightBox
 • Wielu technik zaznaczania, maskowania by wygodnie i efektywnie pracować z siatką / jak szybko i skutecznie edytować siatkę – techniki zaznaczania i maskowania
 • Czym są Polygroups i jak efektywnie ich używać / szybko i wygodnie pracować z obiektami wykorzystując Polygroups
 • Szybkich i elastycznych technik tworzenia własnej siatki wyjściowej – tworzenia dowolnego modelu / obiektu łącząc rozbudowane narzędzia do tworzenia siatki bez konieczności korzystania z aplikacji zewnętrznych
 • Pracować z kolorem w ZBrushu
 • Czym jest Polypaint by móc tworzyć nie tylko kształty ale obiekty, które łączą w sobie formę, fakturę i kolor
 • Pracować z systemem pędzli (brushes)
 • Pracować z materiałami w ZBrushu
 • Renderować scenę w ZBrushu i wyeksportować ją do aplikacji 2D
 • Czym są Subtools i jak z nich korzystać by móc tworzyć wieloelementowe obiekty o ogromnych rozdzielczościach (dziesiątki milionów polygonów)

W ramach Szkolenia ZBrush – moduł II nauczysz się:

 • Optymalizować ustawienia programu by maksymalnie wykorzystać zasoby komputera
 • Grupować narzędzia we własnych menusach i paletach by pracować wygodniej i szybciej
 • Tworzyć unikalne narzędzia przy pomocy ZBrusha, Photoshopa czy importując siatki z innych aplikacji 3D oraz kontrolować istniejące
 • Łączyć zaawansowane techniki pracy z siatką – w tym strategii pracy z Subdivision Levels (poziomami podziału), Dynamesh oraz ZRemesher
 • Korzystać z najważniejszych pluginów ( SubTool Master, Transpose Master, UV Master, Decimation Master, Multi Map Exporter, 3D Print Hub)
 • Strategii pracy przy tworzeniu modeli ludzi (humanoidów)
 • Wykorzystywać narzędzia ZBrusha do zmiany pozy modela z licznymi Subtools w tym mniej znane funkcjonalności Transpose Mode oraz ZSphere rig
 • Wielu technik i narzędzi do tworzenia i pracy z twardymi powierzchniami w ZBrushu (hard surfaces)
 • Tworzyć i eksportować tekstury (color texture) w ZBrushu na bazie Polypaint (UV Master plugin)
 • Tworzyć i eksportować mapy z ZBrusha (normal, displacement, ambient occlusion)
 • Tworzyć złożone faktury powierzchni wykorzystując system warstw oraz Surface Noise Maker
 • Zaawansowanych technik oświetlania modela w scenie i renderowania
 • Wykorzystywać skany (.stl) w pracy z ZBrushem
 • Przygotowywać projekty do różnych technologii druku 3D

Czego oczekujemy?

Dobrej znajomość systemu operacyjnego Mac OS lub Windows oraz solidne podstawy użycia komputera PC lub Mac dają gwarancję właściwego i optymalnego wykorzystania czasu kursu.

Dla kogo jest ten kurs?

Osób pracujących w przemyśle gier komputerowych,
którym Zbrush ułatwi projektowanie i modelowania postaci

Jubilerów,
chcących tworzyć projekty 3D, które w pełni oddadzą wygląd ich produktów

Ilustratorów,
którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie trójwymiarowej rzeczywistości

Architektów i projektantów wnętrz,
którzy chcą poznać alternatywę dla płatnych narzędzi projektowych

Rzeźbiarzy,
którzy chcą zwizualizować swoje projekty w programie dającym możliwość pracy z wirtualną gliną

Osób kreatywnych,
które chciałyby zdobyć konkretne umiejętności w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe

Nasi prowadzący

Ryszard Zimek

Od kilkunastu lat pracuje w mediach cyfrowych.

Specjalizuje się w technologiach cyfrowych 2D oraz 3D.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Program szczegółowy

Kurs ZBrush składa się z dwóch szkoleń:

Szkolenie Zbrush – moduł I

Specyfika programu ZBrush Pixologic na tle innych aplikacji 3D

 • Pixol – zapis informacji o materiale, kolorze, light setup dla każdego wierzchołka siatki
 • Camera w ZBrushu
 • ZBrush tools – wprowadzenie
 • Różnice między zbrush document, zbrush project, zbrush tool – jakie rodzaje danych zapisują

Optymalizacja początkowych ustawień programu

 • Przywracanie ustawień fabrycznych / wyjściowych programu
 • Zarządzanie dostępem do pamięci RAM
 • Ustawienia Max Polygon per Mesh
 • Ustawienia Undo History

Interfejs

 • Omówienie budowy interfejsu
 • Tworzenie własnych ustawień kolorystycznych, import ustawień kolorystycznych
 • Tworzenie własnych ustawień interfejsu, import ustawień interfejsu
 • Tworzenie i zapisywanie własnych skrótów klawiszowych
 • Zapisywanie własnych ustawień

Zarządzanie plikami – LightBox

 • LightBox – wprowadzenie
 • Wykorzystanie predefiniowanych narzędzi

Nawigacja

 • Nawigacja w zbrush document vs praca z zbrush tool
 • Widok perspektywiczny / widok ortograficzny

