Kurs Modelowanie i teksturowanie 3D
– Blender & Substance w praktyce

cena 7500 zł (netto)

72h (9 dni)
8:30-16:30

Ścieżka: Grafika 3D i tworzenie gier

I Etap: 3-5 kwietnia 2023

II Etap: 24-26 kwietnia 2023

III Etap: 26-28 czerwca 2023

Inne terminy >

Kurs stacjonarny | online na żywo

Zamów szkolenie dedykowane:
22 678 38 87

zapisz się

Kurs Modelowanie i teksturowanie 3D |
Blender & Substance w praktyce

średnia ocen: 5,0

Kurs Modelowanie i teksturowanie 3D | Blender & Substance w praktyce

z certyfikatem Akademii IT Media | Warszawa | Online

Kurs Modelowanie i teksturowanie 3D – Blender i Substance w praktyce prowadzony jest w formie zajęć stacjonarnych w Warszawie lub zdalnej pracy z domu w dowolnej lokalizacji. Ma charakter praktycznych ćwiczeń warsztatowych z trenerem. W ramach kursu uczestniczysz w trzech szkoleniach:

Etap I – Blender – moduł I – 3-5 kwietnia 2023
Etap II – Blender – moduł II – 24-26 kwietnia 2023
Etap III – Adobe Substance – 26-28 czerwca 2023

Pakiet warsztatów, który nauczy Cię samodzielnie tworzyć zasoby 3D zoptymalizowane pod kątem wizualizacji, animacji, VFX czy silników gier.

Tak skonstruowane warsztaty dają możliwość połączenia narzędzi i zaawansowanych technik tworzenia modeli w Blenderze z wyrafinowanym systemem teksturowania w Substance 3D Painter.

Część warsztatów poświęcona Blenderowi obejmuje zagadnienia dotyczące modelowania 3D w tym kontroli topologii, tworzenia koordynatów UV, prawidłowego przygotowywania modeli do eksportu do Substance 3D Painter, tworzenia materiałów na bazie tekstur powstałych w SP, tworzenia i oświetlania sceny oraz ustawień silników renderujących.

W części warsztatów poświęconej Substance 3D Painter nauczysz się tworzyć fotorealistyczne tekstury dla swoich modeli wykorzystując bogaty zestaw funkcjonalności i narzędzi takich jak warstwy, kanały, maski, filtry, generatory czy pędzle.

W ramach warsztatów przejdziemy całą drogę tworzenia modeli 3D, począwszy od materiałów referencyjnych, poprzez modelowanie, tworzenie koordynatów UV, właściwe przygotowanie modeli do eksportu, teksturowanie w Substance 3D Painterze po renderowanie stworzonych przez siebie modeli w Eevee i Cycles.

Zobacz film o Kursie Blender

Czego się nauczysz?

Modelowania 3D w tym kontroli topologiiTworzenia koordynatów UVTworzenia materiałów na bazie tekstur powstałych w SPNarzędzi takich jak warstwy, kanały, maski, filtry, generatory czy pędzleTworzyć fotorealistyczne tekstury dla swoich modeli wykorzystując bogaty zestaw funkcjonalnościTworzenia i oświetlania sceny oraz ustawień silników renderujących.

W ramach szkolenia Blender – moduł I – nauczysz się:

 • podstaw modelowania obiektów 3D z wykorzystaniem różnych technik
 • zarządzania obiektami w scenie
 • optymalnego używania materiałów referencyjnych
 • tworzenia i oświetlania sceny także z wykorzystaniem panoram HDR
 • podstaw tworzenia różnego typu materiałów nadawanych obiektom 3D
 • używania tekstur do tworzenia fotorealistycznych materiałów zgodnych ze standardem PBR
 • komponowania sceny, pracy z kamerą i animacji ujęć
 • renderowania grafiki statycznej oraz animacji z wykorzystaniem silnika renderującego Cycles 

W ramach szkolenia Adobe Substance 3D Painter nauczysz się:

