Szkolenie Design Thinking

cena 1400 zł (netto)

16h (2 dni)
8:30-16:30

Ścieżka: Digital Marketing

Najbliższy termin:


termin pozostaje do ustalenia

Szkolenie stacjonarne w Warszawie

Sprawdź inne terminy zapisz się

Szkolenie Design Thinking

Szkolenie Design Thinking

Każdy z nas jest kreatywny, tylko nie każdy jest tego świadomy. Doświadczenie procesu Design Thinking pozwala odkryć w sobie potencjał kreatywności i inwencji. Design Thinking to konkretny sposób postrzegania rzeczywistości i skutecznego działania, który można wykorzystać do rozwiązywania problemów lub tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są wykonane przez uczestników prototypy rozwiązań. Szkolenie Design Thinking opiera się na zaangażowaniu i twórczej aktywności grupy, dzięki czemu przebiega w twórczej i wesołej atmosferze. Priorytetem uczestników jest cel, czyli odpowiedź na potrzebę odbiorcy/użytkownika.

Cele:

 • Poznanie Design Thinking jako filozofii myślenia, metody pracy i praktycznego narzędzia
 • Doświadczenie procesu Design Thinking na podstawie tematu wybranego przez uczestników i doprecyzowanym przez trenera, zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przy metodzie Design Thinking
 • Stworzenie i przetestowanie prototypu rozwiązania, wypracowanego w czasie warsztatu

Co jest efektem?

Potwierdzeniem nabytej kompetencji jest stworzenie, zaprezentowanie i przetestowanie prototypu, zgodnie z zasadą „gdy umiesz o rzeczy złożonej powiedzieć prosto, to znaczy, że sam ją rozumiesz”.

Czego się nauczysz

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Technikach twórczego myślenia
 • Polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking
 • Strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • diagnozowania potrzeby/problemu
 • konstruowania i doprecyzowywania celu
 • tworzenia person (odbiorcy rozwiązania)
 • przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • współpracą i komunikacją w zespole
 • kreatywnym i nieszablonowym myśleniem
 • identyfikacją i realizacją celu

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

– Grafików
– Marketerów
– Twórców stron internetowych
– Twórców filmów i animacji
– Kierowników/Managerów

Czego oczekujemy?

Pozytywnego nastawienia i otwartej głowy 🙂

Program szczegółowy

DZIEŃ I

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników. Ćwiczenie wprowadzające do zagadnienia.

MODUŁ I. Wprowadzenie do Design Thinking – omawiamy założenia procesu, charakterystykę, przyglądamy się przykładom z Polski i zza granicy.

(prezentacja, film, mini wykład, dyskusja).

MODUŁ II. Odkrywanie + definiowanie problemu – za pomocą analizy dostępnych informacji docieramy do istoty problemu, poznajemy szerszy kontekst i definiujemy wyzwanie, na które będziemy szukać rozwiązań.

(ćwiczenie, prezentacja, dyskusja)

MODUŁ III, cz.2Empatyzacja – na podstawie opracowanego wzorca odbiorcy tworzymy persony wg trzech wybranych technik.

Podsumowanie modułów I-III wraz omówieniem najważniejszych kwestii.

 

DZIEŃ II

Przypomnienie celów szkolenia i potrzeb uczestników. Podsumowanie modułów I-III. Ćwiczenie wprowadzające.

MODUŁ IV. Wymyślanie – faza, podczas której generujemy pomysły, a następnie wybieramy najlepsze
(praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

MODUŁ V. Wizualizacja – faza, podczas której zapoznajemy się z różnymi sposobami wizu-alizacji pomysłów i prezentujemy pomysł wybraną metodą.
(prezentacja, mini wykład, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja).

MODUŁ VI, Prototypowanie – tworzenie konkretnego projektu z dostępnych materiałów, proces, model, produkt, storyboard, lista doświadczeń użytkowania, interfejsy aplikacji, rysunki.
(prezentacja, praca w grupach, prezentacja na forum, dyskusja)

MODUŁ VII, cz.2. Testowanie – wychodzimy do ludzi po to, aby na szybko zebrać od nich feedback odnośnie przygotowanego prototypu.
(wywiad, praca w grupach, przedstawienie na forum)

Podsumowanie procesu Design Thinking i jego efektów. Feedback.
Potwierdzeniem nabytej kompetencji jest stworzenie, zaprezentowanie i przetestowanie prototypu, zgodnie z zasadą „gdy umiesz o rzeczy złożonej powiedzieć prosto, to znaczy, że sam ją rozumiesz”.

Nasi trenerzy

Tomasz Biernacki

Doświadczony trener biznesu i menedżer marketingu z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej, edukacyjnej i wydawniczej. Certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®.
Współtwórca narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® “Styl myślenia Superbohatera

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Czcesz zapytać o coś przed zakupem?
Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

22 678 38 87