Kursy UX

Kursy User Experience

Szkolenie User Experience - złote zasady projektowania

Szkolenie User Experience - złote zasady projektowania

Czas: 16h (2 dni) 8.30-16.30
Cena: 1600 zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅ Zagadnień z Human-Computer Interaction.
✅ Rozumienia i analizowania potrzeb.
✅ User-Centered Design.

Szkolenie User Experience - Testowanie użyteczności graficznych interfejsów użytkownika

Szkolenie User Experience - Testowanie użyteczności graficznych interfejsów użytkownika

Czas: 16h (2 dni) 8.30-16.30
Cena: 1800 zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika.
✅Wykorzystania narzędzi do przeprowadzania testów użyteczności.
✅Umiejętności praktycznego sprawdzania i testowania UX.

Szkolenie Copywriting – SEO UX

Szkolenie Copywriting – SEO UX

Czas: 8h (1 dzień) 8.30-16.30
Cena: 1500 zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅Skutecznego pisania tekstów i dobierania oraz analizowania słów.
✅Dopasowywania komunikatów do charakteru Twojej marki.
✅Dowiesz się na czym polega UX i SEO copywriting.

Kurs UX/UI Designer

Kurs UX/UI Designer

Czas: 48h (6 dni) 8.30-16.30
Cena: 4900zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅Projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i zapewnienia wysokiego poziomu User Experience.
✅Projektowania nawigacji, interakcji i metod dialogu z użytkownikami.
✅Tworzenia struktury i architektury informacji.

Kursy User Interface

Szkolenie User Interface - Prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika

Szkolenie User Interface - Prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika

Czas: 16h (2 dni) 8.30-16.30
Cena: 1800 zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅ Szybkiego prototypowania.
✅ Pracy z aplikacjami/serwisami do projektowania.
✅ Pracy z Adobe XD i Figmą.

Kurs UI Designer

Kurs UI Designer

Czas: 32h (4 dni) 8.30-16.30
Cena: 3200 zł (netto)
Forma: Warszawa

Czego się nauczysz?
✅ Rozumienia i analizowania potrzeb.
✅ Zasad User Experience.
✅ Prototypowania interfejsów.

Kurs Figma – projektowanie interfejsów

Kurs Figma – projektowanie interfejsów

Czas: 16h (2 dni) 8:30-16:30
Cena: 1000 zł (netto)
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅ Implementacji kolorów.
✅ Tworzenia styli.
✅ Workflow i optymalizacji pracy.

Szkolenia zamknięte z UX

Szkolenie Badanie potrzeb użytkownika - UX

Szkolenie Badanie potrzeb użytkownika - UX

Czas: szkolenie zamknięte
Cena: indywidualna wycena
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika.
✅Rodzajów testów użyteczności i metod ich ewaluacji.
✅Doboru odpowiedniego rodzaju testu użyteczności do potrzeb projektowych.

Szkolenie Adobe XD w praktyce

Szkolenie Adobe XD w praktyce

Czas: szkolenie zamknięte
Cena: indywidualna wycena
Forma: Warszawa lub online | na żywo

Czego się nauczysz?
✅Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
✅Tworzenia prototypu interaktywnego.
✅Pracy z narzędziami wektorowymi, kształtami i symbolami.

Kursy User Experience i User Interface

W dzisiejszym świecie, w którym użytkownicy są niezwykle wymagający, skuteczne zaprojektowanie interfejsu użytkownika (UI) i dobre doświadczenie użytkownika (UX) mają ogromne znaczenie dla sukcesu każdej aplikacji, strony internetowej czy produktu cyfrowego. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny UX i UI, powstało wiele szkoleń i kursów, które pomagają twórcom zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę.

Szkolenia z UX i UI mają na celu rozwinięcie umiejętności projektowania interakcji pomiędzy użytkownikiem a produktem cyfrowym oraz zapewnienie użytkownikowi satysfakcjonującego doświadczenia. UX koncentruje się na analizie zachowań i potrzeb użytkowników, badaniach rynku, projektowaniu interakcji, testowaniu i optymalizacji. Z kolei UI dotyczy projektowania estetycznego, tworzenia intuicyjnych układów, wyboru kolorów i czcionek, a także zapewnienia spójności wizualnej.

Zawody User Experience

User Experience (UX) to dynamiczne i rozwijające się pole, które obejmuje wiele różnych zawodów i specjalizacji. Oto kilka głównych zawodów związanych z UX:

Projektant UX: Projektant UX (User Experience Designer) jest odpowiedzialny za tworzenie interfejsów użytkownika, które są intuicyjne, użyteczne i dostarczają satysfakcjonującego doświadczenia użytkownikowi. Projektant UX przeprowadza badania użytkowników, tworzy wireframe’y, prototypy i przeprowadza testy użyteczności, aby zoptymalizować projekt.