Document palette

 • Czym jest dokument w ZBrushu – rozdzielczość dokumentu – optymalizacja ustawień pod kątem maksymalnego wykorzystania zasobów komputera
 • Rozdzielczość dokumentu a rozdzielczość narzędzia (praca nad ilustracją a praca z obiektami)
 • Document > Export
 • Tworzenie Startup document

Tool palette – wtęp

 • Czym jest narzędzie (tool) w ZBrushu
 • Wgrywanie narzędzia – draw mode
 • Rodzaje tools w ZBrushu
 • Omówienie palety Tool – najważniejsze subpalettes
 • Zapisywanie tool, zapisywanie projektu (Zbrush project) vs zapisywanie dokumentu (zbrush document)

DIGITAL SCULPTING

Wstęp

 • Czym jest polygonal modeling / sculpting – wprowadzenie podstawowych pojęć dot. wirtualnego rzeźbienia
 • Czworokąty vs trójkąty – rodzaje siatek
 • Dystrybucja poligonów; rola poziomów podziału (subdivision levels)

Brushes – wprowadzenie

 • Czym są pędzle (brushes) w ZBrushu – podstawowe własności pędzli
 • Omówienie rodzajów pędzli
 • Podstawowe parametry pędzli – size, intensity, focal shift
 • Czym jest opcja dynamic brush
 • Brush panel – ‘b’
 • Tryby pracy z pędzlami (Zadd, Zsub, RGB, MRGB, M mode)
 • Smooth brushe
 • Stroke type
 • Alfy (alphas)
 • Tworzenie i zapisywanie własnych pędzli
 • Zarządzanie pędzlami – wgrywanie własnych pędzli do początkowych ustawień programu

Edycja siatki

 • Polyframe mode
 • Narzędzia do selekcji (select rectangle tool, lasso tool, grow/shrink selection)
 • Narzędzia do maskowania (przegląd podstawowych narzędzi do maskowania, ostrzenie i wygładzanie maski)
 • Znaczenie Polygroups – wykorzystanie Polygroups dla efektywnej pracy w ZBrushu
 • Subpalette Tool > Masking

Transpose mode

 • Czym jest transpose mode, jak jest zbudowana i jak działa transpose line
 • Podstawowe transformacje siatki przy pomocy transpose line (move, rotate, scale)
 • Użycie maski z transpose line

Wykorzystanie zdjęć referencyjnych w ZBrushu

 • Grid floor
 • SpotLight

Sposoby tworzenia base mesh w ZBrushu – wprowadzenie / omówienie na przykładach

 • Primitives
 • ZSpheres
 • Dynamesh
 • ShadowBox
 • Wykorzystanie ZBrush presets (projects, tools)
 • Importowanie siatki do ZBrusha

Tworzenie siatki za pomocą primitives, ZShperes, ShadowBox, Dynamesh,

PRIMITIVES

 • Primitives – obiekty parametryczne

ZSPHERES

 • Rysowanie Zspheres
 • Kontrola Adaptive skin

SHADOWBOX

 • Tworzenie siatki przy pomocy ShadowBox – specyfika tworzonej siatki
 • Użycie Clip brushes vs Trim brushes
 • Przykłady zaawansowanego wykorzystania ShadowBox

DYNAMESH – wirtualna glina

 • Wykorzystanie predefiniowanych narzędzi do speed sculpting
 • Ustwienie własności funcji Dynamesh w Preferences palette
 • Użycie Dynamesh z primitives
 • Tworzenie base mesh: głowy oraz popiersia w wykorzystaniem Dynamesh w połączeniu z innymi technikami

Topologia siatki – zmiana topologii przy użyciu ZBrush ZRemesher

 • Znaczenie właściwej topologii
 • Strategia pracy z subdivision levels
 • Tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher (kontrola rozdzielczości oraz gęstości siatki, kontrola przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • Projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project

SubTool subpalette – tworzenie wieloelementowych obiektów – praca z milionami wielokątów

 • Tworzenie SubTools
 • Podstawowe funkcje SubTool subpalette – omówienie
 • Skróty klawiszowe do pracy z SubTool
 • Transparency, Ghost, Solo mode
 • Importowanie obiektów z zewętrznych aplikacji
 • Funkcja mesh extract – Tool > SubTool > Extract
 • Wykorzystanie pluginu SubTool Master

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • Wykorzystanie transpose mode z pluginem Transpose Master do zmiany pozy modela z wieloma subtoools

Praca z kolorem ZBrushu

 • Polypaint / Tool > Colorize mesh – wprowadzenie
 • Funkcja fill object (color, material)
 • Kolor w Zbrushu (Color palette)
 • Wykorzystanie zdjęć referencyjnych do malowania tekstur na przykładzie teksturowania twarzy (SpotLight)

Tworzenie faktur 3D

 • Tworzenie własnych alf przy pomocy ZBrusha (Alpha palette)
 • Wykorzystanie darmowych zasobów ZBrush Central
 • Wykorzystanie zdjęć referencyjnych – projekcja faktury za pomocą SpotLight
 • Wykorzystanie maski z alfami i funkcji inflate

Materiały w ZBrushu

 • Standard material vs matcap material – omówienie rodzajów materiałów w ZBrushu
 • Wykorzystanie interaktywnego światła ze standard materials
 • Omówienie podstawowych własności materiałów (Material > Modifiers)
 • Tworzenie i zapisywanie własnych materiałów na bazie już istniejących
 • Importowanie gotowych materiałów typu matcap do ZBrusha
 • Wykorzystywanie wielu materiałów obrębie jednego modela

