Szkolenie Adobe InCopy

cena indywidualna wycena

Szkolenie zamknięte

Ścieżka: Grafika komputerowa i DTP

Skontaktuj się, aby ustalić termin: 22 678 38 87

Inne terminy >

Kurs stacjonarny | online na żywo

Zamów szkolenie dedykowane:
22 678 38 87

zapisz się

Szkolenie Adobe InCopy

średnia ocen: 5.0

Szkolenie Adobe InCopy

Warsztat z certyfikatem Akademii IT Media

Stacjonarnie Warszawa lub online | na żywo

Jako jedyny w Polsce Elitarny Edukacyjny Partner Adobe  mamy zaszczyt zaprosić Cię na Szkolenie Adobe InCopy z certyfikatem! Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć stacjonarnych w Warszawie lub zdalnej pracy z domu w dowolnej lokalizacji. Ma charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem.

Szkolenie Adobe InCopy to szkolenie specjalistyczne. Program Adobe InCopy to profesjonalny program wspomagający pracę redaktora. Program oferuje ścisłą integrację z oprogramowaniem Adobe InDesign. Łatwość pisania i edytowania oraz prosta obsługa sprawiają, że redaktor skupia się na wpisywaniu treści a nie obsłudze programu. Dzięki równoległemu obiegowi pracy między zespołami projektantów, edytorów i redaktorów, pozwala precyzyjnie dopasowywać tekst do układu. Redaktor obserwując na bieżąco wszelkie zmiany kolumn może natychmiast podjąć działanie dopasowując tekst do nowych warunków układu, co ułatwia dotrzymywanie terminów redakcyjnych.

Jako jedyny w Polsce Ośrodek Szkoleniowy mamy zaszczyt posiadać odznakę Adobe Education Elite Partner oraz nieprzerwanie od 2005 roku jesteśmy Centrum Szkoleniowym Adobe.
Gwarantujemy najwyższą jakość prowadzonych przez nas szkoleń.

Czego się nauczysz?

Skrótów klawiaturowych do wykorzystania w Adobe InCopy

Eksportowania dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF

Wymiany treści między programami InCopy i InDesign

Pracy ze stylami

Dodawania hiperłączy

Posługiwania się notatkami redaktorskimi

W ramach szkolenia Adobe InCopy nauczysz się:

 • Zasad praktycznej współpracy pomiędzy redaktorami i edytorami
 • Skrótów klawiaturowych do wykorzystania w Adobe InCopy
 • Eksportowania dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF
 • Wymiany treści między programami InCopy i InDesign
 • Tworzenia tabeli
 • Edycji teksu w aplikacji Adobe InCopy
 • Pracy ze stylami
 • Dodawania hiperłączy
 • Posługiwania się notatkami redaktorskimi
 • Wstawianie glifów i znaków specjalnych

Czego oczekujemy?

Szkolenie Adobe InCopy przeznaczone jest dla edytorów podstawowej obsługi Adobe InDesign, dla redaktorów obsługi edytora tekstów.

Dla kogo jest to szkolenie?

Redaktorów
chcących nauczyć się korzystania ze stylów tekstowych akapitowych, tworzenia tabel, obłamywania grafiki tekstem, tworzenia stron wzorcowych w programie Adobe InCopy

Managerów projektów
którzy na co dzień współpracują z drukarniami i chcą mieć większą kontrolę nad realizacją projektów.

Freelancerów,
którzy chcieliby wiedzieć jak eksportować dokument InCopy do formatu Adobe PDF

Projektantów i edytorów,
którzy pracują już z Adobe InDesign ale chcieliby rozszerzyć swoje umiejętności o sprawne i efektywne formatowanie tekstu w Adobe InCopy

Operatorów DTP,
którzy chcą pracować w programie umożliwiającym skuteczne przygotowanie publikacji do druku

Osób kreatywnych,
które chciałyby zdobyć konkretne umiejętności w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe.

Nasi trenerzy

Robert Jarzębiński

Certyfikowany Trener Adobe. Uznany wykładowca, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia, w kraju i za granicą.

