Edyta Madej

W swojej pracy udowadnia, że komunikacja wizualna i myślenie wizualne ma szerokie zastosowanie zarówno w edukacji, zarządzaniu informacją, jak i w ułatwianiu zrozumienia procesów, poszukiwaniu rozwiązań, zapamiętywaniu. Z fascynacją odkrywa, że nie ma grupy wiekowej,  która nie czerpałaby z potencjału myślenia wizualnego. Potwierdza, jak myślenie wizualne wpływa na potencjał płynności komunikacji, zrozumienia procedur, procesy kreatywne, ale również wspomaga pracę zespołową i projektową.

Facylitator, który wspiera efektywność pracy zespołów. Ponadto sketchnoter, Graphic Recorder, twórca prezentacji, materiałów edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych (infografik, pigułek wiedzy, filmów whitebordowych, rysunków na strony www, do artykułów, ogłoszeń FB itp.), ilustracji do książki „Zwinnologia”.

W Akademii IT Media prowadzi następujące szkolenia:

Szkolenie Canva dla nauczycieli>