Światło w ZBrushu

 • Podstawowe własności światła w ZBrushu
 • Tworzenie light setup (key light – fill light – rim light) dla sceny
 • Interactive light w ZBrushu

BPR render

 • Renderowanie sceny / obiektu w ZBrushu – podstawowe ustawienia Render palette
 • Kontrola cienia w BPR render

Szkolenie Zbrush – moduł II

Optymalizacja początkowych ustawień programu

 • RAM, Max Polygon per Mesh, Undo History, Startup Doc, Quick Save

Interfejs

 • Optymalizacja środowiska pracy – tworzenie złożonych interfejsów
 • Omówienie interfejsów dla różnego typu projektów
 • Omówienie przydatnych zestawień narzędzi
 • Tworzenie odrębnych menusów i subpalette – grupowanie narzędzi, szybkie wywoływanie menusów
 • Tajbardziej przydatne skróty klawiszowe – omówienie
 • Wykorzystanie ikon interfejsu do szybkiego przełączania się między pędzlami (sculpting, select, mask brushes), typami stroke i alfami

Nawigacja

 • Omówienie 2 rodzajów nawigacji w pracy z zbrush tool w ZB4R6

Tworzenie własnych narzędzi

Brushes – pełna kontrola nad właściwościami pędzli (Brush, Stroke) – omówienie wybranych zagadnień brush i jego własności

Brush palette – omówienie podstawowych ustawień pędzli

 • Depth
 • Auto Masking (Mask by Polygroups, BackfaceMask, Topological)
 • Smooth Brush Modifiers

Stroke palette – aplikowanie pędzli

 • Zaawansowane funkcje Stroke palette: praca z Lazy mouse, Lazy Mouse > Backtrack
 • Nowe funkcjonalności curve mode (m.in. Frame Mesh)

Tworzenie własnych alf w ZBrushu i Photoshopie

 • Ustawienia dokumentu
 • Wykorzystanie primitieves i pędzli do tworzenia alf w ZBrushu
 • Alpha palette – modyfikowanie sposobu aplikowania alfy
 • Tworzenie alf za pomocą aplikacji 2D na przykładzie programu Adobe Photoshop
 • Tworzenie seamless alf w ZBrushu oraz Photoshopie

Zaawansowane funkcje InsertMesh brushes

 • InsertMesh brushes – wprowadzenie
 • Wykorzystanie oraz tworzenie własych pędzli typu IM oraz IMM (multiresolution brushes)
 • Użycie InsertMesh brushes z krzywymi (curve mode) – kontrola dystrybucji elementów
 • Tworzenie złożonych InsertMesh brushes przy pomocy polygroups (tworzenie 3 – elementowych łańcuchów)

Zarządzanie narzędziami

 • Zapisywanie własnych narzędzi, tworzenie ikon pędzli
 • Wgrywanie własnych narzędzi: alf, pędzli, projektów do ZBrush LightBox, tworzenie własnych folderów w LightBox
 • Wgrywanie własnych pędzli do okna dialogowego 3D Sculpting Brush (-b-)

Edycja siatki (symetria, world center, transpose mode)

 • Osie w ZBrushu, grid floor
 • Praca z symetrią w ZBrushu
 • Tool > Deformation > ReSym vs. Mirror and Weld
 • Tool > Deformation > Mirror
 • Czym jest i jak działa local symmetry oraz Use Posable Symmetry
 • Model względem początku układu odniesienia – jak działają algorytmy subpalety Deformation
 • Opcja set / clear pivot point

Transpose mode

 • Zaawansowane transformacje siatki przy pomocy transpose line,
 • Mało znane skróty klawiszowe i funkcjonalności
 • Użycie pluginu TransposeMaster do pracy z licznymi SubTools

Praca z siatką – zaawansowane techniki

 • Znaczenie właściwej topologii
 • Strategia pracy z subdivision levels
 • Tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher (kontrola rozdzielczości, lokalnej gęstości siatki oraz przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • Projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project [czyli jaką przyjąć strategię by maksymalnie wykorzystać detale oryginału](użycie ZRemesher w połączeniu z SubTools > Project )

Narzędzia to tworzenia nowej siatki

 • Zsketch mode, zsketch brushes – do szybkiego tworzenia akcesoriów
 • Pozyskiwanie siatki z IM brushes
 • Praca z IMM brushes – wykorzystanie IMM BParts do stworzenia base mesh postaci o zmiennej rozdzielczości siatki

Dynamesh

 • Szczegółowe omówienie możliwości DynaMesh (strategia pracy z DynaMesh i subDiv poziomami podziału)
 • ShadowBox w połączeniu z ClipCurve brush
 • Topology brushe – tworzenie fragmentów siatki
 • Wykorzystanie Zspheres do retopologii

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • Stworzenie rigu / szkieletu przy pomocy Zspheres
 • Użycie rigu / szkieletu ZSphere z pluginem Transpose Master do zmiany pozy modela z wieloma subtools
 • Wykorzystanie Transpose Mode – łączenie technik

