Substance Painter

Zestaw narzędzi do teksturowania zasobów 3D

Kup teraz

Substance Painter

Włącz kategorie/filtry

Kategorie

Substance Painter

Substance Painter to wszystkie narzędzia, których potrzebujesz do teksturowania rożnych zasobów 3D, a to wszystko w jednej aplikacji. Posiada inteligentne materiały, maski i zintegrowane wypiekanie oraz najnowocześniejsze okno podglądu w czasie rzeczywistym. Jeśli kiedykolwiek używałeś Photoshop-a, pracując na Substance Painter poczujesz się jak w domu. Przenieś swoje umiejętności poza dwuwymiarowe płótno i poszerz artystyczne możliwości. Tchnij życie w swoją sztukę dzięki Substance Painter. W sklepie IT Media kupisz Substance Painter dla firm w najlepszej cenie! Substance Painter dostępny jest w pakiecie Substance Suite.

Dowiedz się więcej o pakiecie Substance Suite >

Kup teraz

Substance Suite nowa subskrypcja

Substance Suite nowa subskrypcja

Nowa subskrypcja (12 miesięcy)
– Dla komercji (COM)
– Wersja elektroniczna
– Wersja anglojęzyczna (ENG)
– W skład pakietu wchodzą: Painter, Designer, Alchemist i Source

4 974,97 zł

Substance Painter

Technologia, która wzbogaca twoją sztukę

Możesz użyć inteligentnych materiałów, które dopasowują się do dowolnego obiektu, aby pokazać realistyczne zużycie. Eksplorować presety z maskami, które dostosowują się do dowolnego kształtu i malować pędzlami, które można na bieżąco modyfikować. Przebieg pracy w Substance Painter jest nie destrukcyjny. Możesz dowolnie eksperymentować a następnie wrócić do wcześniejszych etapów, jeśli nie podoba ci się efekt. Zawsze możesz znaleźć drogę powrotną.

Baking

Baking jest procesem polegającej na przenoszeniu informacji opartych na siatce do tekstur. Informacje te są następnie odczytywane przez programy cieniujące i/lub filtry substancji w celu uzyskania zaawansowanych efektów. Dla przykładu Smart Materials i Smart Masks polegają na nich.

Efekty

Efekty to zestawy różnych akcji, które można zastosować do zawartości lub maski warstwy w stosie warstw Substance Painter. Pozwalają na nieskończoną liczbę zmian – od prostych korekt kolorów po tworzenie złożonych masek. Multiple Effect są domyślnie dostarczane z Substance Painter ale możesz również stworzyć swoje własne w Substance Designer.
Efekty można dodawać do stosu klikając prawym przyciskiem myszy dowolną warstwę lub maskę ewentualnie klikając na dedykowany przycisk w górnej części okna stosu warstw. Większość efektów ma tryb mieszania i krycia podobnie jak zwykłe warstwy, można je zmieniać umożliwiając ułożenie pełnego stosu efektów w celu stworzenia na przykład złożonej maski.

Smart Materials i Masks

Substance Painter obsługuje wykorzystanie zaawansowanych presetów warstw. Presety te mogą być używane do szybkiego udostępniania w zestawach tekstur lub projektach podobnego procesu teksturowania przy jednoczesnym zachowaniu różnych wyników, dostosowanych do topologii siatki.

Jak uzywać Smart Materials/Masks?
Smart Materials mogą być użyte gdziekolwiek w stosie warstw podczas gdy Maski mogą być tylko wykorzystane w stosie efektów.

UV Reprojection

Reprojection UV to automatyczny proces, który zachodzi po zmianie rozdzielczości tekstury lub po zaimportowaniu nowej siatki. Jeśli załadujesz nową siatkę do swojego dokumentu (za pomocą okna konfiguracji Project), wszystkie Twoje działania zostaną przeniesione na nową siatkę. Nie ma znaczenia czy topologia lub UV uległy zmianie (o ile są podobne). Reprojection polega na ponownym obliczeniu wszystkich warstw i pociągnięć pędzla dlatego może zająć trochę czasu (szczególnie przy wysokiej rozdzielczości tekstur).

UDIM

Czym jest UDIM?