Projektant interakcji: Projektant interakcji (Interaction Designer) skupia się na projektowaniu i definiowaniu interakcji między użytkownikiem a produktem. Tworzy on przepływy użytkownika, animacje, mikrointerakcje i inne elementy, które wpływają na sposób, w jaki użytkownicy korzystają z produktu.

Badacz UX: Badacz UX (UX Researcher) zajmuje się badaniami użytkowników i analizą danych w celu zrozumienia potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników. Przeprowadza badania użytkowników, wywiady, analizuje dane analityczne i generuje wgląd w oczekiwania użytkowników.

Architekt informacji: Architekt informacji (Information Architect) zajmuje się organizacją treści wewnątrz produktu cyfrowego, tak aby użytkownicy mogli łatwo znajdować potrzebne informacje. Projektuje on struktury nawigacyjne, drzewa kategorii, schematy przepływu informacji i metadane.

Projektant interfejsu użytkownika: Projektant interfejsu użytkownika (User Interface Designer) skupia się na tworzeniu atrakcyjnych i estetycznych interfejsów. Projektuje on układy, typografię, ikony, kolory i inne elementy wizualne, które tworzą spójną i przyjemną estetykę.

Projektant UX treści: Projektant UX treści (UX Content Designer) zajmuje się tworzeniem treści, które są zgodne z potrzebami użytkowników i wspierają intuicyjność interfejsu. Projektuje on teksty, etykiety przycisków, komunikaty systemowe i inne elementy tekstu w aplikacji.

Specjalista w testowaniu użyteczności: Specjalista w testowaniu użyteczności (Usability Tester) przeprowadza testy użyteczności, aby ocenić, jak użytkownicy korzystają z produktu i jak można go ulepszyć. Przy użyciu różnych technik, takich jak testy A/B, testy wydajności czy ocena heurystyczna, identyfikuje on błędy i problemy użyteczności.

To tylko kilka przykładów zawodów związanych z UX. Ważne jest, aby zrozumieć, że obszar UX jest bardzo różnorodny i dynamiczny.

Umiejętności User Experience

Praca w obszarze User Experience (UX) wymaga szerokiego zakresu umiejętności, które obejmują zarówno techniczne, jak i miękkie kompetencje. Oto kilka kluczowych umiejętności niezbędnych do pracy w UX:

Badania użytkowników: Umiejętność przeprowadzania badań użytkowników jest kluczowa w UX. Należy zrozumieć metody badawcze, takie jak wywiady, obserwacje, testy użyteczności i analizę danych, aby zgromadzić informacje o potrzebach, preferencjach i zachowaniach użytkowników.

Projektowanie interfejsu użytkownika: Zrozumienie zasad projektowania interfejsu użytkownika, takich jak struktura informacji, nawigacja, hierarchia treści i prototypowanie, jest istotne dla tworzenia intuicyjnych i użytecznych interfejsów.

Wizualny design: Znajomość podstawowych zasad projektowania wizualnego, takich jak kompozycja, kolorystyka, typografia i używanie narzędzi graficznych, pozwala na stworzenie estetycznych i spójnych wizualnie interfejsów.

Umiejętność pracy z narzędziami: Znajomość narzędzi specjalistycznych dla UX, takich jak oprogramowanie do prototypowania (np. Sketch, Adobe XD), narzędzia do testów użyteczności (np. UserTesting, Optimal Workshop) oraz programy do projektowania graficznego (np. Adobe Photoshop, Illustrator), jest ważna dla efektywnej pracy w obszarze UX.

Analityka i interpretacja danych: Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych i interpretowania danych, takich jak dane użytkowników, metryki ruchu na stronie czy wyniki testów użyteczności, pomaga w identyfikowaniu obszarów do optymalizacji i podejmowaniu informowanych decyzji projektowych.

Komunikacja i współpraca: Zdolność do efektywnej komunikacji, zarówno zespołowej, jak i z klientami czy użytkownikami, jest kluczowa w pracy UX. Umiejętność słuchania, wyrażania swoich pomysłów i prezentacji rozwiązań projektowych jest niezbędna.

Kreatywność i myślenie użytkownikocentryczne: Zdolność do generowania innowacyjnych rozwiązań, myślenia poza utartymi schematami i skupienia na potrzebach i perspektywie użytkowników jest kluczowa w UX.