UV layout

 • Przygotowanie UV layout w zewnętrznej aplikacji 3D na potrzeby ZBrusha
 • Importowanie modeli z UV’s do ZBrusha; sprawdzenie poprawności działania UV’s (UV check)
 • Tworzenie UV layout w ZBrushu przy pomocy pluginu UV Masters
 • Eksportowanie obiektów z nałożonym UV layout
 • Tworzenie i eksportowanie color textur utworzonej na bazie Polypaint
 • Tworzenie innych map w ZBrushu – wykorzystanie pluginu Multi Map Exporter
 • Vector displacement, displacement map, normal map
 • Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji 2D typu Photoshop do malowania modela (Polypaint)
 • ZappLink
 • GoZ – wykorzystanie możliwości Photoshop Extended
 • Wykorzystanie funckji Stroke > Lazy Mouse > Backtrack

Tworzenie złożonych faktur na powierzchni modela

 • Wykorzystanie Surface Noise Maker
 • Wykorzystanie systemu warstw (Layers)

MultiMap Exporter

 • Generowanie map w ZBrushu
 • Export map

Hard Surface – praca z twardymi powierzchniami w ZBrushu

 • Czym jest praca z hard surface – specyfika pracy z hard surface w ZB
 • Przydatne techniki i narzędzia – omówienie

Brushes – omówienie pędzli dedykowanych do pracy z hard surface

 • Praca z pędzlami typu Clip
 • Planar brushes – kontrolowanie ustawień
 • TrimDynamic vs hPolish
 • Wykorzystanie transpose mode (move) do tworzenia twardych krawędzi (hard edges)
 • Wykorzystanie primitives i deformation panel z floor grid do tworzenia base mesh
 • Połączenie ShadowBox i clip brushes do tworzenia base mesh
 • Wykorzystanie Subtools
 • Tworzenie własnych stamps

Zaawansowane techniki oświetlania

 • LigthCap
 • Wykorzystanie panoram .hdri do oświetlania sceny
 • AO pass

BPR render

 • Wykorzystanie panoram fotograficznych jako tła renderu
 • Eksportowanie passes
 • Compositing w Photoshopie na bazie wyeksportowanych passes

SKAN – wykorzystanie skanów 3D w ZBrushu

 • Import skanów 3D (plików w formacie .stl) do ZBrusha
 • Przygotowywanie siatki pod projekcję detalu skanu (omówienie różnych strategii)
 • Projekcja skanu
 • Problem symetrii w pracy ze skanami

Druk 3D

 • Czym jest druk 3D; rodzaje druku 3D (technologie, formaty plików, przygotowanie plików na potrzeby danej technologii) – omówienie
 • Rozdzielczość modela a rozdzielczość potrzebna do druku 3D w danej technologii
 • Tworzenie grubości ścianki oraz poles przy pomocy Dynamesh
 • Zmniejszanie rozdzielczości modela cyfrowego – użycie pluginu Decimation Master
 • Przygotowanie modela do druku – użycie pluginu 3D Print Exporter
 • Kolor w druku 3D
 • Dzielenie modela na potrzeby różnych technologii druku

MICROMESH

Tworzenie prezentacji przy pomocy ZBrusha

 • Tworzenie turntable
 • Tworzenie filmów na podstawie Undo History

Zaawansowane techniki tworzenia materiałów

 • Tworzenie złożonych materiałów w ZBrushu (multishaders)
 • Tworzenie własnych materiałów typu matcap (2 metody)
 • Tworzenie materiałów typu SSS w ZBrushu
 • Bakowanie render passes w ZBrushu

Jak wygląda kurs?

Szkolenie stacjonarne

 • Praktyczne warsztaty w realu.
 • Możliwość pełnej koncentracji na nauce w nowoczesnym Ośrodku Szkoleniowym Akademii IT Media.
 • Sposób na wymianę doświadczeń wśród uczestników z różnych branż, wydziałów czy organizacji.
 • Certyfikat oraz  materiały szkoleniowe.

Szkolenie online

 • Praktyczne warsztaty online | na żywo.
 • Stałe połączenie video z trenerem w czasie rzeczywistym.
 • Nauka z dowolnego miejsca.
 • Praktyczne ćwiczenia na żywo wraz zadawaniem pytań trenerowi.
 • Zdalna praca poprzez TeamViewer na wysokiej klasy komputerach, udostępnionych w siedzibie IT Media.
 • Trener widzi prace uczestników dzięki czemu może im w dowolnym momencie pomóc.
 • Certyfikat oraz  materiały szkoleniowe.

 

Szkolenia otwarte i zamknięte

W Akademii IT Media prowadzimy kompleksowe kursy oraz pojedyncze szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, firm jak i instytucji publicznych. Oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte oraz indywidualne konsultacje na różnym poziomie zaawansowania.

Zaletą szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych firm. Natomiast przy szkoleniach zamkniętych dostosujemy do Twoich potrzeb termin zajęć oraz ich lokalizację.

Zapytaj o szczegóły: +48 22 678 38 87

Jak zdobyć dofinansowanie na Kurs Zbrush?

Chciałbyś opłacić Kurs Zbrush, ale brakuje Ci funduszy? Możesz skorzystać z dofinansowań, które mogą rozwiązać Twój problem. My, jako Akademia IT Media istniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (WUP (2.14/00109/2005). Jeżeli jesteś osobą bezrobotną/poszukującą pracy, możesz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie finansowe na konkretny kurs lub szkolenie.