Specjalizuje się w zakresie DTP,  grafiki komputerowej a także tworzenia projektów na urządzenia mobilne. W Akademii IT Media prowadzi ponad 20 szkoleń i kursów.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Program szczegółowy

Szkolenie Adobe InCopy

Podstawy pracy

 • Podstawy z przestrzenią roboczą

Omówienie przestrzeni roboczej

 • Zarządzanie oknami i panelami
 • Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
 • Korzystanie z pasków narzędziowych
 • Stosowanie menu kontekstowych
 • Dostosowywanie menu

Przeglądanie wątków

 • Omówienie widoków Korekta szpaltowa, Wątek i Układ
 • Informacje o widoku Korekta szpaltowa
 • Omówienie widoku Układ
 • Informacje o ramkach
 • Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi ramek

Dostosowywanie preferencji i ustawień domyślnych

 • Informacje o preferencjach
 • Ustawianie wartości domyślnych
 • Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
 • Zerowanie okien z ostrzeżeniami

Przechodzenie między dokumentami

 • Przewijanie dokumentów
 • Przesuwanie dokumentu za pomocą narzędzia „rączka”
 • Przechodzenie do innej strony w widoku Układ
 • Przeskoki do znaczników pozycji
 • Zmiana kolejności wątków programu InCopy

Odzyskiwanie i cofanie działań

 • Odzyskiwanie dokumentów
 • Cofanie błędów

Używanie obiegu pracy InCopy

 • Omówienie dokumentów dołączonych (zarządzanych)
 • Praca z plikami zawierającymi kilka wątków

Zapisywanie dokumentów

 • Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów
 • Typy plików InCopy
 • Eksportowanie dokumentów InCopy
 • Zmiana nazwy wątku InCopy

Ramki, siatki, miarki i linie pomocnicze

 • Informacje o ramkach w plikach InCopy
 • Zmiana jednostek miary i miarek
 • Określanie jednostek miary
 • Przesłanianie domyślnych jednostek miary
 • Korzystanie z siatek
 • Wyświetlanie lub ukrywanie siatek
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki za obiektami
 • Wyświetlanie i ukrywanie warstw

Importowanie grafik

 • Uwagi dotyczące umieszczania grafik w programie InCopy
 • Przeciąganie grafiki na ramkę
 • Tworzenie grafiki w wierszu
 • Opcje importowania grafiki
 • Dopasowywanie grafiki do jej ramki
 • Korzystanie z panelu Łącza
 • Wyświetlanie informacji o łączu
 • Aktualizacja, przywracanie i zastępowanie łączy
 • Sterowanie widocznością warstw w importowanych obrazach

Przekształcanie grafiki

 • Przenoszenie grafik
 • Skalowanie grafiki
 • Obracanie grafiki
 • Ścinanie grafiki
 • Usuwanie przekształceń z grafiki

Sterowanie wyświetlaniem grafiki

 • Zmiana wydajności wyświetlania dokumentu
 • Zmiana wydajności wyświetlania obiektu
 • Opcje wydajności wyświetlania
 • Ustawianie domyślnej wydajności wyświetlania
 • Dołączenie metadanych do wątku

Dodawanie tekstu

 • Wpisywanie
 • Wklejanie
 • Usuwanie

Edycja tekstu

 • Przeciąganie tekstu
 • Przeciąganie tekstu
 • Wyświetlanie ukrytych znaków
 • Cofanie operacji
 • Wstawianie znacznika pozycji
 • Przeskok do znacznika pozycji
 • Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
 • Korzystanie z tekstu warunkowego
 • Stosowanie warunków do tekstu
 • Wyświetlanie lub ukrywanie warunków
 • Korzystanie z zestawów warunków
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego

Glify i znaki specjalne

 • Omówienie panelu Glify
 • Wstawianie glifów i znaków specjalnych

Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów

 • Używanie cudzysłowów
 • Wstawianie znaków odstępu

Znajdź/Zastąp

 • Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
 • Metaznaki do wyszukiwania
 • Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
 • Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek

Korzystanie z makropoleceń tekstowych

 • Tworzenie makra tekstowego
 • Edycja tekstu makra
 • Powielanie makra
 • Automatyczne wstawianie makra tekstowego
 • Wstawianie tekstu makra w punkcie wstawiania
 • Zamiana tekstu na tekst makra

