Nieoprocentowane pożyczki na szkolenie

Nieoprocentowane pożyczki na szkolenie

„Pożyczki na kształcenie”- nowy program Ministerstwa Rozwoju

Chcesz się rozwijać, ale nie masz wystarczających środków? Skorzystaj z nieoprocentowane pożyczki na szkolenie w formie zwrotnej (tj. pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynoszącej nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Pożyczkę spłaca się od 24 do 36 miesięcy w równych, comiesięcznych ratach. Istnieje również możliwość umorzenia 20-25% tejże pożyczki.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowy projekt Ministerstwa Rozwoju, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nieoprocentowane pożyczki na szkolenie otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pożyczkę?

 1. Wybór formy oraz kierunku edukacji
  Dobierz tematykę i formę edukacji, która Cię interesuje.
 2. Poznanie regulaminu udzielania pożyczek.
  Zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę.
 3. Wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę
  Złóż wniosek
 4. Weryfikacja wniosku pożyczkowego
  Ewentualne wyjaśnienia oraz uzupełnienia, decyzja o udzieleniu lub nie pożyczki
 5. Podpisanie umowy
  Po przyznaniu i podpisaniu umowy pożyczki, środki finansowe w całości zostają przekazane instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztu twojej edukacji

Więcej informacji na ten temat oraz dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku znajdują się stronie – inwestujwrozwoj.pl

Szczególnie polecamy ścieżki:

Wybierz swoją ścieżkę rozwoju i dzwoń zapytać o szczegóły

Tel.: 22 678 38 87 lub pisz szkolenia@itmedia.pl