O dofinansowanie można również się starać w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Pożyczki na kształcenie”oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego, możemy zagwarantować Ci pomoc w wyborze opcji najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb.
Czytaj więcej >

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce Elitarny Edukacyjny Partner Adobe oraz Partner Szkoleniowy Black Magic Design i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Do wyboru szkolenie online
lub szkolenie stacjonarne

Jesteśmy zawsze na czasie

Stawiamy na praktykę i samodzielność

NIE CZEKAJ AŻ ZABRAKNIE MIEJSC!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kurs Zbrush – opinie na temat kursu

W IT Media na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie uczestników naszych szkoleń. Dzięki temu zarówno Kurs ZBrush, jak i pozostałe zajęcia dostępne w naszej ofercie cieszą się licznymi pozytywnymi opiniami wśród uczestników. Najwyższe oceny otrzymują oczywiście wykładowcy. Podejście, zaangażowanie i przygotowanie doświadczonej kadry, która z pasją podchodzi do dzielenia się wiedzą, sprawiają, że kurs przebiega w przyjemnej, przyjaznej atmosferze. Średnia naszych ocen w Google to 4,9, a na Facebooku to 5,0.

Sprawdź nasze opinie na Google >

 

 

Opinie z ankiet po szkoleniu

Profesjonalne przygotowanie do pracy z programem.

- Edyta

Szkolenie bardzo rzeczowe, wykładowca bardzo kompetentny, cierpliwy i pomocny. Dobra kawa i wyżywienie.

- Olek

Super, polecam.

- Michał

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Chcesz zapytać o coś przed zakupem?

Napisz do nas na [email protected]

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87

Dowiedz się więcej o kursie

Zapoznaj się z nowym wymiarem sztuki cyfrowej i jednocześnie odkryj w sobie prawdziwego artystę! Kurs Zbrush obejmuje naukę obsługi programu, który wykorzystywany jest do malowania, rzeźbienia i modelowania. Jest jednym z narzędzi, które zrewolucjonizowały świat grafiki 3D. Na co dzień korzystają z niego osoby zajmujące się sztuką cyfrową, filmami wideo czy też grami komputerowymi.

Program ZBrush umożliwia tworzenie realistycznych postaci 3D, świata oraz scen, a także zjawisk atmosferycznych lub oświetlenia. Przygotowany model 3D można przeznaczyć do drukowania lub wykorzystania w innej aplikacji. Dzięki dużej wydajności Zbrusha można korzystać z programu, bez konieczności kupowania profesjonalnych kart graficznych.

Modelowanie 3D – geometria bez tajemnic

W trakcie kursu ZBrush odkryjesz wiele przydatnych funkcji, które ułatwią Ci pracę z modelowaniem obiektów 3D. Do nich należą m.in.: Dynamesh, ZSpheres czy ZRemesher. Dodatkowo poznasz wiele atrybutów, dzięki którym uzyskasz pełną kontrolę nad kształtem powstającego obiektu. Będziesz w stanie zmienić podstawowe kształty w formę, którą chciałbyś uzyskać, opierając się całkowicie o swoje wyobrażenia. ZBrush oferuje Ci możliwość tworzenia nieskończonej ilości kształtów.

Ponadto bogata oferta kilkudziesięciu pędzli pozwoli Ci uzyskać najróżniejsze efekty. Ciekawostką jest, że paleta powstała na podstawie narzędzi używanych przez prawdziwych rzeźbiarzy. Dlatego, jeżeli chciałbyś poczuć się jak prawdziwy artysta i z pomocą cyfrowego dłuta stworzyć prawdziwe dzieło z wirtualnej gliny, to na pewno kurs ZBrush jest skierowany do Ciebie.

Przy modelowaniu tradycyjnymi technikami, użytkownicy napotykają trudności z wielokątami, które rozciągają się i utrudniają pracę. Dzięki poznaniu nowoczesnej funkcji Dynamesh w sposób szybki i prosty stworzysz nowy model 3D zawierający jednolite wielokąty. Rozpoczynając od zaprojektowania kuli, będziesz w stanie wymodelować zarówno głowę, jak i całą postać. Pracując z funkcją Dynamesh odniesiesz wrażenie, jakbyś modelował przy pomocy prawdziwej gliny. Materiał charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki możliwości rozciągania, dodawania lub odejmowania masy. I to wszystko masz zagwarantowane, pracując wyłącznie w cyfrowym świecie!

kurs grafiki 3d - zbrush efekty pracy w programie

Dodatkowo trener pokaże Ci, w jaki sposób poprawić geometrię modelu, poprzez usunięcie wszystkich rozciągniętych wielokątów i ich równomiernego rozprowadzenia na całej powierzchni projektu. Dzięki funkcji Dynamesh masz możliwość tworzenia biblioteki np. różnych części ciała. Elementy, które umieścisz w zbiorze, możesz później w sposób dowolny i szybki ze sobą zestawiać.

W ramach zajęć uczestnicy poznają również funkcję ZSpheres. Jest to jedna z bardzo szybkich i efektywnych funkcji stworzonych do projektowania siatek geometrycznych. Z tym narzędziem zaprojektujesz podstawową siatkę z czystą topologią, której będziesz mógł nadać dowolny kształt. Wykreujesz szkielety, postacie, elementy wyposażenia czy wiele innych modeli, które pojawią się w Twojej wyobraźni.