Zmienne

 • Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
 • Typy zmiennych
 • Wstawianie zmiennych tekstowych
 • Usuwanie zmiennych tekstowych
 • Konwersja zmiennych tekstowych na tekst
 • Definiowanie zmiennych podpisów

Posługiwanie się notatkami redaktorskimi

 • Informacje o notatkach redaktorskich
 • Otwieranie panelu Notatki
 • Korzystanie z trybu Notatki
 • Dodawanie notatki
 • Konwersja tekstu na notatkę
 • Konwersja notatek na tekst
 • Przechodzenie między notatkami
 • Zaznaczanie i otwieranie notatki w widoku Układ
 • Przenoszenie i powielanie notatek
 • Usuwanie notatek

Monitorowanie i recenzowanie zmian

 • Włączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie zmian
 • Wyświetlanie informacji o zmianach
 • Wyświetlanie i ukrywanie zmian
 • Wyłączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie informacji w panelu Przeglądanie zmian
 • Akceptowanie i odrzucanie zmian
 • Ustawianie preferencji przeglądania zmian
 • Zmiana koloru i nazwy użytkownika

Przypisy dolne

 • Tworzenie przypisów dolnych
 • Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych
 • Opcje układu przypisów dolnych
 • Usuwanie przypisów dolnych
 • Tekst przypisów dolnych

Hiperłącza

 • Opis ogólny panelu Hiperłącza
 • Sortowanie hiperłączy w panelu Hiperłącza
 • Wyświetlanie hiperłączy w mniejszych wierszach
 • Tworzenie hiperłącza do strony internetowej (URL)
 • Tworzenie hiperłącza do pliku
 • Tworzenie hiperłącza do wiadomości e-mail
 • Tworzenie hiperłącza do strony
 • Tworzenie miejsca docelowego hiperłącza
 • Tworzenie hiperłącza do zakotwiczenia tekstu
 • Tworzenie hiperłącza do udostępnionego miejsca docelowego
 • Opcje wyglądu hiperłącza
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza
 • Edycja hiperłącz
 • Usuwanie hiperłącz
 • Zmiana nazwy źródła hiperłącza
 • Przechodzenie do źródła lub zakotwiczenia hiperłącza
 • Zerowanie i aktualizacja hiperłączy

Odsyłacze

 • Wstawianie odsyłaczy
 • Tworzenie i edycja formatów odsyłaczy
 • Bloki podstawy odsyłacza
 • Tworzenie odsyłaczy do akapitów częściowych
 • Stosowanie stylów znakowych w odsyłaczu
 • Wczytywanie (importowanie) formatów odsyłaczy
 • Usuwanie formatów odsyłaczy
 • Uaktualnienie odsyłaczy
 • Ponowne łączenie odsyłaczy
 • Edycja odsyłaczy
 • Usuwanie odsyłaczy
 • Edycja tekstu źródła odsyłacza

Dopasowywanie układu tekstu

 • Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu
 • Edycja tekstu niemieszczącego się
 • Wyświetlanie i ukrywanie miarki głębokości

Sprawdzanie pisowni

 • Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni
 • Sprawdzanie pisowni
 • Korekta błędów ortograficznych podczas pisania
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni
 • Przypisywanie słownika do tekstu zaznaczonego
 • Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika
 • Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów
 • Usuwanie, odłączanie lub zmiana kolejności słowników użytkownika
 • Dodawanie słów do słowników
 • Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach
 • Eksportowanie listy wyrazów
 • Importowanie listy wyrazów
 • Zmiana preferencji słownika
 • Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej

Style akapitowe i znakowe

 • Informacje o stylach znaków i akapitowych
 • Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych
 • Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign/InCopy
 • Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego
 • Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu
 • Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
 • Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych
 • Wyczyść przesłonięcia stylu akapitu
 • Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem
 • Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe
 • Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst

Inicjały i style zagnieżdżone

 • Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
 • Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych
 • Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii
 • Pętla przez style zagnieżdżone
 • Zakończ styl zagnieżdżony
 • Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego

Praca ze stylami

 • Powielanie stylów lub grup stylów
 • Grupowanie stylów
 • Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Posługiwanie się czcionkami

