Kurs Infografika

cena 1400 zł (netto)

16h (2 dni)
8:30-16:30

Ścieżka: Grafika komputerowa i DTP

Najbliższy termin:


I Etap kursu: 18 maja 2020

II Etap kursu: 25 maja 2020

Kurs stacjonarny w Warszawie

Sprawdź inne terminy zapisz się

Kurs Infografika

średnia ocen: 5.0

Kurs Infografika

Kurs Infografika to pakiet dwóch szkoleń, kolejność ich realizacji zależy od uczestnika:

I Etap: Szkolenie Infografika– moduł I – 18 maja 2020
II Etap: Szkolenie Infografika – moduł II – 25 maja 2020

Kurs Infografika daje możliwość poznania zasad tworzenia Infografiki oraz wizualizacji gotowych danych w wybranych programach graficznych.  Dwudniowy pakiet szkoleń składa się  z dwóch etapów: Infografiki oraz Infografiki w praktyce.

Etap 1: Infografika – moduł I

Szkolenie Infografika składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przygotuje słuchaczy do samodzielnego analizowania danych, ich kompletowania, selekcji, przygotowania szkicu i realizacji infografiki z użyciem prawidłowego kodowania danych. Część praktyczna to przygotowanie i tworzenie przez uczestników 1-2 szkiców infografik w oparciu o zdobytą wiedzę. Technika dowolna. Po wykonaniu szkiców nastąpi ich krytyczne omówienie.

Etap 2: Infografika w praktyce – moduł II

Drugi etap pakietu to szkolenie z zakresu Infografiki w praktyce.
W czasach, gdy dociera do nas coraz więcej informacji, umiejętność ich graficznego zinterpretowania może poprawić skuteczność komunikacji między nadawcą i odbiorcą. Pomoże ona szybciej zrozumieć trendy wyłaniające się z zebranych danych statystycznych oraz dostrzec aberracje, które owe trendy zakłócają. Zajęcia będą szczególnie przydatne dla pracowników firm badawczych, działów sprzedaży, analityków procesów wewnątrz firmy. Zainteresować nimi powinny się też osoby zarządzające treścią. Np. pracownicy mediów, reklamy i marketingu oraz graficy tam zatrudnieni. Dzięki podstawowej wiedzy teoretycznej pogłębionej przez zajęcia praktyczne otworzy się przed nimi szansa tworzenia szybkich, zrozumiałych i skutecznych komunikatów wizualnych. Dzięki temu wzrośnie wiedza i świadomość odbiorców, co może przełożyć się na podjęcie przez nich pożądanych z punktu nadawcy działań. Jeśli tylko chcecie zdobyć lub poszerzyć swoją wiedze z zakresu wizualizacji danych, zapraszamy na seminarium.

Czego się nauczysz

Szkolenie umożliwia opanowanie prawidłowego tworzenia skutecznych, spójnych i komunikatywnych infografik na wszystkich etapach ich powstawania.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Dziennikarzy, którzy chcą poznać wydajniejsze od tekstu pisanego i mówionego formy komunikowania się
 • Grafików chcących wykorzystać swój talent w sztuce tworzenia informacji
 • Pracowników działów reklamy i marketingu, którzy chcą wykorzystać grafikę informacyjną jako element swojej strategii
 • Menedżerów, którym podlega dział infografiki i chcieliby poprawić wyniki zespołu, bądź chcieliby taki dział stworzyć

Czego oczekujemy?

Od uczestników oczekujemy umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, mile widziane doświadczenie w przygotowaniu informacji i zmysł plastyczny.

Ponadto na drugim etapie szkolenia Infografika w praktyce niezbędna jest podstawowa znajomość programu Adobe Illustrator, Adobe InDesign lub MS Excel.

Program szczegółowy

Szkolenie Infografika – moduł I

 • Czym jest infografika? Co wyróżnia infografikę z gamy rodzajów komunikacji wizualnej? Jakie są te rodzaje?
 • Historia infografiki w kulturze, religii i mediach.
 • Obrazowanie danych, opowiadanie obrazem, czy infodesign? Omówienie głównych trendów w światowej infografice
 • Rodzaje infografik. Typologia w skrócie. Jak uniknąć błędów stosując określony typ infografiki?
 • Etapy tworzenia infografiki. Rola zespołu w tym procesie. Organizacja pracy.
 • Język infografiki. Gramatyka i styl. Interakcja między jej elementami. Łączenie elementów w zdania równorzędne i zależne.
 • Kodowanie informacji do rozmiaru i koloru.
 • Funkcje koloru
 • Poprawna nawigacja. Następstwo czasu w infografice. Wpływ tych elementów na kształt i układ informacji.
 • Prawidłowa konstrukcja komunikatu wizualnego. Selekcja i redukcja jako zasada kreacji.
 • Percepcja infografiki. Jak kontekst kulturowy, doświadczenie, stereotypy może zniekształcić  przekaz? I jak tego uniknąć?
 • Wpływ rozwoju mediów elektronicznych na ewolucję gatunku. Rola wielkości i rozdzielczości medium. Czym zastąpić brakujące miejsce?
 • Zmiany jakie niesie ze sobą wprowadzenie dotyku do obsługi interface’u użytkownika.
 • Kiedy należy unikać interakcji i dlaczego tak często?
 • Kryteria skuteczności infografiki.
 • Elementy komunikatu wizualnego.
 • Etyka w pracy infografika
 • Czy infografika może być elementem skutecznego komunikatu perswazyjnego?
 • Jak tworzy się infografikę dla Dużego Klienta Korporacyjnego krok po kroku?  I dlaczego wprowadzanie zmian może być skutecznym narzędziem pracy?
 • Niemedialne zastosowanie infografiki. Przykłady.