UDIM został wynaleziony przez Richarda Addisona-Wooda i pochodzi z Weta Digital (około 2002). Termin UDIM pochodzi od U-Dimension i projektowania zakresów UV. Zakres UV 0-1 wynosi 1001, zakres 1-2 wynosi 1002 i tak dalej. Wyznaczamy przez UDIM Tile konkretny zakres przy czym kafelek 1001 jest zakresem 0-1 danej siatki. Celem posiadania wielu zakresów UV jest zwiększenie rozdzielczości tekstury danej siatki. Zamiast pracować z bardzo dużymi teksturami (16K a nawet 32K), które trudno jest zoptymalizować lepiej podzielić siatkę na podczęści. Ze względu na konwencję nazewnictwa UDIM, analiza składniowa ciągu znaków plików jest łatwa, ponieważ identyfikator kafelka jest osadzony w nazwie pliku, co czyni je wygodnymi w użyciu z zewnętrznymi programami do renderowania jak Vray lub Arnold.

NOWOŚCI W SUBSTANCE PAINTER

Wersja 2019.3
Substance Painter 2019.3 wprowadza obsługę presetów pędzli Photoshopa i automatyczne rozpakowywanie UV dla twoich siatek a także zapewnia różne ułatwienia takie jak lepszą obsługę tabletów graficznych.

1. Obsługa presetów pędzli Photoshop-a (ABR)

Możesz teraz używać pędzli Photoshop w aplikacji Substance Painter. Poprzez eksport swoich presetów jako pliku ABR i import jako wstępnych presetów pędzli. Presety zawarte w plikach ABR pojawią się w Shelf jako indywidualne presety pędzla.

Aby obsługiwać pędzle Photoshop, dodano rożne nowe funkcje do właściwości narzędzi malarskich:

Nowe parametry rozmiaru i przepływu
Możesz teraz określić minimalny rozmiar i przepływ narzędzia gdy aktywny jest nacisk pióra. Parametr ten działa jako wartość procentowa w oparciu o aktualnie zdefiniowany maksymalny rozmiar/przepływ. Ustawienia te są automatycznie kalibrowane podczas korzystania z presetów pędzli Photoshop-a.

Nowy parametr Position Jitter
Aby dopasować zachowanie pędzla z Photoshop, dodaliśmy kilka nowych ustawień. Można teraz określić do której osi zostaną zastosowane drgania i jak rozmieszczone są losowe pozycje (wybierz Uniform aby dopasować do Photoshop-a).

Nowy tryb mieszania alpha
Program Photoshop nie komponuje pociągnięć pędzla w taki sam sposób jak Substance Painter, dlatego dodaliśmy nowy tryb mieszania (Lighten) aby lepiej dopasować efekty malowania. Ten tryb mieszania nie kumuluje się podczas nakładania śladów co może poprawić odczucie nacisku podczas malowania z niskimi wartościami przepływu/krycia.

Obsługa Roundness i Flip
W Substance została dodana nowa Alpha o nazwie Brush Maker Photoshop aby obsługiwać parametry takie jak Roundness (skalowaniewysokości Alpha) i Flip (odbicie lustrzane obrazu w obydwu płaszczyznach). Ta Alpha Substance jest automatycznie ładowana po kliknięciu presetu pędzla pochodzącego z pliku ABR.

Nowa korekcja gammy dla kanałów aplha warst
Photoshop nie miesza pociągnięć pędzla w przestrzeni Linear Gamma, co oznacza, że mieszanie i krycie mogą wyglądać źle podczas malowania za pomocą presetów pędzli Photoshop. Na warstwach można włączyć nowe ustawienie aby dopasować to zachowanie i zastosować korekcję gamma. Wpłynie to na wartość alfa używaną do malowania pociągnięć pędzlem a także sposób, w jaki maska warstwy jest używana do mieszania z innymi warstwami, jednak tryb mieszania warstwy będzie nadal operować w liniowej przestrzeni gamma. Aby aktywować to ustawienie, kliknij warstwę prawym przyciskiem myszy i wybierz Gamma corrected alpha/mask. Obok warstwy pojawi się nowa ikona wskazująca, kiedy to ustawienie jest włączone.

Zwiększono maksymalne wartości dla Spacing i Position Jitter
Aby odpowiednio dopasować parametry predefiniowanych ustawień pędzla Photoshopa zwiększono maksymalną wartość następujących parametrów:
– Spacing: maksimum można teraz ustawić na 1000
– Position Jitter: maksimum można teraz ustawić na 1000

2. Ulepszono malowanie i obsługę tabletów graficznych

Oprócz obsługi presetów pędzla Photoshop, wprowadzono liczne ulepszenia i poprawki związane z używaniem tabletów graficznych.

Pierwsze odciśniecie Straight Line nie dubluje się
Podczas malowania prostej linii, pierwszy ślad już się nie duplikuje (nie ma potrzeby cofania śladu aby umieścić prostą linię w odpowiednim miejscu).

