Szkolenie Wizualne redagowanie publikacji

cena 1400 zł (netto)

16h (2 dni)

Ścieżka: Digital Marketing

Najbliższy termin:


12-13 grudnia 2019

Sprawdź inne terminy zapisz się

Szkolenie Wizualne redagowanie publikacji

średnia ocen: 5.0

Szkolenie Wizualne redagowanie publikacji

Szkolenie skierowane dla aktywnych zawodowo twórców projektów graficznych zarówno tych przeznaczonych do medium jakim jest papier i media cyfrowe, grafików (także dyrektorów artystycznych) oraz wydawców. Dla wszystkich, którzy mają wpływ na formę graficzną katalogów, gazet, stron internetowych i publikacji mobilnych.

Szkolenie jest idealne dla specjalistów redagujących publikacje, np. broszury, raporty, czy inne „handouty”: analitykom danych społecznych i ekonomicznych (np. GUS), badaczom rynku, pracownikom PR oraz marketingu, itp.

Celem zajęć jest wprowadzenie do nowoczesnego edytorstwa, projektowanie graficzne layoutów, nowe zastosowanie typografii i fotoedycji w praktyce graficzno-kreacyjnej. Media tradycyjne i cyfrowe komunikują się z odbiorcą za pomocą słów i obrazów zintegrowanych w spójny, syntetyczny przekaz, albo beztrosko rzuconych na kartkę czy płaszczyznę ekranu, bez żadnego związku treści z formą. Czasem też bez dbałości o czytelność. Umiejętność wyjścia poza tradycyjną narrację składającą się z samych tylko słów, niedbale ilustrowanych kiepskimi zdjęciami, jest warunkiem sukcesu zarówno współczesnej prasy drukowanej, jak mediów internetowych i publikacji mobilnych. Program „Wizualne redagowanie publikacji” uczy projektowania layoutów stron z poszanowaniem treści, przy zastosowaniu specyficznej składni „języka wizualnego redagowania”.

Pracę nad dobrym projektem graficznym publikacji powinniśmy zaczynać od rozmowy o treści, o warunkach dystrybucji, o technice druku i upodobaniach czytelników, o sposobie pisania tekstów i tytułów, rodzaju najczęściej używanych zdjęć, budżecie i sposobie wynagradzania dziennikarzy. Dlatego szkolenie „Wizualne redagowanie publikacji”, pozornie poświęcone zagadnieniom graficznym, jest adresowane do wszystkich twórców i redaktorów przekazu — ludzi słowa i ludzi obrazu.

Szkolenie może służyć doskonaleniu umiejętności zawodowych grafików, kreatywnych, osób mających już swoje doświadczenia w branży kreatywnej, ale pragnących podnieść projekty na wyższy poziom. „Wizualne redagowanie publikacji” przyda się też twórcom katalogów, prospektów, materiałów reklamowych a nawet wydawcom stojącym przed decyzją o unowocześnieniu magazynu, którzy planują zmiany graficzne (redesign).  Co ważne szkolenie to nie skupia się jedynie na projekcie przeznaczonym na potrzeby świata druku, ale również wdraża rozwiązania i uwrażliwia twórców na potrzeby i specyfikę multimedialnych nośników treści – elementy stron, projektów zgodnych z „potrzebami” urządzeń przenośnych.

Szkolenie służy między innymi nauce rozmowy między redaktorem a grafikiem — języka oceny jakości publikacji, planowania pracy w zespole, współdziałania i grupowego kreowania pomysłów na layout.

Czego się nauczysz

  • projektowania graficznego przejrzystego layoutu publikacji, magazynu, strony internetowej
  • podstaw fotoedycji
  • kreowania pomysłów wizualnych współgrających z treścią przekazu
  • doboru fontów, zasad projektowania makiety nowego katalogu, prospektu czy gazety
  • procedury odświeżania graficznego publikacji (redesign)
  • zasad współpracy redaktor-grafik w realizacji pomysłu wizualnego
  • zasad oceny i korekty layoutu przed wysłaniem publikacji do druku lub publikacji w sieci

Ponadto przedstawimy przykłady rozwiązań graficznych pochodzących z różnych stron świata, trendy i mody projektowania, wyniki konkursów itp.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do:

– Grafików
– Marketerów
– Twórców stron internetowych
– Twórców filmów i animacji
– Kierowników/Managerów

Czego oczekujemy?