 • swobodnie posługiwać się programem
 • wykorzystywać i świadomie modyfikować dostępne zasoby (m.in. materiały, maski, generatory, pędzle)
 • optymalizować modele 3D przed zaimportowaniem siatek do programu Substance 3D Painter
 • poprawnie wypalać mapy niezbędne do efektywnej pracy z programem
 • tworzyć własne, niepowtarzalne tekstury wykorzystując szerokie spektrum narzędzi i funkcjonalności
 • tworzyć fotorealistyczne tekstury oparte o standard renderowania PBR (Physically Based Rendering)
 • efektywnie eksportować gotowe tekstury do aplikacji zewnętrznych
 • renderować obiekty przy pomocy zaimplementowanego silnika Iray

W ramach szkolenia Blender – moduł II nauczysz się:

 • efektywnych i precyzyjnych technik modelowania 3D
 • tworzenia złożonych materiałów
 • fotorealistycznego oświetlania różnych typów wirtualnych scen
 • tworzenia i renderowania animacji w Blenderze

Dla kogo jest ten kurs?

Grafików 2D, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie trójwymiarowej rzeczywistości i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów;Twórców video, którzy chcieliby dodać do swoich filmów efektowne elementy 3D;Motion Designerów, którzy chcieliby wprawiać w ruch samodzielnie przygotowane obiekty trójwymiarowe;Innych osób, które interesują się tworzeniem grafiki 3D i dysponują niewielkim budżetem.Do wszystkich, którzy chcą wykorzystać niezwykłe możliwości programu Adobe Substance 3D Painter w tworzeniu zaawansowanych tekstur.Dla twórców operujących w przestrzeni 3D – osób tworzących wizualizacje, projektantów produktów, odzieży czy architektury, osób tworzących zasoby 3D.

Jak wygląda kurs?

Szkolenie stacjonarne

 • Praktyczne warsztaty w realu.
 • Możliwość pełnej koncentracji na nauce w Certyfikowanym Ośrodku Szkoleniowym.
 • Możliwość pracy z dodatkowymi narzędziami – udostępniamy np. tablet graficzny, kalibrator, kamerę.
 • Sposób na wymianę doświadczeń wśród uczestników z różnych branż, wydziałów czy organizacji.
 • Pełny komfort i bezpieczeństwo: przepisowe odległości, dostępne dozowniki płynu dezynfekującego, regularna dezynfekcja pomieszczeń, udostępniamy kreatywne przyłbice.
 • Certyfikat oraz drukowane materiały szkoleniowe wręczone na zakończenie szkolenia.

Szkolenie online

 • Praktyczne warsztaty online | na żywo.
 • Stałe połączenie video z trenerem w czasie rzeczywistym.
 • Nauka z dowolnego miejsca w Polsce.
 • Praktyczne ćwiczenia na żywo wraz zadawaniem pytań trenerowi.
 • Zdalna praca na wysokiej klasy komputerach udostępnionych w siedzibie IT Media.
 • Praca niezależna od mocy własnego komputera.
 • Trener widzi prace uczestników dzięki czemu może im w dowolnym momencie pomóc.
 • Możliwość korzystania ze stanowisk IT Media w dowolnych godzinach w terminie szkolenia.
 • Certyfikat oraz drukowane materiały szkoleniowe wysłane kurierem po zakończonym szkoleniu.

Szkolenia otwarte i zamknięte

W Akademii IT Media prowadzimy kompleksowe kursy oraz pojedyncze szkolenia zarówno dla osób indywidualnych, firm jak i instytucji publicznych. Oferujemy szkolenia otwarte, zamknięte oraz indywidualne konsultacje na różnym poziomie zaawansowania.

Zaletą szkoleń otwartych jest możliwość wymiany doświadczeń z osobami z innych firm. Natomiast przy szkoleniach zamkniętych dostosujemy do Twoich potrzeb termin zajęć oraz ich lokalizację.

Zapytaj o szczegóły: +48 22 678 38 87

Jak wygląda kurs online?

 

Standard szkolenia

Jedyny w Polsce
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy
Adobe i Maxon

Certyfikowani wykładowcy - praktycy

Najnowsze oprogramowanie i samodzielne stanowisko komputerowe PC/MAC

Certyfikat i materiały szkoleniowe

Małe, kameralne grupy szkoleniowe

Pyszny obiad i kawa

Nasi prowadzący

Ryszard Zimek

Od kilkunastu lat pracuje w mediach cyfrowych.