Na zajęciach nie przejdziesz obojętnie obok w pełni automatycznej funkcji – ZRemesher. Dzięki niej na podstawie istniejącego już kształtu danej geometrii stworzysz nową siatkę. Co więcej, zajmie Ci to zaledwie kilka sekund. Do tego utrzymasz pełną kontrolę dzięki m.in. możliwości sterowania kierunkami wielokątów. Narzędzia, które poznasz w trakcie kursu, nie raz Cię zaskoczą swoją prostotą i funkcjonalnością.

Teksturowanie w ZBrush

Proces teksturowania możemy rozpoczynać właściwie w prawie każdym momencie naszej pracy. W ramach tworzenia tekstury pierwszym narzędziem, od którego wychodzimy jest zdecydowanie Polypaint. Dzięki niemu pomalujemy powierzchnię modelu bez uprzedniego przypisywania mapy tekstury lub nawet tworzenia powiązanych UV.

W trakcie kursu zapoznasz się z innowacyjnym systemem malowania Spotlight. Spotlight pozwala na edytowanie obiektu w ZBrush, a następnie umożliwia wyświetlanie go na powierzchni modelu. W ramach poznawania tej funkcji odkryjesz intuicyjne pędzle przeznaczone do malowania i rzeźbienia. Z pomocą funkcji Spotlight dopasujesz odcień i intensywność barwy. Co więcej, będziesz mógł użyć narzędzi symetrii w celu zaaplikowania koloru na twarz, skórę czy tatuaż jednocześnie. Podobnie jak inne funkcje, Spotlight jest bardzo prosty w użyciu.

Trener zapozna Cię z niezbędną wtyczką UV Masters. Dla wyjaśnienia, w trakcie projektowania mapy tekstury, obiekt 3D wymaga układu UV, czyli współrzędnych 2D, które opisują, w jaki sposób aplikacje 3D nałożą teksturę na dany model. Dzięki znajomości tej wtyczki przy pomocy jednego kliknięcia stworzysz wydajną mapę UV dla Twojego modelu.

Zobaczysz, że malowanie w połączeniu z bogatym system pędzli i funkcji w ZBrush, jest naprawdę proste i dostępne dla każdego użytkownika. Odkryjesz, że można malować i rzeźbić jednocześnie, tworząc szczegóły powierzchni, które idealnie pasują do twoich barw. Niezwykłą siłą tych zastosowań jest to, że z łatwością możesz nadawać realistyczne kolory i detale, nawet tuż przed sfinalizowaniem topologii siatki modelu.

Renderowanie modelu

Chciałbyś nadać swojemu modelowi efekt wosku? Zrobisz to przy pomocy modyfikatora regulującego temperaturę danego materiału. Prowadzący zapozna Cię z suwakami, które będziesz mógł wykorzystać do m.in. zmiany barwy czy nasycenia.

Ponadto dowiesz się o filtrach BPR, dzięki którym możesz wykonać wiele zmian bezpośrednio w programie ZBrush. Dodasz głębokość pola, ostrość do modelu lub całej sceny. Poznasz filtr koloru, który pomoże Ci zmienić barwę cieni.

W programie znajdzie się również część poświęcona zastosowaniu funkcji Lightcap. Nauczysz się, jak w zdumiewająco krótkim czasie stworzyć światło, dodać teksturę do światła czy zbudować oświetlenie sceny ze środowiska. Dzięki programowi ZBrush wszystkie etapy wykonasz z niezwykłą dokładnością, co pozwoli Ci zwiększyć jeszcze bardziej Twoją kreatywność, które jest niezbędna w procesie powstawania projektu.

Zastosowanie

Znajomość ZBrusha na pewno przydaje się twórcom gier komputerowych. W związku z tym, że gracze należą do grupy bardzo wymagających klientów, projektanci mają naprawdę trudne zadanie sprostać ich oczekiwaniom. Odbiorcy oczekują m.in. wielu efektów wizualnych, realistycznych obrazów, charakterystycznych postaci. Jakość sztuki cyfrowej znajduje się na pierwszym miejscu. ZBrush jest programem, dzięki któremu można wygenerować wirtualny świat, który będzie zapierać dech w piersiach. Po kursie otrzymasz szansę zbudowania wirtualnej scenerii i postaci 3D, które sprawią, że gracze nie będą mogli przestać przecierać oczy z zachwytu.

ZBrush to również rewelacyjne narzędzie do projektowania biżuterii – od pierścionka po bransoletki. Program daje możliwość poczucia, jakbyś rzeźbił w prawdziwej glinie. Dzięki temu spokojnie możesz zachować poczucie tworzenia, jakbyś używał tradycyjnych narzędzi. Wirtualny wosk jest na wyciągnięcie ręki! Posiadając swobodę projektowania różnorodnych modeli, możesz eksperymentować, nieustannie wprowadzać zmiany i ciągle poszukiwać nowych inspiracji.

Każdy na pewno słyszał o jednym z najpopularniejszych seriali – “Gra o tron”. Serial zachwycał, nie tylko fabułą, ale również efektami specjalnymi, które były stworzone właśnie w ZBrush! Dzięki możliwościom ZBrusha projektanci wykreowali potwory, smoki ziejące ogniem, mityczne stworzenia. Możliwe, że po kursie również otrzymasz szansę, żeby zaistnieć swoimi umiejętnościami w jakiejś znanej produkcji HBO.