Interpolacja nacisku linii prostej
Linie proste obsługują teraz nacisk. Wartość nacisku będzie interpolowana między pierwszym a ostatnim śladem.

Tryb podglądu nowego pędzla
Podgląd pędzla w oknie roboczym można teraz zmienić na różne tryby wizualizacji. Aby zmienić tryb, wystarczy kliknąć nowy przycisk rozwijany w kontekstowym pasku narzędzi.

Krzywe nacisku pióra
Na kontekstowym pasku narzędzi można teraz zdefiniować sposób interpretacji nacisku pióra. Te nowe ustawienia kontrolują szybkość narastania nacisku co pozwala stosować różne style malowania.

– Linear: Bez transformacji, nacisk jest odbierany tak jak dostarcza go pióro tabletu graficznego. Użyj tego ustawienia, jeśli krzywa nacisku pióra jest już zdefiniowana w ustawieniach sterowników tabletu. Użyj tego ustawienia, jeśli krzywa nacisku pióra jest już zdefiniowana w ustawieniach sterowników tabletu.

– Ease In (domyślnie): Spowalnia początkowy nacisk ułatwiając malowanie cienkich lub słabych pociągnięć.

– Ease In Out: Spowalnia początkowy nacisk i potęguje końcowy ułatwiając malowanie miękkich lub mocnych pociągnięć.

Przycisk nacisku nie jest już listą rozwijaną
Zmieniliśmy elementy kontroli nacisku pióra na proste przyciski włączania/wyłączania. Dzięki temu włączanie i wyłączanie nacisku jest znacznie łatwiejsze i szybsze.

Poprawiono obsługę tabletów graficznych i korzystanie funkcji Windows Ink
Zmieniliśmy sposób obsługi tabletów graficznych. Powinno to poprawić kompatybilność z najnowszymi modelami tabletów graficznych i zmniejszyć liczbę problemów, które mieliśmy w przeszłości. W systemie Windows zmieniliśmy obsługę z Wintab naWindows Ink co również poprawiło kompatybilność.

3. Automatyczne rozpakowywanie UV (Beta)

Substance Painter będzie teraz automatycznie rozpakowywał siatki, w których brakuje współrzędnych UV. Umożliwia to importowanie dowolnej geometrii i natychmiastowe rozpoczęcie malowania. Nasz system rozpakowywania UV wygeneruje jedną wyspę UV na siatkę, utrzymująć przypisane materiały w celu stworzenia zestawu tekstur. Funkcja ta jest obecnie w fazie beta i będzie rozwijana w przyszłych wersjach. Automatyczne rozpakowywanie będzie zastosowane tylko do projektów, które nie wykorzystują przepływu pracy UDIM.

Automatyczne rozpakowywanie UV
Domyślnie Substance Painter będzie teraz automatycznie generował współrzędne UV dla siatek, które ich nie mają. Dotyczy to zarówno tworzenia projektu jak i ponownego importu siatki. Można jednak wyłączyć tą funkcjonalność, przechodząc do głównych ustawień i wyłączając Enable automatic UV unwrapping w Import Options.

Pasek postępu rozpakowywania UV
Podczas importowania siatki jest widoczny pasek postępu wskazujący bieżący stan procesu. Pokazuje również proces rozpakowywania UV.

Aktualnie znane problemy
Ponieważ ta nowa funkcja jest obecnie w fazie beta, należy spodziewać się pewnych problemów. Jeśli aplikacja ulegnie awarii i nie przyniesie zakładanych wyników, zalecamy przesłanie zgłoszenia awarii lub błędu za pośrednictwem aplikacji aby pomóc nam zbadać problem i usprawnić proces.

4. Ulepszenia integracji w Substance

Nadal ulepszamy integrację formatu Substance poprzez obsługę długo oczekiwanych funkcji, ale także poprawiając istniejący system jak chociażby funkcje Dynamic Stroke.

Nie zaciśnięte suwaki z miękkim zakresem
Do tej pory widoczne suwaki z diagramu Substance zawsze zachowywały się tak, jakby były zaciśnięte. Co oznacza, że wartości, które można wprowadzić nie mogą przekroczyć domyślnych wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez parametr.

Obsługa kroku zdefiniowanego w parametrach
Diagram Substance, który ma parametry ze zdefiniowanym krokiem będzie teraz brany pod uwagę podczas dostrajania suwakiem.

Zwiększona precyzja cyfr dla pływających suwaków
Suwak pływający może teraz przyjąć wartości wejściowe, z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Jest to jednak ograniczone precyzją zmiennoprzecinkową, co oznacza zaokrąglanie wartości wejściowych w niektórych przypadkach.

