Kurs UX Designer

cena 4300 zł (netto)

48h (6 dni)
8:30-16:30

Ścieżka: Tworzenie stron www i aplikacji

I Etap kursu: 30–31 sierpnia 2021

II Etap kursu: 9-10 września 2021

III Etap kursu: termin do ustalenia

Skontaktuj się, aby potwierdzić termin!

Praktyczny warsztat z trenerem w formie:

Kursu online lub Kursu stacjonarnego

zapisz się

Kurs UX Designer

Kurs UX Designer

Jako jedyny w Polsce Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe mamy zaszczyt zaprosić Cię na Kurs UX Designer w formie Online! Kurs prowadzony jest w formie stacjonarnej lub zdalnej pracy z domu lub dowolnej innej lokalizacji. Ma charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem. Kurs UX Designer składa się z trzech szkoleń:

I Etap: Szkolenie User Experience – złote zasady projektowania – 30–31 sierpnia 2021,
II Etap: Szkolenie UX – Projektowanie i prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika – 9-10 września 2021,
III Etap: Szkolenie UX – Testowanie użyteczności –  termin do ustalenia.

 

Jak wygląda Kurs UX Designer w formie Online?

 Stałe połączenie video z trenerem w czasie rzeczywistym

 Praktyczne ćwiczenia na żywo, wraz zadawaniem pytań trenerowi

Uczestnik łączy się zdalnie z wysokiej klasy komputerami w siedzibie IT Media i wykonuje swoje projekty

 Trener widzi prace uczestników dzięki czemu może im w dowolnym momencie pomóc

 Bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy

Czego się nauczysz

W ramach szkolenia User Experience – złote zasady projektowania:

 • Zagadnień z dziedziny Human-Computer Interaction związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika stron i aplikacji mobilnych
 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i zapewnienia wysokiego poziomu User Experience
 • Wytycznych dotyczących projektowania użytecznych interfejsów użytkownika.
 • Rozumienia i analizowania potrzeb przyszłych użytkowników
 • Tworzenia struktury i architektury informacji
 • Projektowania nawigacji, interakcji i metod dialogu z użytkownikami
 • Zasad i narzędzi do tworzenia prototypów aplikacji mobilnych o różnym poziomie dokładności
 • Metod testowania użyteczności, tworzenia raportów i ewaluacji stworzonych rozwiązań interaktywnych

W ramach szkolenia UX – Projektowanie i prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika:

 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i User Experience.
 • Praktycznych umiejętności pracy z aplikacjami/serwisami do projektowania i prototypowania graficznych interfejsów użytkownika.
 • Korzystania z wytycznych projektowych, wzorców i przewodników stylu dla różnych platform.
 • Szybkiego prototypowania pozwalającego zwizualizować koncepcję projektu.
 • Podstaw prototypowania interaktywnego interfejsu strony WWW.
 • Podstaw prototypowania interaktywnego interfejsu aplikacji mobilnej.
 • Podstaw prototypowania interaktywnego interfejsu aplikacji na smartwatch’a.
 • Narzędzi i metod ułatwiających współpracę grafika i developera (developer handoff).
 • Gdzie szukać inspiracji i źródeł do własnej nauki i doskonalenia zdobytych umiejętności.

W ramach szkolenia UX – Testowanie użyteczności:

 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Rodzajów testów użyteczności i metod ich ewaluacji
 • Doboru odpowiedniego rodzaju testu użyteczności do potrzeb projektowych i etapu rozwoju produktu
 • Umiejętności praktycznego sprawdzania i testowania UX
 • Wykorzystania narzędzi do przeprowadzania testów użyteczności
 • Analizy wyników testów

 

Szkolenie User Experience – złote zasady projektowania

W ramach kursu uczestnicy biorą udział w szkoleniu User Experience – złote zasady projektowania. Zajęcia mają charakter warsztatowy i skierowane są do wszystkich osób, które chcą nauczyć się zasad projektowania użytecznych interfejsów użytkownika. Na ćwiczeniach uczestnicy otrzymują szansę przygotowania interaktywnego prototypu strony/aplikacji mobilnej.