Specjalizuje się w technologiach cyfrowych 2D oraz 3D.

dowiedz się więcej
o tym wykładowcy

NIE CZEKAJ AŻ ZABRAKNIE MIEJSC!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Program szczegółowy

Szkolenie Blender – moduł I

Wstęp do grafiki 3D (krótki)

Interfejs, nawigacja, scena

 • konfigurowanie i optymalizacja ustawień programu
 • instalacja dodatkowych pluginów
 • omówienie interfejsów dedykowanych
 • nawigacja
 • praca ze skrótami klawiszowymi
 • tworzenie własnego interfejsu
 • kalibrowanie sceny, praca z jednostkami w Blenderze

Tworzenie obiektów 3D

 • modelowanie poligonowe na bazie materiałów referencyjnych (ćwiczenia)
 • modelowanie oparte na modyfikatorach (tzw. non-destructive) (ćwiczenia)
 • import modeli 3D z plików zewnętrznych (.fbx, .obj)
 • import modeli 3D z plików natywnych .blend
 • zarządzania obiektami w scenie / praca z Collections
 • wykorzystanie figur prymitywnych do tworzenia kompozycji sceny

UV mapping

 • wstęp do mapowania obiektów (krótki)
 • przygotowanie obiektów do teksturowania / UV mapping (ćwiczenia)

Oświetlanie sceny

 • ustawianie tła dla sceny i dla kamery
 • omówienie różnych typów świateł
 • niewykorzystywanie panoram HDR do fotorealistycznego oświetlania sceny
 • kontrola odbić tła na obiektach z wykorzystaniem systemu nodów

Materiały

 • wstęp do PBR materials (krótki)/ tworzenia fotorealistycznych materiałów zgodnych z renderowaniem opartym na fizyce światła
 • omówienie typów materiałów i ich specyfiki
 • tworzenie podstawowych typów materiałów przy użyciu Principled BSDF node oraz tekstur (ćwiczenia)

Kamera

 • omówienie funkcjonalności kamer / kamera wirtualna vs kamera fizyczna (krótkie)
 • ustawienie kamer w scenie i dostosowanie ich parametrów
 • animowanie kamery po punktach kluczowych
 • animowanie ruchu kamery po ścieżce
 • tworzenie target camera constraint

Systemy cząstek

 • tworzenie dodatkowych randomowych obiektów / efektów wykorzystujących system cząstek (Dynamic Particles)

 Renderowanie

 • dostosowywanie i optymalizacja parametrów renderowania dla silnika renderującego Cycles
 • tworzenie przebiegów renderujących (render passes)
 • wykorzystanie render passes w Compositing editor
 • tworzenie dodatkowego warstwy renderującej (render layer / view layer) dla wydzielenia kanału cienia
 • optymalizowanie renderowania animacji (OpenEXR MultiLayer)
 • eksportowanie wyrenderowanych kanałów oraz kompozycji przy pomocy File Output Node

Szkolenie Adobe Substance 3D Painter

Wstęp

 • Specyfika i możliwości programu Adobe Substance 3D Painter na tle innych aplikacji 2D / 3D
 • Czym są tekstury w środowisku 3D
 • Czym jest PBR (Physically Based Rendering)

Przygotowywanie modeli 3D

 • Optymalizacja siatki 3D przed exportem do Substance 3D Painter
 • Przygotowanie wersji obiektów o małej i dużej gęstości punktów
 • Tworzenie material ID
 • Rola koordynatów UV i pojęcie texel density
 • UDIMs – czym są i kiedy warto je stosować
 • Automatyczne tworzenie UVs w Substance Painter

Interfejs

 • Omówienie budowy interfejsu  programu
 • Nawigacja i skróty klawiszowe
 • Omówienie najważniejszych funkcjonalności programu w kontekście odpowiadających im palet

Tworzenie Projektu  

 • Dostosowywanie ustawień projektu
 • PBR Metallic – Roughness vs PBR Specular – Glossiness
 • Importowanie modeli 3D low res i high res
 • Importowanie zasobów z zewnętrznych bibliotek; zarządzanie zasobami
 • Dostosowanie oświetlenia sceny 3D