 • Informacje o czcionkach
 • Stosowanie czcionek do tekstu
 • Przeglądanie czcionek
 • Czcionki OpenType
 • Praca z brakującymi czcionkami
 • Czcionki zainstalowane w dokumentach

Interlinia

 • Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu
 • Stosowanie interlinii do całych akapitów

Kerning i światło

 • Informacje o kerningu i świetle
 • Używanie kerningu metrycznego
 • Używanie kerningu optycznego
 • Ręczne dostosowywanie kerningu
 • Zmiana domyślnego skoku kerningu
 • Wyłączanie kerningu dla zaznaczonego tekstu
 • Dostosowywanie światła
 • Wyróżnianie tekstu zawierającego niestandardowe ustawienia kerningu i światła
 • Dostosowywanie kerningu między wyrazami

Formatowanie znaków

 • Stosowanie przesunięcia linii bazowej
 • Stosowanie indeksu górnego i dolnego do znaków w czcionce innej niż OpenType
 • Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia
 • Zmiana opcji podkreślenia lub przekreślenia
 • Stosowanie ligatur do par liter
 • Przypisywanie języka dla tekstu
 • Zmiana tekstu na Wersaliki lub Kapitaliki.
 • Określanie rozmiaru kapitalików
 • Zmiana wielkości liter
 • Zmiana skalowania w poziomie lub pionie
 • Skalowanie tekstu poprzez zmianę rozmiaru ramki tekstowej w programie InDesign
 • Pochylanie tekstu

Formatowanie akapitów

 • Dostosowywanie odstępów w akapicie
 • Używanie inicjałów wpuszczonych
 • Dodawanie linii nad lub pod akapitami
 • Sposoby sterowania miejscami zakończenia akapitu
 • Sterowanie miejscami zakończenia akapitu przy pomocy Opcji przenoszenia
 • Tworzenie wiszących znaków interpunkcyjnych

Wyrównywanie tekstu

 • Wyrównywanie lub justowanie tekstu
 • Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych
 • Wyrównywanie do siatki linii bazowych tylko pierwszego wiersza
 • Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach
 • Tworzenie akapitów obejmujących wiele łamów lub je dzielących

Tabulatory i wcięcia

 • Omówienie okna dialogowego Tabulatory
 • Ustawianie tabulatorów
 • Przenoszenie, usuwanie i edycja ustawień tabulatorów
 • Określanie znaków tabulatorów dziesiętnych
 • Dodawanie linii odniesienia tabulatora
 • Wstawianie tabulatorów wcięcia z prawej
 • Określanie wcięcia przy pomocy okna dialogowego Tabulatory
 • Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit lub panelu Sterowanie
 • Zerowanie wcięć
 • Tworzenie wcięcia wiszącego
 • Tworzenie wcięcia w prawo w ostatnim wierszu akapitu
 • Używanie polecenia “Wcięcie dotąd”

Punktowanie i numerowanie

 • Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
 • Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
 • Zmiana znaku punktora
 • Dodawanie znaku punktora
 • Usuwanie znaku punktora
 • Zmiana opcji list numerowanych
 • Definiowanie list
 • Edycja zdefiniowanej listy
 • Tworzenie stylu akapitowego list
 • Tworzenie list wielopoziomowych
 • Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
 • Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
 • Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

Dzielenie wyrazów

 • Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu
 • Zapobieganie niepożądanym podziałom słów
 • Wstawienie dywizu twardego
 • Wstawienie spacji twardej

Justowanie

 • Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście
 • Ustawianie skalowania glifów w wyjustowanym tekście
 • Używanie spacji justującej w wyjustowanym tekście
 • Wyróżnianie wierszy nadmiernie rozciągniętych lub zbyt zagęszczonych

Tworzenie tabel

 • Utwórz tabelę od podstaw
 • Utwórz tabelę z istniejącego tekstu
 • Tabela osadzona wewnątrz drugiej
 • Importowanie tabel z innych aplikacji
 • Wstaw tekst do tabeli
 • Dodaj grafikę do tabeli
 • Dodawanie nagłówków i stopek tabeli

Wybór i edycja tabel

 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel
 • Zmień wyrównywanie tabeli wewnątrz ramki
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli
 • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli
 • Konwertuj tabele na tekst
 • Łączenie tabel
 • Praca z tabelami w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku

Formatowanie Tabel

 • Zmień rozmiar kolumn, wierszy i tabel
 • Zmiana odstępów przed i za tabelą
 • Dzielenie tabel między ramki
 • Dodaj tekst przed tabelą
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Wstawianie tabulatorów w komórce tabeli
 • Obróć tekst w komórce
 • Zmiana odstępów krawędziowych komórki
 • Scal komórki
 • Rozłącz komórki
 • Podziel komórki
 • Wyświetl zawartość niemieszczącej się komórki
 • Przytnij obraz w komórce

Obrysy i wypełnienia tabel

 • Informacje o obrysach i wypełnieniach tabel
 • Zmiana obramowania tabeli
 • Dodawanie obrysu i wypełnienie stosując Opcje komórki
 • Dodawanie obrysu do komórek przy użyciu panelu Obrys
 • Dodawanie wypełnienia do komórek używając panelu Próbki
 • Dodawanie gradientu do komórek używając panelu Gradient
 • Dodaj do komórki ukośne linie
 • Opcje wypełnienia i obrysu tabeli
 • Dodaj do tabeli przemienne obrysy
 • Dodaj do tabeli przemienne wypełnienia
 • Wyłącz przemienne obrysy i wypełnienia w tabeli

Style tabeli i komórki

 • Informacje o stylach tabeli i komórki
 • Definiowanie stylów tabeli i komórki
 • Wczytaj (importuj) style tabeli z innych dokumentów
 • Zastosuj style tabeli i komórki
 • Oprzyj styl tabeli lub komórki na innym stylu
 • Edycja stylów tabeli i komórki
 • Usuwanie stylów tabeli i komórki
 • Zmień definicję stylów tabeli lub komórki opartych na bieżącym formatowaniu
 • Chroń przed przesłonięciem formatowania lub usuń je, podczas stosowania stylu tabeli
 • Usuń przesłonięcia podczas stosowania stylu komórki
 • Czyszczenie atrybutów niezdefiniowanych przez styl
 • Wyczyść przesłonięcia tabeli lub komórki

Wymiana treści

 • Między programami InCopy i InDesign

Podstawy zarządzania obiegiem pracy

 • Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy

Zarządzane pliki

 • Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
 • Obieg pracy z lokalnym serwerem
 • Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
 • Ikony obiegu pracy

Wymiana zawartości

 • Pliki przydziału
 • Omówienie panelu Przydziały

Pakiety przydziału

 • Otrzymywanie pakietów w InCopy
 • Otwieranie pakietu
 • Zwracanie i przekazywanie pakietu

Posługiwanie się plikami

 • Otwieranie wspólnej zawartości
 • Pobierz zawartość InCopy
 • Uaktualnij zawartość podczas pracy w InCopy
 • Niezamierzone uaktualnienie pracy
 • Odkładanie zawartości
 • Odłóż zarządzaną zawartość po edycji
 • Zapis zmian w InCopy

Drukowanie

 • Drukowanie widoku Korekty szpaltowej lub Wątku
 • Drukowanie widoku Układ

Format PDF

 • Eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF
 • Opcje Adobe PDF dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek
 • Opcje Adobe PDF dla widoku Układ

Skróty klawiaturowe

 • Domyślne skróty klawiaturowe

Jak wygląda szkolenie ?

Szkolenie stacjonarne

 • Praktyczne warsztaty w realu.
 • Możliwość pełnej koncentracji na nauce w nowoczesnym Ośrodku Szkoleniowym Akademii IT Media.
 • Sposób na wymianę doświadczeń wśród uczestników z różnych branż, wydziałów czy organizacji.
 • Certyfikat oraz  materiały szkoleniowe.

Szkolenie online

 • Praktyczne warsztaty online | na żywo.
 • Stałe połączenie video z trenerem w czasie rzeczywistym.
 • Nauka z dowolnego miejsca.
 • Praktyczne ćwiczenia na żywo wraz zadawaniem pytań trenerowi.
 • Zdalna praca poprzez TeamViewer na wysokiej klasy komputerach, udostępnionych w siedzibie IT Media.
 • Trener widzi prace uczestników dzięki czemu może im w dowolnym momencie pomóc.
 • Certyfikat oraz  materiały szkoleniowe.

