Szkolenie Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie

cena 1500 zł/ gr. szkolna do 10 os.
250 zł/ os. - szkolenie otwarte

3 h (1 dzień)
9:00-11:00

Ścieżka: Dla nauczycieli i oświaty

Termin szkolenia: Do ustalenia

Skontaktuj się, aby potwierdzić termin!

Praktyczny warsztat z trenerem w formie:

Szkolenia online lub Szkolenia stacjonarnego

zapisz się

Szkolenie Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie

Szkolenie Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie

Szkolenie Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie prowadzone jest w formie zajęć stacjonarnych w Warszawie lub zdalnej pracy z domu w dowolnej innej lokalizacji. Ma charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem.

Dlaczego z jednymi uczniami rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów i dobrych intencji? Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny i inny sposób nauki… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności. Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by byłomiło.

 

 

Jak wygląda Szkolenie Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie w formie online?

 

 Stałe połączenie video z trenerem w czasie rzeczywistym

 Praktyczne ćwiczenia na żywo, wraz zadawaniem pytań trenerowi

 Uczestnik łączy się zdalnie z wysokiej klasy komputerami w siedzibie IT Media

 Trener widzi prace uczestników dzięki czemu może im w dowolnym momencie pomóc

 Bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy

Czego się nauczysz

W ramach szkolenia Style Myślenia FRIS – Jak pięknie różnią się uczniowie:

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Perspektywach poznawczych (4-ech Stylach Myślenia)
 • Rodzajach reakcji w sytuacji „0” (14-u Stylach Działania)
 • Talentach i „długich ogonach” swojego stylu myślenia

 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikacji charakterystycznych dla siebie reakcji
 • Rozpoznawania innego stylu myślenia
 • Dostosowania komunikacji do odmiennego stylu myślenia

 

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Uważną i świadomą obserwacją własnych zachowań
 • Komunikacją w zespole
 • Swoją rolą w procesie grupowym

 

Cele szkolenia:

 • Poznanie stylów myślenia i stylów działania wg Modelu FRIS®.
 • Poznanie zespołowych stylów myślenia i stylów działania wg Modelu FRIS®.
 • Sposoby na rozpoznanie dominującego stylu myślenia u innej osoby.
 • Dostosowanie komunikacji i ról w klasie do preferencji poznawczych.

 

Co będzie efektem szkolenia?

Uświadomienie sobie własnego stylu poznawczego (jak przetwarzam i priorytetyzuję informacje, jak się uczę) oraz nabycie podstawowej umiejętności rozpoznania preferencji poznawczych innych osób w celu dostosowania komunikacji do szybszego i lepszego porozumienia.

 

Poznaj szczegółowy program zajęć >

 

Uświadomienie sobie swojego stylu myślenia oraz nabycie umiejętności rozpoznawania go u innych osób (nie tylko uczniów) ułatwia wzajemne porozumienie w szkole, w domu i w codziennych sytuacjach. Umożliwia to metodologia FRIS® (nazwa pochodzi od słów 4 perspektyw: Faktów – Relacji – Idei – Struktur) oparta na narzędziu psychometrycznym o wysokim poziomie rzetelności (ponad 0,8 w skali Alfa-Cronbacha).

 

Co to jest FRIS?

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty
na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha). Na podstawie badania online (76 pytań zamkniętych i 3 otwartych, czas wypełnienia ok. 30 minut) diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego
i nabytego/ych stylów myślenia). Na podstawie obszernego raportu (20 s.) i szczegółowej analizy na skalach, badanie określa:

– jak dążymy do celu

– jak przetwarzamy informacje

– jak podejmujemy decyzje

– jak działamy w grupie

– jak okazujemy emocje

– jak reagujemy w nowych sytuacjach

– jak okazujemy emocje

– jak reagujemy w nowych sytuacjach

 

Dofinansowanie na Szkolenie FRIS

Jesteś osobą bezrobotną lub poszukujesz pracy i chciałbyś uzyskać dofinansowanie na Szkolenie FRIS? W Akademii IT Media prowadzimy wiele projektów szkoleniowych z Powiatowymi Urzędami Pracy. Dysponując wpisem w RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) oraz wieloletnim doświadczeniem, pomagamy uczestnikom uzyskać dofinansowanie, które umożliwi wzięcie udziału w wymarzonym kursie, bądź szkoleniu.

W zdobyciu dofinansowania pomagamy również osobom pracującym w firmie zatrudniającej co najmniej 1 osobę na umowę o pracę. Taką możliwość uzyskamy przy wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pozostałe osoby, które osiągnęły pełnoletność i mieszkają w Polsce mogą również skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Pożyczki na kształcenie”.

Dofinansowania na szkolenia – czytaj więcej >

 

Szkolenie FRIS – style myślenia i skuteczna komunikacja – opinie

Nasze kursy i szkolenia cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Uczestnicy najwyżej oceniają naszych wykładowców – ich przygotowanie, zaangażowanie i podejście do uczestników. Potwierdzamy, że staramy się stawiać na doświadczoną kadrę, która z pasją podchodzi do prowadzenia zajęć. Przychodząc na kurs, przekonasz się, że to prawda. Średnia naszych ocen w Google to 4,9 oraz 5,0 na Facebooku

Sprawdź nasze opinie na Google >

 

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Nauczycieli – wychowawców
 • Nauczycieli
 • Dyrektorów szkół

Program szczegółowy

09:00 – 09:10 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia „Style Myślenia FRIS”.

09:10 – 9:50 Moduł I. Style myślenia.

 • Omówienie Stylów Myślenia – 20min
 • Style Myślenia w praktyce – 10min
 • Komunikacja pomiędzy Stylami Myślenia – 10min

9:50 – 10:25 Moduł II. Style działania.

 • Omówienie Stylów Działania – 15min
 • Style Myślenia i Style Działania w Procesie FRIS – 10min
 • Długie ogony a Superbohaterowie FRIS – 10min

10:25 – 10:50 Moduł III. Style działania.

 • Co oznacza Styl Myślenia u ucznia (Zawodnicy, Partnerzy, Wizjonerzy, Badacze) –
 • Wpływ Stylu Myślenia nauczyciela na ocenianie
 • Raport FRIS „Styl Myślenia nauczyciela”

10:50 – 11:00 Podsumowanie szkolenia, bibliografia, dyskusja.

Nasi trenerzy

Tomasz Biernacki

Doświadczony trener biznesu i menedżer marketingu z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej, edukacyjnej i wydawniczej. Certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®.
Współtwórca narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® “Styl myślenia Superbohatera

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Czcesz zapytać o coś przed zakupem?
Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87