Na zajęciach mogą się przydać umiejętności posługiwania się programami do składu, jak Adobe InDesign, oraz do obróbki ilustracji, jak Adobe Photoshop, jednak nie jest to warunek konieczny.

Program szczegółowy

— Zasady wizualnego opowiadania historii w mediach

Graficzne funkcje tytułu i bloków tekstu — wprowadzenie do typografii. Dominanta wizualna, kontrast, hierarchia i rytm layoutu. Zależności między składnikami layoutu, kontrola nad zastosowanymi środkami.

— Narracja tradycyjna i alternatywna (wizualna)

Opowiadanie liniowe za pomocą długiego tekstu i wieloelementowa opowieść symultaniczna. Praca redakcyjna z autorami tekstów i grafikami nad formą przekazu.

— Projektowanie dobrego layoutu ze zdjęciami i bez

Czytelne prowadzenie tekstu, ustalanie liczby ilustracji, tematy zdjęciowe i ilustracje typograficzne. Szerokości szpalt, ograniczenia i swoboda kreacji w gazecie.

— Poprawianie złych layoutów, szybka korekta błędów

Ocena jakości layoutów, dobieranie właściwych słów i kryteriów, korzyści z oceniania. Znajdowanie szybkich sposobów poprawy gotowego layoutu tuż przed publikacją.

— Fotoedycja

Źródła zdjęć, zadania redaktora a zadania fotoedytora, zdjęcia obywatelskie. Selekcja i obróbka zdjęć w redakcji prasowej, konflikt fotograf – fotoedytor. Podstawy doboru, kompozycji i kadrowania zdjęć do druku (publikacji). Koszty i prawa autorskie.

— Formy infograficzne w praktyce

Kto robi infografiki ? Role grafika i redaktora w planowaniu. Zespołowa praca mad infografiką — korzyści i trudności. Rodzaje infografik w gazecie, proste formy i złożone kompozycje. Budowanie layoutu na infografice i prostej infografiki na ilustracji.

— Zróżnicowanie stylistyczne publikacji

Czym się naprawdę różni tabloid od gazety opinii? Tabloidyzacja prasy, mimowolne i świadome upodobnienie się do tabloidu. Czy istnieją zasady layoutu tabloidowego? Mody i style graficzne w prasie czy magazynie.

— Zasady współpracy wewnątrzredakcyjnej, redakcyjny „workflow”. Planowane wydania z uwzględnieniem wizualizacji pomysłów. Wpływ koncepcji wizualizacji na pracę autorów tekstów. Zapobieganie konfliktom między autorami i grafikami.

— Odświeżanie wyglądu gazety (redesign)

Prawdziwe i urojone powody zmian graficznych, niezbędne etapy i czas ich trwania, dobór i zakup fontów, lista koniecznych prac… Decyzje graficzne mające konsekwencje ekonomiczne.

— Stałe rozwiązania typograficzne, makieta

Układ wydania i siatka modułowa — ograniczenia  i swoboda tworzenia layoutów.

— Analogie i różnice miedzy stroną internetową, publikacją mobilną a gazetą papierową: kontrast, hierarchia, typografia, kolor, sposób pisania tekstów. Dzieło  wielofunkcyjne: pisanie i fotografowanie/filmowanie do internetu i gazety.

Nasi trenerzy

Jacek Gałązka

Ekspert wizualnej prezentacji treści, trener edytorstwa i doradca wydawców prasy. Projektant graficzny gazet i serwisów internetowych. Organizator i trener szkoleń doskonalących dla dziennikarzy, grafików, fotografów oraz wydawców w Polsce, Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Opinie z ankiet po szkoleniu

Konkretnie, dużo ćwiczeń, dobrze tłumaczone.

-

Szkolenie na wysokim poziomie.

-

Bardzo fajnie i pracowicie spędzony czas.

-

Czcesz zapytać o coś przed zakupem?
Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

22 678 38 87