 

Szkolenia otwarte i zamknięte

W Akademii IT Media prowadzimy kompleksowe kursy oraz pojedyncze szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, firm jak i instytucji publicznych. Oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte oraz indywidualne konsultacje na różnym poziomie zaawansowania.

Zaletą szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych firm. Natomiast przy szkoleniach zamkniętych dostosujemy do Twoich potrzeb termin zajęć oraz ich lokalizację.

Zapytaj o szczegóły: +48 22 678 38 87

Jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie Adobe InCopy?

Chciałbyś opłacić kurs, ale brakuje Ci funduszy? Możesz skorzystać z dofinansowań, które mogą rozwiązać Twój problem. My, jako Akademia IT Media istniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (WUP (2.14/00109/2005). Jeżeli jesteś osobą bezrobotną/poszukującą pracy, możesz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie finansowe na konkretny kurs lub szkolenie.

O dofinansowanie można również się starać w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Pożyczki na kształcenie”oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego, możemy zagwarantować Ci pomoc w wyborze opcji najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb. Czytaj więcej >

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce Elitarny Edukacyjny Partner Adobe oraz Partner Szkoleniowy Black Magic Design i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Do wyboru szkolenie online
lub szkolenie stacjonarne

Jesteśmy zawsze na czasie

Stawiamy na praktykę i samodzielność

NIE CZEKAJ AŻ ZABRAKNIE MIEJSC!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Szkolenie Adobe InCopy – opinie na temat kursu

Zarówno oferowane szkolenie Adobe InCopy, jak i pozostałe kursy organizowane przez IT Media cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników, którzy najwyższej oceniają naszych wykładowców. Goście zajęć doceniają ich przygotowanie, zaangażowanie i podejście. Przychodząc na nie, przekonasz się, że stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, która z pasją podchodzi do prowadzenia wykładów. Nasze kursy i usługi mają średnią ocen 4,9 w Google oraz 5,0 na Facebooku.

Sprawdź nasze opinie na Google >

 

Opinie z ankiet po szkoleniu

Świetnie dobrany materiał do uczestników, świetne prowadzenie zajęć, jasne tłumaczenie.

- Paweł

Dynamiczne i życiowe przekazywanie wiedzy

- Adam J.

Bardzo dobra lokalizacja ośrodka szkoleniowego. Wysoki poziom prowadzonych zajęć, bardzo praktyczny.

- Anna S.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Chcesz zapytać o coś przed zakupem?

Napisz do nas na [email protected]

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87

Niech przemówią za nas liczby

20 lat


Akademia IT Media działa nieprzerwanie od 2002 roku. Ciągle zdobywamy i poszerzamy nasze doświadczenia w branży kreatywnej. Wiemy jak pomóc naszym klientom zarówno w dostarczeniu skutecznych umiejętności, jak i skutecznych narzędzi.

200 szkoleń


Prowadzimy ponad 200 szkoleń i kursów w różnych ścieżkach tematycznych tj. grafika komputerowa i DTP, film i animacja, digital marketing, grafika 3D i tworzenie gier komputerowych, tworzenie stron www i aplikacji!

20 000 firm


Dzięki indywidualnemu podejściu zaufało nam już blisko 20 000 polskich firm i instytucji.

Zdobądź Certyfikat
Akademii IT Media

Jesteśmy jedynym w Polsce Elitarnym Edukacyjnym Partnerem Adobe oraz Partnerem Szkoleniowym Black Magic Design i Maxon.

Certyfikat ukończenia szkolenia w Akademii IT Media jest świetną referencją dla aktualnego lub przyszłego pracodawcy.

Niejednokrotnie klienci informują nas, że właśnie dzięki takiemu certyfikatowi dostali wymarzoną pracę. Najważniejszą jednak zaletą certyfikatu są realne umiejętności i wiedza, które on poświadcza. To one dają możliwość pełnego rozwinięcia zawodowych skrzydeł w branży kreatywnej.

Voucher na szkolenie

Chciałbyś docenić pracownika? Podarować oryginalny prezent bliskiej osobie?
Proponujemy zakup vouchera na dowolne szkolenie w ramach Akademii IT Media.
Voucher jest ważny rok od daty zakupu.