Szkolenie UX – Projektowanie i prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika

Drugim etapem kursu jest Szkolenie UX – Projektowanie i prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się, w jaki sposób projektować graficzne interfejsy użytkownika. Prowadzący omówi rolę prototypowania w procesie projektowania User Experience. Dodatkowo zapozna uczestników z różnymi rodzajami i zastosowaniem prototypów, sposobami wykorzystania wytycznych, szablonów oraz przewodników stylu. Po zajęciach każdy będzie wiedział, jakie są dobre praktyki projektowe.

Szkolenie UX – Testowanie użyteczności

Trzecim etapem kursu jest Szkolenie UX – Testowanie użyteczności. W ramach którego uczestnicy nabędą wiedze czym jest testowanie użyteczności, jakie są rodzaje i metody testów. Jak dobrać rodzaj oraz narzędzia do danych potrzeb projektowych. Jak analizować i raportować wyniki testów by tworzyć jeszcze lepsze projekty.

 

Dofinansowanie na Kurs UX

Jesteś osobą bezrobotną lub poszukujesz pracy i chciałbyś uzyskać dofinansowanie na Kurs UX – Projektowanie interfejsów stron www, aplikacji i smartwatch? W Akademii IT Media prowadzimy wiele projektów szkoleniowych z Powiatowymi Urzędami Pracy. Dysponując wpisem w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) oraz wieloletnim doświadczeniem, pomagamy uczestnikom uzyskać dofinansowanie, które umożliwi wzięcie udziału w wymarzonym kursie, bądź szkoleniu.

W zdobyciu dofinansowania pomagamy również osobom pracującym w firmie zatrudniającej co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Taką możliwość uzyskamy przy wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pozostałe osoby, które osiągnęły pełnoletność i mieszkają w Polsce mogą również skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Pożyczki na kształcenie”.

Dofinansowania na szkolenia – czytaj więcej >

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs jest adresowany do osób pragnących:

 • poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika;
 • nauczyć się stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych;
 • nauczyć się tworzenia prototypów graficznych interfejsów użytkownika dla trzech różnych środowisk: strony WWW, aplikacji mobilnej oraz aplikacji na smartwatcha;
 • nauczyć się praktycznego sprawdzania i testowania UX

Czego oczekujemy?

Znajomość podstawowej obsługi komputera.

Program szczegółowy

Szkolenie User Experience – złote zasady projektowania

 • Wprowadzenie do zagadnień z dziedziny Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction).
 • Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
 • Wytyczne i zasady projektowania interfejsów użytkownika dla rozwiązań internetowych i mobilnych.
 • Analiza współczesnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika na przykładach.
 • Proces koncepcyjny i analiza wymagań projektowych.
 • Badanie potrzeb użytkowników w procesie projektowania rozwiązań interaktywnych.
 • Podstawy tworzenia architektury informacji.
 • Tworzenie prototypów interfejsów użytkownika o różnym poziomie dokładności za pomocą wybranych technik i narzędzi.
 • Metody testowania użyteczności i przegląd narzędzi do ich przeprowadzania.
 • Analiza danych i tworzenie raportów użyteczności.
 • Podsumowanie szkolenia i omówienie źródeł rozszerzających poznane zagadnienia.

 

Szkolenie UX – Projektowanie i prototypowanie graficznych interfejsów użytkownika

 • Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design)
 • Rola prototypowania w procesie User Experience
 • Rodzaje prototypów i ich zastosowania
 • Wytyczne, wzorce projektowe i przewodniki stylu
 • Dobre praktyki w prototypowaniu interfejsów użytkownika
 • Metody szybkiego prototypowania (rapid prototyping)

