Konkurs wideo dla młodzieży "MOJA SUPERMOC"

Wyniki konkursu

Zwycięzcami konkursu zostali:

„Moja supermoc. Roślina” – Agnieszka Chojnacka
Film na wysokim poziomie artystycznym i kreatywnym. Czytelna, choć nie dosłowna fabuła, wiarygodna gra aktorska, świadome kadrowanie, umiejętne użycie głębi ostrości i ruchu kamery. Treść uwypuklona monochromatycznym kolorem i klimatycznym dźwiękiem. Film pozostawia widzowi swobodę w interpretacji przesłania.


„Moja supermoc. Praca na konkurs” – Dominik Obrębski
Film bezpośrednio nawiązujący do tematu konkursu. Twórca jest jednocześnie tworzywem i oprowadza nas po swojej pasji jako przewodnik. Dynamiczny storytelling ilustrowany jest zręcznie zmontowanymi przebitkami i efektami. Całość wykonana w konwencji krótkiej relacji w social mediach, co dodatkowo uwiarygadnia przekaz autora.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu – pokazaliście, że posiadacie w sobie potencjał, który warto rozwijać. Byliśmy pod wrażeniem Waszych filmów, które pełne były emocji, pasji i talentu. Wasze SUPERMOCE i historie pokazały, że każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego i wartościowego. Życzymy Wam dalszych sukcesów, inspiracji i motywacji do działania. Mamy nadzieję, że konkurs był dla Was wspaniałą przygodą.

Konkurs wideo “MOJA SUPERMOC”

Każdy z nas ma swoją super moc. Dobrze rapujesz? Jesteś mistrzem gier komputerowych? Twoje memy rozchodzą się po internecie jak świeże bułeczki? Moda nie ma przed Tobą tajemnic? Robisz najlepszą na świecie pomidorową? A może zjednujesz sobie ludzi jednym uśmiechem?

Opowiedz nam o tym:

1. Nagraj film pt. “Moja supermoc” smartfonem lub aparatem cyfrowym.
2. Zmontuj materiał w programie Adobe Premiere Pro lub Adobe Premiere Elements.
3. Wgraj film na YouTube jako “niepubliczny”.
4. Wyślij nam link do filmu z opisem pracy w Premiere (kolejność działań, użyte efekty) na adres [email protected].

Bezpłatne wersje próbne aplikacji Adobe dostępne są na www.adobe.com.
Wykorzystaj komputer, tablet graficzny lub smartfon.

Do wygrania:

– 8-godzinne szkolenie online z programu Adobe Premiere Pro,
– komplet filmów instruktażowych – ustawienia aparatu i nagrywanie,

Czekamy na Twoją pracę do 28 lutego 2023 roku.

Wyzwanie konkursowe: Stworzenie filmu wideo

Zadanie konkursowe „Moja supermoc” polega na stworzeniu filmu przedstawiającego temat konkursu.

WYZWANIE: Stworzenie filmu wideo

Nagrany materiał wideo należy zmontować w aplikacji Adobe Premiere Pro lub Adobe Premiere Elements:
– minimalna rozdzielczość 720p,
– minimalna długość 10 sekund,
– maksymalna długość 2 minuty.

Pracę należy przesłać jako link do niepublicznego filmu
na YouTube na adres: [email protected].

Nagrody

Wśród uczestników za osiągnięcie poszczególnych miejsc będą przyznane następujące nagrody:

SZKOLENIE:

8-godzinne warsztaty online (2×4 godziny) o wartości 800 zł
z pracy w programie Adobe Premiere Pro – Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe.

FILMY INSTRUKTAŻOWE:

Komplet filmów instruktażowych:
1. Jak poprawnie ustawić aparat w trybie manualnym.
2. Jak dopasować ustawienia oświetlenia do planu
(praca z lampą LED oraz blendą).
3. Jak Pracować z gimbalem do aparatu cyfrowego (uruchomienie, kalibracja, podstawowe ujęcia).
4. Jak nagrywać dźwięk mikrofonem krawatowym
i kierunkowym (sparowanie nadajnika, odbiornika, mikrofonu i urządzenia rejestrującego).
5. Jak poprawnie pracować ze statywem filmowym.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin konkursu określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs wideo: Moja supermoc, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest IT Media s.c., z siedzibą przy ul. Elektronowej 2, budynek B, 03-219 Warszawa – Elitarny Partner Adobe i jedyny
w Polsce Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe, zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.

4. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

6. Patronami Konkursu są Adobe oraz IT Media.

 

II. Cele Konkursu

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia: kreatywnego myślenia, korzystania z nowych technologii, komunikacji za pomocą multimediów.

2. Tworzenie przez ucznia portfolio kreatywnych projektów na etapie szkolnym.

3. Rozwijanie umiejętności korzystania z profesjonalnych, niezbędnych na rynku pracy aplikacji Adobe Premiere Pro i Premiere Elements.

.

III. Zadanie konkursowe

Uczestnicy Konkursu przygotują według własnego pomysłu pracę w formie wideo.

Należy przygotować projekt w formie materiału wideo w aplikacji Adobe Premiere Pro lub Adobe Premiere Elements. Pracę należy umieścić
na platformie YouTube jako materiał niepubliczny (minimalna rozdzielczość 720p) i wysłać link do niego na adres [email protected].
Do linku należy dodać opis montażu filmu i kolejność czynności.

 

IV. Założenia organizacyjne

1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoją kandydaturę indywidualnie. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub Uczestnik może zostać zgłoszony przez nauczyciela. Uczniowie niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna.

2. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Członkowie Komisji konkursowej podczas oceny prac wezmą pod uwagę:

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na jego przedstawienie,

c) przekazaną wartość emocjonalną i artystyczną,

d) wartość techniczną – umiejętność wykorzystania w praktyce wybranej aplikacji Adobe,

e) zastosowanie się do wytycznych w realizacji zadania (pkt III).

 

V. Przebieg Konkursu

1. Uczestnik wysyła pracę konkursową lub link na adres mailowy [email protected] z dopiskiem “Konkurs” oraz następujące dokumenty:

a) w przypadku Uczestnika pełnoletniego:
Oświadczenie Uczestnika o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz Kartę Zgłoszenia,

b) w przypadku Uczestnika osoby niepełnoletniej zgłoszonej indywidualnie:
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego oraz Kartę Zgłoszenia,

c) w przypadku Uczestnika osoby niepełnoletniej zgłoszonej przez nauczyciela:
Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, Oświadczenie nauczyciela oraz Kartę Zgłoszenia.

2. Pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy do 28 lutego 2023 roku.

3. Praca powinna zawierać tytuł oraz imię i nazwisko Uczestnika, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (jeśli wyrazi na to zgodę).

4. Powiadomienie o wynikach Konkursu, zostanie przesłane drogą mailową na adres do kontaktu podany w Karcie Zgłoszenia oraz zamieszczony
na stronie Organizatora.

5. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Jolanta Wójcicka: [email protected].

 

VI. Dostęp do aplikacji Adobe

Uczestnicy planujący wykonać swoją pracę w aplikacjach Premiere Pro, Premiere Elements mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej
na www.adobe.com.

 

VII. Nagrody

Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I miejsca, II miejsca oraz prac wyróżnionych.

Produkt dodany do koszyka

×