Jak uzyskać voucher?

1. Wybierz szkolenie, które Cię interesuje.
2. Napisz do nas na adres [email protected] lub zadzwoń na nr 22 678 38 87 w celu zamówienia vouchera.
3. Pobierz voucher (plik stanie się interaktywny po pobraniu go na dysk).
4. Wypełnij puste pola nazwą wybranego szkolenia, imieniem i nazwiskiem osoby, którą chcesz obdarować oraz terminem, który wskaże Ci dział szkoleń.
5. Podaruj wyjątkowy prezent.

FAQ

Czy IT Media można zaufać?

– Jesteśmy jedynym w Polsce Elitarnym Edukacyjnym Partnerem Adobe, Partnerem Szkoleniowym  BlackMagic Design oraz Maxon, a także Platynowym Partnerem Adobe

– Większość klientów wraca do nas na kolejne szkolenia oraz poleca nas znajomym

– Szkolenia dobieramy indywidualnie do potrzeb klientów na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

– Akademia IT Media działa nieprzerwanie od 2002, nasi certyfikowani Trenerzy są na bieżąco z każdą zmianą w programach z których szkolimy oraz z najnowszymi trendami.

– Przeszkoliliśmy już kilkanaście tysięcy specjalistów z branży kreatywnej

– Zapewniamy samodzielne stanowiska pracy wyposażone w najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej  oraz małe kameralne grupy szkoleniowe

– Nasi kursanci otrzymują certyfikaty Akademii IT Media wystawiane w języku polskim lub angielskim.

– Średnia naszych opinii na Google to 4,9

– Średnia naszych opinii na Facebooku  to 5,0

Czy trafię do grupy o różnym stopniu umiejętności?

Stosujemy różnorodne środki, aby grupa szkoleniowa była na podobnym stopniu zaawansowania. Po pierwsze, nasze szkolenia w ramach poszczególnych ścieżek podzielone są na moduły, rozróżniające poziom zaawansowania. Po drugie, przed szkoleniem przeprowadzamy krótki wywiad dotyczący poziomu zaawansowania pracy w danym programie. W końcu mała grupa szkoleniowa umożliwia indywidualne podejście prowadzącego, niezależnie od tego, jak kto akurat radzi sobie z danym zdaniem. Przy naszych flagowych szkoleniach takich jak: Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects oraz Premiere Pro przekazujemy przed szkoleniem Tutorial na Start, służący wyrównaniu wiedzy i przygotowaniu do szkolenia.

Czy na szkoleniu robimy praktyczne projekty?

Tak. Jako ośrodek szkoleniowy stawiamy na skuteczne umiejętności i samodzielność naszych kursantów. Każdy z uczestników wyposażony jest we własne stanowisko komputerowe oraz najnowszą wersję oprogramowania. Od początku do końca zajęcia są praktyczne. Wykonujemy profesjonalne projekty typowe dla branży i rodzaju szkolenia. Ponadto bardzo często zdarza się, że kursanci przynoszą swoje własne projekty, na których mogą pracować lub które mogą skonsultować.

Czy to szkolenie przyda się mojej firmie?

Grafika 2D/3D, film, animacja, tworzenie stron www i aplikacji – z naszych szkoleń wyjdziesz z konkretnymi umiejętnościami, które wzbogacą kompetencje Twojej firmy. Samodzielnie przygotujesz projekty najwyższej jakości w krótkim czasie. Mamy klientów, którzy po naszym szkoleniu wykonują swój projekt w kilka godzin zamiast spędzać nad nim dni lub tygodnie. Będziesz miał więcej czasu na kwestie estetyczne związane ze swoim projektem, nie marnując go na szukanie sposobu osiągnięcia celu lub określonej funkcji programu.

Digital marketing i szkolenia managerskie – otrzymasz praktyczne umiejętności i aktualną wiedzę odnośnie najskuteczniejszych form dotarcia do klienta i budowania wizerunku marki. Co ważne, po naszych szkoleniach samodzielnie wykonasz działania nowoczesne działania marketingowe w obszarach video marketingu, copywritingu, pozycjonowania. SEO, web designu, grafiki reklamowej, mediów społecznościowych czy skutecznego PR swojej firmy.