Adobe XD – prototypowanie graficznego interfejsu użytkownika dla strony WWW

 • Trendy w projektowaniu interfejsów graficznych stron WWW
 • Wprowadzenie i przegląd najważniejszych funkcji aplikacji Adobe XD
 • Integracja z programami graficznymi
 • Praca z narzędziami wektorowymi, kształtami i symbolami
 • Projektowanie stron i zawartości
 • Importowanie zasobów graficznych
 • Wykorzystanie funkcji optymalizujących pracę nad projektem (Advanced Repeat Grid, Responsive Resize itp.)
 • Komponenty i stany
 • Funkcja Auto-Animate na przykładach
 • Tworzenie prototypu interaktywnego
 • Wykorzystanie integracji głosowej
 • Podgląd projektu
 • Eksport zasobów
 • Przygotowanie materiałów handoff dla developera

Figma – prototypowanie graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnej

 • Trendy w projektowaniu interfejsów graficznych aplikacji mobilnych
 • Wprowadzenie i przegląd najważniejszych funkcji aplikacji/serwisu Figma
 • Projektowanie ekranów aplikacji i praca z narzędziami
 • Importowanie zasobów graficznych
 • Komponenty, style i biblioteki
 • Tworzenie prototypu interaktywnego
 • Podgląd projektu
 • Praca zespołowa
 • Współdzielenie projektu
 • Optymalizacja grafik
 • Eksport zasobów
 • Przygotowanie materiałów handoff dla developera

Proto – projektowanie graficznego interfejsu użytkownika aplikacji na smartwatch’a

 • Trendy w projektowaniu interfejsów graficznych aplikacji dla smartwatch’y
 • Wprowadzenie do interfejsu i przegląd najważniejszych funkcji serwisu Proto
 • Projektowanie ekranów aplikacji
 • Wykorzystanie bibliotek projektowych
 • Importowanie zasobów graficznych
 • Komponenty i przykłady ich użycia
 • Projektowanie stanów
 • Budowa kontenerów
 • Tworzenie prototypu interaktywnego
 • Tworzenie animacji
 • Wprowadzenie do zmiennych
 • Publikowanie projektu
 • Podgląd projektu
 • Współdzielenie i praca zespołowa nad projektem
 • Eksport zasobów
 • Przygotowanie do testów użyteczności projektu

Zeplin – współpraca grafika i developera w tworzeniu graficznych interfejsów użytkownika

 • Rola aplikacji/serwisu Zeplin we współpracy projektanta i developera
 • Importowanie ekranów aplikacji z programów Adobe XD i Figma
 • Organizowanie i opisywanie zasobów
 • Kontrola wersji projektu
 • Tworzenie przewodnika stylów i stylów globalnych
 • Komponenty
 • Współdzielenie projektów i zasobów
 • Eksport zasobów
 • Przygotowanie materiałów handoff dla developera

Szkolenie UX – Testowanie użyteczności

Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design)

Czym jest testowanie użyteczności i jaka jest jego rola w projektowaniu UX

Rodzaje testów użyteczności i metod ewaluacji UX na przykładach

 • testy „korytarzowe”
 • zadaniowe testów użyteczności
 • testy z pomiarem wykonania
 • testy A/B
 • zdalne moderowanie i niemoderowane badania ewaluacyjne
 • szybkie testy iteracyjne RITE
 • audyt ekspercki
 • mousetracking
 • eyetracking
 • ankiety i badania ilościowe
 • ewaluacja emocji

Dobór rodzaju testu użyteczności do potrzeb projektowych i etapu rozwoju produktu

Przegląd narzędzi do przeprowadzania testów użyteczności (aplikacje i serwisy online)

Przeprowadzanie testów użyteczności w praktyce:

 • zadaniowy test użyteczności
 • testowanie A/B
 • moderowane/niemoderowane badanie zdalne

Analiza i raportowanie wyników testów użyteczności

Podsumowanie szkolenia, udostępnienie źródeł inspiracji i zasobów do pracy własnej

Nasi trenerzy

Marcin Wichrowski

Specjalizuje się w zagadnieniach Human-Computer Interaction, Augmented Reality oraz Interactive Digital Storytelling. Autor artykułów naukowych dotyczących wykorzystania multimediów na potrzeby edukacji, sztuki, medycyny oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Czcesz zapytać o coś przed zakupem?
Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87