Zajęcia praktyczne:

 • Przedstawienie tematu.
 • Podział słuchaczy na 2-4 osobowe grupy.
 • Praca w grupach pod okiem trenera.
 • Prezentacje gotowych szkiców.
 • Omówienie ewentualnych błędów i próba odnalezienia alternatywnych sposobów pokazania zagadnienia.
 • Organizator seminarium udostępnieni salę multimedialną,  arkusze papieru, nożyczki, korektor, taśmę klejącą, kilka zestawów markerów w 4 kolorach.

Szkolenie Infografika – moduł II

 •  poprawnego przygotowania danych
 • grupowania, selekcji i redukcji danych
 • obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz narzędzi służących do kreacji programu Adobe Illustrator
 • tworzenia prostych ikon poprawiających komunikatywność wykresów
 • doboru właściwej formy graficznej do prezentowanej treści
 • poprawnej kompozycji infografiki wpływającej na właściwą kolejność przyswajania informacji
 • wprowadzenia interakcji w celu zaprezentowania dodatkowych danych z użyciem programu Adobe InDesign.

Część teoretyczna

Rodzaje wykresów

 • wykres słupkowy (słupki, kolumny, stosy, multiplikacja ikon)
 • wykres kołowy (pierścieniowy, ciasteczkowy, powierzchniowy (wielkość ikon)
 • wykres liniowy (klasyczny, warstwowy, oś czasu)
 • wykres punktowy
 • wykres przepływowy
 • wykres rozetowy
 • kartogram (mapa kołowa, mapa próbkowana, mapa liniowa, mapa cieplna, mapa przewodnikowa, lokalizator)
 • schemat organizacyjny
 • schemat proceduralny

Jak dobrać formę wykresu do rodzaju danych, którymi dysponujemy?

 • upływ czasu
 • rozwój trendu
 • porównywanie wielkości (na osi, w przestrzeni)
 • porządkowanie danych

Funkcja i wykorzystanie koloru

 • funkcja wyróżniająca
 • funkcja selekcjonująca
 • funkcja wartościująca
 • kolorystyka prawidłowego komunikatu wizualnego

Zasady kompozycji komunikatu wizualnego

Prawidłowe wykorzystanie typografii w celu poprawy czytelności infografiki

 

Część praktyczna

Wprowadzenie do programu Adobe Illustrator

 • interface
 • przestrzeń robocza
 • podstawowe narzędzia (narzędzia wyboru, narzędzia edycji koloru, narzędzia edycji obiektu, narzędzia edycji kształtu: edycja krzywych, ścieżki złożone, odnajdywanie ścieżek)
 • arkusz kalkulacyjny (możliwości, ograniczenia)
 • narzędzia typograficzne

Praktyka

Wizualizacja danych w oparciu o funkcje arkusza kalkulacyjnego

 • wykresy słupkowe
 • wykresy kołowe
 • wykresy liniowe
 • wykresy radarowe
 • wykresy punktowe

Wizualizacja danych w oparciu o inne narzędzia programu Adobe Illustrator

 • wykresy przepływowe
 • wykresy rozetowe
 • kartogramy
 • schematy organizacyjne
 • wykresy proceduralne

Rysowanie i prawidłowe wykorzystanie ikon

 • dobór stylu: kontur, kształt, kolory, obwiednia
 • kreacja

Rysownie klipartów

 •  import zdjęcia
 • ustalenie hierarchii
 • adaptacja stylu
 • kreacja

Tworzenie layoutu informacji wizualnej

 •  druk
 • media elektroniczne

Komponowanie złożonych komunikatów z wykonanych podczas zajęć elementów graficznych

Wykorzystanie innego oprogramowania pod kątem stworzenia infografiki

 • Adobe Photoshop animacja gifów na potrzeby infografiki
 • Adobe InDesign edycja teksu/danych, skład infografiki (druk, media elektroniczne)
 • Office/LibreOffce edycja danych
 • Konsultacja projektów

Nasi trenerzy

Lech Mazurczyk

Lech Mazurczyk. Rysownik prasowy i infografik. Miłośnik komiksu. Uważa, że dobra infografika odsłania piękno ukryte w informacji.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Opinie z ankiet po szkoleniu

Kurs interesujący i inspirujący. Wykładowca zaraża entuzjazmem+ podnosi na duchu, zachęca, pokazuje, cierpliwie tłumaczy. Ośrodek uwielbiam - zawsze miło, ciepło i pysznie.

-

Kurs był prowadzony w przystępny sposób, zrozumiały i zachęcało do samodzielnej pracy pomimo stale rosnącego stopnia trudności.

-

Bardzo ciekawe i potrzebne.

-

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Czcesz zapytać o coś przed zakupem?
Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

22 678 38 87