Kreatywny Start – ścieżka Film i animacja

Materiały edukacyjne

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych i podstawowych
– Materiały w języku polskim
– Scenariusze lekcji i wideo szkolenia dla nauczyciela w języku polskim

średnia ocen: 0

Kreatywny Start – ścieżka Film i animacja to scenariusze lekcji i wideo szkolenia w ramach programu Kreatywny Start.

PEŁNE INFORMACJE >>

W ramach ścieżki Film i animacja nauczyciel otrzymuje następujące materiały dydaktyczne:

I. Program nauczania dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych w ścieżce Film i animacja.

II. Scenariusze lekcji Adobe Premiere Pro:

1. Wprowadzenie do Adobe Premiere Pro
2. Podstawy montażu w Adobe Premiere Pro
3. Udżwiękowienie filmu
4. Dodawanie efektów do filmu
5. Renderowanie filmu

III. Filmy instruktażowe Krok po kroku z Adobe Premiere Pro:

1. Wprowadzenie do Adobe Premiere Pro
2. Podstawy montażu w Adobe Premiere Pro
3. Udżwiękowienie filmu
4. Dodawanie efektów do filmu
5. Renderowanie filmu

IV. Scenariusze lekcji Adobe After Effects

1. Wprowadzenie do Adobe After Effects
2. Jak animować obiekt cz. 1
3. Jak animować obiekt cz. 2
4. Warstwy na osi czasu i motion blur
5. Ekspresje

V. Filmy instruktażowe Krok po kroku z Adobe After Effects

1. Wprowadzenie do Adobe After Effects
2. Jak animować obiekt cz. 1
3. Jak animować obiekt cz. 2
4. Warstwy na osi czasu i motion blur
5. Ekspresje

VI. Scenariusze lekcji Adobe Spark

1. Wprowadzenie do Adobe Spark
2. Tworzenie strony internetowej
3. Jak stworzyć prezentację
4. Jak stworzyć film
5. Jak przygotować zaproszenie

Zobacz pełen opis Programu Kreatywny Start >>>

 

Zobacz film o Pakiecie Kreatywny Start

Warunki korzystania z programu Kreatywny Start:

1. Postanowienia

1. Przedmiotem Usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w ramach programu Kreatywny Start jest udostępnienie Zasobów w postaci scenariuszy lekcji oraz filmów tutorialowych dla aplikacji Adobe nauczycielom, których szkoła bierze udział w programie. Zasoby udostępnione zostają za pośrednictwem e-maila oraz nośnika pendrive.

2. Właścicielem Zasobów jest firma IT Media z siedzibą w Warszawie (03-187) przy ul. Feliksa Pancera 6/36, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: 5661445486 oraz REGON: 141235047, zwana dalej Dostawcą.

3. Warunkiem korzystania z Usługi określonej w ust. 1 jest zawarcie Umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, do której dochodzi z chwilą sfinalizowania zamówienia Usługi.

4. Poniższym pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zamawiający – podmiot nabywający Usługę.

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych na Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), w szczególności polegających na umożliwianiu dostępu i korzystania z Zasobów oraz dostarczaniu informacji.

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach programu Kreatywny Start na rzecz Zamawiających.

Zasoby ‒ zbiór materiałów dydaktycznych w formie treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych, udostępniany przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2. Korzystanie z materiałów dydaktycznych

1. W ramach Usługi Zamawiający otrzymuje pakiet pełnego oprogramowania Adobe i komplet Zasobów zawierających scenariusze lekcji oraz tutoriale szkoleniowe.

2. Zabrania się wykorzystywania Zasobów do innych celów niż na potrzeby Zamawiającego. Materiały nie mogą być użyczone osobom trzecim bez zgody Dostawcy.

3. Korzystanie z Usług Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu.

 

3. Nowa subskrypcja pakietu Kreatywny Start

1. Zamówienie Usługi następuje za pośrednictwem sklepu internetowego IT Media lub opiekuna handlowego.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie wystawienia faktury przez Dostawcę.

 

4. Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do Zasobów są objęte ochroną prawno – autorską przez Dostawcę.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Zasobów na okres 12 miesięcy. Po tym czasie istnieje możliwość odnowienia licencji.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji podmiotom lub osobom trzecim.

4. Przekazywanie podmiotom lub osobom trzecim pobranych Zasobów lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

5. Zamawiający nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranych Zasobów, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyłączeniem przypadków określonych licencją.

6. Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez Zamawiającego.

7. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Zamawiającego spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

Specyfikacja techniczna

Wersja językowa

Wyłącznie PL

Zastosowanie

Kreatywne

Segment rynku

Edukacja (Kreatywny Start), Edukacja (SP, Sz. średnie)

Opinie

0,0/5

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze

dodaj opinię

Opinie użytkowników:

Posiadsz juz ten produkt?Podziel się znami swoją opinią!

Zaloguj się, by móc dodawać opinie