Czy dostanę poświadczenie ukończonego szkolenia?

Zapewniamy certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe i Maxon – Akademia IT Media. Wystawiane są one w języku polskim lub angielskim.

Na jakiej podstawie otrzymuje się certyfikat?

Na podstawie listy obecności prowadzonej podczas zajęć oraz samodzielnie przygotowanego projektu.

Co daje mi certyfikat IT Media?

Certyfikat ukończenia szkolenia lub szerzej kursu w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe jest świetną referencją dla aktualnego lub przyszłego pracodawcy. Niejednokrotnie klienci informują nas, że właśnie dzięki takiemu certyfikatowi dostali wymarzoną pracę. Najważniejszą jednak zaletą certyfikatu są realne umiejętności i wiedza, które on poświadcza. To one dają możliwość pełnego rozwinięcia zawodowych skrzydeł w branży kreatywnej.

Kto prowadzi zajęcia?

Stawiamy na doświadczenie i profesjonalizm. W naszym ośrodku zatrudniamy certyfikowanych trenerów Adobe oraz cenionych specjalistów w swojej dziedzinie. Poznaj naszą kadrę.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nasz główny ośrodek szkoleniowy znajduje się w Warszawie przy ul. Elektronowej 2, w budynku B, klatce D (klatka środkowa), na piętrze 2. Na życzenie klienta, szkolenia odbywają się także na terenie całego kraju.

Czy organizujecie szkolenia zamknięte?

Tak. Organizujemy szkolenia zamknięte na miejscu w Warszawie, a także na terenie całej Polski.

Czym się różni szkolenie od kursu?

Szkolenie zapewnia zdobycie określonych umiejętności w danym obszarze. Większość szkoleń podzielona jest na moduły. Moduł I skierowany jest do osób zaczynających swoją przygodę z danym oprogramowaniem lub takich, które do tej pory uczyły się na własną rękę a teraz chcą poszerzyć lub usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę . Moduł II przeznaczony jest dla bardziej zaawansowanego specjalisty, który chce skrócić do minimum czas potrzebny na przygotowanie profesjonalnych projektów oraz być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży. Komplet szkoleń z danego tematu tworzy pełen kurs. Kurs taki składa się więc z wszystkich modułów danego szkolenia, a w niektórych przypadkach poszerzony jest o dodatkowe szkolenia specjalistyczne. Kursy mają za zadanie dostarczyć komplet umiejętności w danym obszarze. Dla przykładu: Kurs Photoshop składa się z dwóch szkoleń. Szkolenia Photoshop – moduł I oraz szkolenia Photoshop – moduł II.

Kiedy i jak często odbywają się szkolenia?

Wszystkie szkolenia organizowane są cyklicznie. W naszym kalendarzu znajdziesz dokładne daty nadchodzących szkoleń.

Czy organizujecie szkolenia spełniające warunki refundacji przez Powiatowe Urzędy Pracy?

Akademia IT Media jako Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe przygotował i prowadzi wiele projektów szkoleniowych, które są finansowane we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Zapraszamy do kontaktu z nami i indywidualnego wyboru swojej drogi szkoleniowej. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) i doświadczenie, więc chętnie służymy pomocą oraz radą.

Jeśli prowadzę działalność gospodarczą i wykupię szkolenie w IT Media, to czy mogę tę kwotę odliczyć od podatku?

Tak. Wystawiamy fakturę VAT.

W jakich godzinach odbywają się szkolenia?

Szkolenia w IT Media są prowadzone codziennie w każdy z dni roboczych w godzinach: 8:30 – 16:30

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

Nasze szkolenia odbywają się w kameralnych grupach 4-10 osób i mają charakter warsztatowy. Kursanci poznają praktyczne zastosowania narzędzi podczas wykonywania zadań, które zostały opracowane specjalnie na potrzeby szkolenia. Ponadto, uczestnicy mają do dyspozycji samodzielne stanowiska z możliwością wyboru komputerów działających na systemach iOS lub Windows.

Czy otrzymam potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?

Po otrzymaniu zgłoszenia przesyłamy e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro forma.

Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Pełną opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

Chcesz zapytać o coś przed zakupem?

Napisz do nas na [email protected]

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87