Oprócz branży jubilerskiej, gier komputerowych, filmowej, ZBrush ma również zastosowanie w medycynie. Jest niezbędny przede wszystkim w tworzeniu wizualizacji naukowych. Projekt modelu 3D po wydrukowaniu może stanowić materiał przeznaczony do przeszczepu. Co więcej, dzięki modelom trójwymiarowym łatwiejsze staje się rozplanowanie operacji rekonstrukcyjnych. Dla studentów oraz lekarzy stanowią idealną możliwość do edukacji.

ZBrush to program, który ma wiele zastosowań. Od tworzenia pięknych modeli wykorzystywanych w produkcjach gier komputerowych czy filmach, po modele edukacyjne dla lekarzy i studentów medycyny. Dzięki kursowi odkryjesz, że z pomocą wielu narzędzi oferowanych przez ZBrush, praca z programem jest zarówno precyzyjna, jak i przyjemna. Zapisz się na najbliższe zajęcia i przejdź w wymiar grafiki trójwymiarowej, jakiej jeszcze nie znałeś!

Niech przemówią za nas liczby

20 lat


Akademia IT Media działa nieprzerwanie od 2002 roku. Ciągle zdobywamy i poszerzamy nasze doświadczenia w branży kreatywnej. Wiemy jak pomóc naszym klientom zarówno w dostarczeniu skutecznych umiejętności, jak i skutecznych narzędzi.

200 szkoleń


Prowadzimy ponad 200 szkoleń i kursów w różnych ścieżkach tematycznych tj. grafika komputerowa i DTP, film i animacja, digital marketing, grafika 3D i tworzenie gier komputerowych, tworzenie stron www i aplikacji!

20 000 firm


Dzięki indywidualnemu podejściu zaufało nam już blisko 20 000 polskich firm i instytucji.

Zdobądź Certyfikat
Akademii IT Media

Jesteśmy jedynym w Polsce Elitarnym Edukacyjnym Partnerem Adobe oraz Partnerem Szkoleniowym Black Magic Design i Maxon.

Certyfikat ukończenia szkolenia w Akademii IT Media jest świetną referencją dla aktualnego lub przyszłego pracodawcy.

Niejednokrotnie klienci informują nas, że właśnie dzięki takiemu certyfikatowi dostali wymarzoną pracę. Najważniejszą jednak zaletą certyfikatu są realne umiejętności i wiedza, które on poświadcza. To one dają możliwość pełnego rozwinięcia zawodowych skrzydeł w branży kreatywnej.

Voucher na szkolenie

Podaruj wiedzę w prezencie!

Chciałbyś docenić pracownika? Podarować oryginalny prezent bliskiej osobie?
Proponujemy zakup vouchera na dowolne szkolenie w ramach Akademii IT Media.
Voucher jest ważny rok od daty zakupu.

Jak uzyskać voucher?

1. Wybierz szkolenie, które Cię interesuje.
2. Napisz do nas na adres [email protected] lub zadzwoń na nr 22 678 38 87 w celu zamówienia vouchera.
3. Pobierz voucher (plik stanie się interaktywny po pobraniu go na dysk).
4. Wypełnij puste pola nazwą wybranego szkolenia, imieniem i nazwiskiem osoby, którą chcesz obdarować oraz terminem, który wskaże Ci dział szkoleń.
5. Podaruj wyjątkowy prezent.

FAQ

Czy IT Media można zaufać?

– Jesteśmy jedynym w Polsce Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe oraz Maxon, a także Platynowym Partnerem Adobe

– Większość klientów wraca do nas na kolejne szkolenia oraz poleca nas znajomym

– Szkolenia dobieramy indywidualnie do potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

– Akademia IT Media działa nieprzerwanie od 2002, nasi certyfikowani Trenerzy są na bieżąco z każdą zmianą w programach z których szkolimy oraz z najnowszymi trendami.

– Przeszkoliliśmy już kilkanaście tysięcy specjalistów z branży kreatywnej

– Zapewniamy samodzielne stanowiska pracy wyposażone w najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej oraz małe kameralne grupy szkoleniowe

– Nasi kursanci otrzymują certyfikaty Akademii IT Media, potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe i Maxon. Wystawiane w języku polskim lub angielskim.

– Średnia naszych opinii na Google to 4,9

– Średnia naszych opinii na Facebooku to 5,0

Czy trafię do grupy o różnym stopniu umiejętności?

Stosujemy różnorodne środki, aby grupa szkoleniowa była na podobnym stopniu zaawansowania. Po pierwsze, nasze szkolenia w ramach poszczególnych ścieżek podzielone są na moduły, rozróżniające poziom zaawansowania. Po drugie, przed szkoleniem przeprowadzamy krótki wywiad dotyczący poziomu zaawansowania pracy w danym programie. W końcu mała grupa szkoleniowa umożliwia indywidualne podejście prowadzącego, niezależnie od tego, jak kto akurat radzi sobie z danym zdaniem. Przy naszych flagowych szkoleniach takich jak: Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects oraz Premiere Pro przekazujemy przed szkoleniem Tutorial na Start, służący wyrównaniu wiedzy i przygotowaniu do szkolenia.

Czy na szkoleniu robimy praktyczne projekty?

Tak. Jako ośrodek szkoleniowy stawiamy na skuteczne umiejętności i samodzielność naszych kursantów. Każdy z uczestników wyposażony jest we własne stanowisko komputerowe oraz najnowszą wersję oprogramowania. Od początku do końca zajęcia są praktyczne. Wykonujemy profesjonalne projekty typowe dla branży i rodzaju szkolenia. Ponadto bardzo często zdarza się, że kursanci przynoszą swoje własne projekty, na których mogą pracować lub które mogą skonsultować.