Nowa kontrola Random Seed z Dynamic Strokes
Można teraz otrzymać wiele losowych wartości z określonego zakresu. Pozwala to tworzyć unikalne i losowe odmiany substancji a jednocześnie osiągać dobrą wydajność korzystając z opróżniania pamięci podręcznej. W grupie Dynamic Stroke przełącz z parametru typu Random Seed na parametr Random Per Stroke lub Random Per Stamp aby uzyskać dostęp do nowego parametru. Random Sample Amount określa ile wariantów Substance zostanie wygenerowanych łącznie. Losowe odmiany zostaną wybrane raz z zestawu po wygenerowaniu wybranej ilości.

Nowe dane statycznych dynamicznych pociągnięć
Dodano nową optymalizację, która pozwala określić, kiedy Substance może być uważana za dynamiczne pociągnięcie. Podobnie jak w przypadku Visible If, można teraz dodać założenia w polu danych użytkownika aby określić w jakich warunkach Substance Painter powinien generować nowe wariacje substancji z funkcją Dynamic Stroke.

Nowe dane do określenia węzła wyjściowego jako maski dla wszystkich kanałów
Można teraz dodać nowe dane do węzła wyjściowego, aby użyć go jako maski alfa dla wszystkich pozostałych kanałów. Jest to podobne do istniejącego systemu channel_Alpha, ale bez potrzeby tworzenia nowego dedykowanego wyjścia w diagramie Substance.

5. Różne ulepszenia

W pozostałej części aplikacji wprowadzono różne ulepszenia, które powinny pomóc w codziennej pracy w Substance Painter.

Niezależne skupianie obszarów roboczych
Skupienie 2D i 3D (skrót klawiaturowy F) zostało zmodyfikowane w następujący sposób:

– Najechanie myszką na widok 2D: naciśnięcie F spowoduje skupienie tylko widoku 2D.
– Najechanie myszką na widok 3D: naciśnięcie F spowoduje skupienie tylko widoku 3D.
– Mysz poza oknem podglądu: naciśnięcie F spowoduje skupienie zarówno widoku 2D jak i 3D.

Skróty klawiaturowe i menu do Baking Window
– Po naciśnięciu Ctrl+Shift+B.
– Wchodząc w menu Edit i klikając Bake Mesh Maps.

Scroll Docks i Windows za pomocą skrótu Ctrl+Alt+lewy przycisk myszy
Dodano nowy skrót, który pozwala przewijać Windows i Docks bez potrzeby używania kółka myszy. Dzięki temu również możliwe jest używanie do przewijania pióra tabletu graficznego.

Ulepszenia w wydajności
Wprowadzono wiele optymalizacji w tle, które powinny poprawić ogólną wydajność Substance Painter (od otwierania projektów po malowanie).

Wymagania systemowe programu Substance Painter:

System operacyjnyMinimalneRekomendowane
Windows
 • Wersja: Windows 8 (64bit)
 • Pamieć: 8GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: Windows 10 (64bit)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 4GB VRAM
Mac OS
 • Wersja: 10.13 (High Sierra)
 • Pamięć: 8GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: 10.15 (Catalina)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 4GB VRAM
Linux
 • Wersja: CentOS 7.0 / Ubuntu 16.04 (tylko Steam)
 • Pamięć: 8GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: CentOS 7.6 / Ubuntu 18.04 (tylko Steam)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 4GB VRAM

 

– Dla pracy w komfortowych warunkach, rekomendujemy monitor o rozdzielczości większej niż 1 Mega Pikseli i szerszy niż 1280 pikseli.
– Eksport do rozdzielczości 8k (8192*8192 pikseli) wymaga karty graficznej z większą ilości pamięci niż 2GB.
– Potwierdzone działanie wersji 2019.x lub wyższej na MacOS 10.15 (Catalina).
– Na CentOS 7.5 lub starszej wersji aplikacja może się nie uruchomić z powodu problemów związanych z biblioteką (FT_Get_Font_Format error). Zalecamy aktualizację systemu lub zainstalowanie następującej biblioteki.
– Połączenie pulpitu zdalnego jest możliwe, jeśli dostępny jest kontekst OpenGL 3.3. Będzie działać na Nvidia Quadro, ale nie na Nvidia GeForce, ponieważ zapewnia tylko kontekst OpenGL 1.4. Jeśli jest to problem, zalecamy korzystanie z alternatywnych rozwiązań, takich jak VNC/Teamviewer.