Umiejętność przekładania teorii na praktykę: Zrozumienie teorii i zasad projektowania UX i umiejętność ich praktycznego zastosowania w rzeczywistych projektach są niezbędne do skutecznej pracy w UX.

Co to jest User Experience?

User Experience (UX) to ogół wrażeń, emocji i odczuć użytkownika podczas interakcji z danym produktem, usługą, stroną internetową czy aplikacją. UX koncentruje się na zapewnieniu pozytywnego i satysfakcjonującego doświadczenia użytkownika, uwzględniając jego potrzeby, oczekiwania i cele.

UX obejmuje różne elementy interakcji użytkownika z produktem. Dotyczy to nie tylko samego interfejsu użytkownika (UI), ale również całościowego kontekstu, w którym użytkownik korzysta z produktu. Ważne jest, aby użytkownik mógł łatwo nawigować, znaleźć potrzebne informacje, wykonywać zadania bez przeszkód, a także odczuwać przyjemność i satysfakcję z używania produktu.

Ważne elementy UX to:

Użyteczność: Czy produkt jest intuicyjny i łatwy w obsłudze? Czy spełnia oczekiwania użytkowników i umożliwia im osiągnięcie zamierzonych celów? Użyteczność dotyczy funkcjonalności, efektywności i efektywności z jaką użytkownicy mogą osiągnąć swoje zadania.

Spójność: Czy interfejs jest spójny i konsekwentny? Czy elementy interakcji, takie jak przyciski, ikony czy etykiety, są jednoznaczne i łatwe do zrozumienia? Spójność pozwala użytkownikom na łatwiejsze poruszanie się po produkcie i przewidywanie, jak działać w różnych sytuacjach.

Estetyka: Czy produkt jest atrakcyjny wizualnie? Czy wzornictwo graficzne, kolorystyka i układ są przyjemne dla oka? Estetyka ma wpływ na ogólne wrażenia użytkownika i może budować pozytywne emocje.

Dostępność: Czy produkt jest dostępny dla różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami? Czy uwzględnia zasady dostępności, takie jak odpowiednie etykiety dla osób niewidomych czy możliwość zmiany rozmiaru czcionki dla osób ze słabym wzrokiem?

Emocje i zaangażowanie: Czy użytkownicy odczuwają pozytywne emocje, takie jak radość czy zadowolenie, podczas korzystania z produktu? Czy produkt angażuje użytkowników i pobudza ich zainteresowanie?

Dobre user experience przekłada się na lojalność użytkowników, pozytywne opinie, zwiększoną użyteczność produktu oraz osiągnięcie biznesowych celów. Projektowanie UX wymaga uwzględnienia perspektywy użytkownika na każdym etapie tworzenia produktu – od badania potrzeb użytkowników.

Jaka jest różnica między user experience a user interface?

User Experience (UX) i User Interface (UI) to dwa powiązane, ale odrębne pojęcia w projektowaniu cyfrowym. Oto różnica między nimi:

User Experience (UX):

  • UX odnosi się do ogólnych wrażeń, odczuć i emocji użytkownika podczas interakcji z produktem, usługą lub stroną internetową.
  • Koncentruje się na zapewnieniu pozytywnego, satysfakcjonującego i użytecznego doświadczenia użytkownika.
  • Dotyczy głębszych aspektów projektu, takich jak badania użytkowników, analiza zachowań, projektowanie przepływu użytkownika, testowanie użyteczności i optymalizacja.
  • UX uwzględnia kontekst użytkowania, cele użytkownika, łatwość nawigacji, skuteczność w wykonywaniu zadań, estetykę, spójność, dostępność i emocje użytkownika.

User Interface (UI):

  • UI odnosi się do warstwy interfejsu użytkownika, która umożliwia interakcję użytkownika z produktem.
  • Koncentruje się na projektowaniu elementów wizualnych, takich jak układ, kolory, czcionki, ikony i przyciski.
  • Dotyczy estetyki, czytelności, intuicyjności i spójności wizualnej interfejsu.
  • UI obejmuje projektowanie konkretnych elementów interakcji, takich jak menu, formularze, animacje i mikrointerakcje.

W skrócie, UX dotyczy całego doświadczenia użytkownika, podczas gdy UI skupia się na wyglądzie i interakcjach wizualnych. UX jest szerszym i bardziej strategicznym podejściem, które uwzględnia potrzeby, cele i emocje użytkowników, podczas gdy UI skupia się na projektowaniu konkretnych elementów interfejsu, aby zapewnić estetykę i intuicyjność. Oba aspekty są niezwykle istotne i powinny być łączone w celu stworzenia wysokiej jakości i satysfakcjonującego produktu cyfrowego.

Produkt dodany do koszyka

×