Czy to szkolenie przyda się mojej firmie?

Grafika 2D/3D, film, animacja, tworzenie stron www i aplikacji – z naszych szkoleń wyjdziesz z konkretnymi umiejętnościami, które wzbogacą kompetencje Twojej firmy. Samodzielnie przygotujesz projekty najwyższej jakości w krótkim czasie. Mamy klientów, którzy po naszym szkoleniu wykonują swój projekt w kilka godzin zamiast spędzać nad nim dni lub tygodnie. Będziesz miał więcej czasu na kwestie estetyczne związane ze swoim projektem, nie marnując go na szukanie sposobu osiągnięcia celu lub określonej funkcji programu.

Digital marketing i szkolenia managerskie – otrzymasz praktyczne umiejętności i aktualną wiedzę odnośnie najskuteczniejszych form dotarcia do klienta i budowania wizerunku marki. Co ważne, po naszych szkoleniach samodzielnie wykonasz działania nowoczesne działania marketingowe w obszarach video marketingu, copywritingu, pozycjonowania. SEO, web designu, grafiki reklamowej, mediów społecznościowych czy skutecznego PR swojej firmy.

Czy dostanę poświadczenie ukończonego szkolenia?

Zapewniamy certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe i Maxon – Akademia IT Media. Wystawiane są one w języku polskim lub angielskim.

Na jakiej podstawie otrzymuje się certyfikat?

Na podstawie listy obecności prowadzonej podczas zajęć oraz samodzielnie przygotowanego projektu.

Co daje mi certyfikat IT Media?

Certyfikat ukończenia szkolenia lub szerzej kursu w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe jest świetną referencją dla aktualnego lub przyszłego pracodawcy. Niejednokrotnie klienci informują nas, że właśnie dzięki takiemu certyfikatowi dostali wymarzoną pracę. Najważniejszą jednak zaletą certyfikatu są realne umiejętności i wiedza, które on poświadcza. To one dają możliwość pełnego rozwinięcia zawodowych skrzydeł w branży kreatywnej.

Kto prowadzi zajęcia?

Stawiamy na doświadczenie i profesjonalizm. W naszym ośrodku zatrudniamy certyfikowanych trenerów Adobe oraz cenionych specjalistów w swojej dziedzinie. Poznaj naszą kadrę.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nasz główny ośrodek szkoleniowy znajduje się w Warszawie przy ul. Elektronowej 2, w budynku B, klatce D (klatka środkowa), na piętrze 2. Na życzenie klienta, szkolenia odbywają się także na terenie całego kraju.

Czy organizujecie szkolenia zamknięte?

Tak. Organizujemy szkolenia zamknięte na miejscu w Warszawie, a także na terenie całej Polski.

Czym się różni szkolenie od kursu?

Szkolenie zapewnia zdobycie określonych umiejętności w danym obszarze. Większość szkoleń podzielona jest na moduły. Moduł I skierowany jest do osób zaczynających swoją przygodę z danym oprogramowaniem lub takich, które do tej pory uczyły się na własną rękę a teraz chcą poszerzyć lub usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę . Moduł II przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanego specjalisty, który chce skrócić do minimum czas potrzebny na przygotowanie profesjonalnych projektów oraz być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży. Komplet szkoleń z danego tematu tworzy pełen kurs. Kurs taki składa się więc z wszystkich modułów danego szkolenia, a w niektórych przypadkach poszerzony jest o dodatkowe szkolenia specjalistyczne. Kursy mają za zadanie dostarczyć komplet umiejętności w danym obszarze. Dla przykładu: Kurs Photoshop składa się z dwóch szkoleń. Szkolenia Photoshop – moduł I oraz szkolenia Photoshop – moduł II.

Kiedy i jak często odbywają się szkolenia?

Wszystkie szkolenia organizowane są cyklicznie. W naszym kalendarzu znajdziesz dokładne daty nadchodzących szkoleń.

Czy organizujecie szkolenia spełniające warunki refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy?

Akademia IT Media jako Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe przygotował i prowadzi wiele projektów szkoleniowych, które są finansowane we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Zapraszamy do kontaktu z nami i indywidualnego wyboru swojej drogi szkoleniowej. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) i doświadczenie, więc chętnie służymy pomocą oraz radą.

Jeśli prowadzę działalność gospodarczą i wykupię szkolenie w IT Media, to czy mogę tę kwotę odliczyć od podatku?

Tak. Wystawiamy fakturę VAT.

W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

Szkolenia w IT Media są prowadzone codziennie w każdy z dni roboczych w godzinach: 8:30 – 16:30

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

Nasze szkolenia odbywają się w kameralnych grupach 4-10 osób i mają charakter warsztatowy. Kursanci poznają praktyczne zastosowania narzędzi podczas wykonywania zadań, które zostały opracowane specjalnie na potrzeby szkolenia. Ponadto, uczestnicy mają do dyspozycji samodzielne stanowiska z możliwością wyboru komputerów działających na systemach iOS lub Windows.

Czy otrzymam potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma.

Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Pełną opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

Chcesz zapytać o coś przed zakupem?

Napisz do nas na [email protected]

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87