Texture Set

 • Czym jest Texture Set – jak powstaje i do czego służy
 • Texture Set settings
 • Ustawianie kanałów i  rozdzielczości
 • Wypalanie map – omówienie najważniejszych ustawień okna dialogowego Baking
 • Wypalanie map z użyciem wariantu siatki o dużej gęstości (high res)

Warstwy (omówienie)

 • Layers Panel – rodzaje warstw, zarządzanie warstwami; fill layer vs paint layer
 • Czym są kanały – praca z kanałami (color, roughness, metallic)
 • Praca z trybami przenikania
 • Maski – różne narzędzia i techniki kontrolowania masek; tworzenie masek inteligentych

Praca z Effects – filtry i generatory

 • Używanie filtrów i generatorów bezpośrednio na warstwach
 • Używanie filtrów i generatorów z maskami – dodatkowa kontrola
 • Tworzenie własnych filtrów

Materiały

 • Tworzenie materiałów z użyciem warstw typu fill i funkcjonalności panelu Properties
 • Wykorzystanie masek i generatorów do tworzenia złożonych efektów wizualnych
 • Tworzenie własnych smart materials

Narzędzia do malowania

 • Brush tool  – omówienie
 • Importowania predefiniowanych pędzli z programu Photoshop (.abr)
 • Omówienie funkcjonalności panelu Properties – Paint
 • Dynamiczne pędzle – jak je tworzyć i modyfikować
 • Tworzenie normal stamp brushes  – do szybkiego dodawania detalu
 • Clone tool
 • Poligon Fill tool

Techniki dodatkowe – malowanie na kanałach AO, normal

 • Kontrola mapy AO
 • Naprawianie błędów mapy typu normal

Nieliniowe cofanie i edytowanie zmian

Renderowanie w silniku renderującym Iray

 • Okno dialogowe Display Settings – kontrola środowiska, kamery, efektów postprodukcyjncych
 • Dostosowywanie parametrów silnika Iray

Eksportowanie map

 • Tworzenie własnych ustawień eksportu
 • Modyfikowanie ustawień output maps

Szkolenie Blender – moduł II

Modelowanie 3D i UV mapping

 • modelowanie 3D w Blenderze – krótkie omówienie kluczowych pojęć i rozwiazań specyficznych dla Blendera
 • precyzyjne modelowanie w Blenderze: omówienie typów narzędzi oraz przydatnych funkcjonalności do precyzyjnego modelowania (ćwiczenie)
 • omówienie możliwości wyspecjalizowanych zewnętrznych pluginów (addons) do modelowania; zbudowanie modelu przy pomocy jednego z nich (ćwiczenie)
 • UV mapping – rozłożenie koordynatów UV dla utworzonych modeli z wykorzystaniem różnych technik (ćwiczenie)

Budowanie materiałów i teksturowanie

 • wstęp do teksturowania – tekstury rastrowe vs tekstury proceduralne
 • wstęp do materiałów w Blenderze w tym praca z nodami w Shader Editor
 • budowanie materiałów opartych na mapach PBR (ćwiczenie)
 • budowanie materiałów opartych na teksturach proceduralnych (ćwiczenie)
 • texture painting – wstęp
 • wykorzystanie textur painting przy tworzeniu materiałów (użycie texture painting jako maski, użycie stencil) (ćwiczenia)
 • tworzenie złożonych materiałów w Blenderze z wykorzystaniem w/w

Oświetlanie wirtualnej sceny

 • panoramy HDR i rodzaje świateł – wszystko co ważne
 • tworzenie lighting studio – różne strategie (ćwiczenia)
 • tworzenie oświetlenia scen na zewnątrz z kontrolą tła i odbić
 • specyfika oświetlania scen wewnątrz w tym wykorzystanie bibliotek IES
 • Cycles vs Evee – przygotowanie ustawień dla obu silników

Animacja w Blenderze

 • wstęp do animacji; podstawowe pojęcia
 • omówienie funkcjonalności i specyfiki, Dope Sheet oraz Graph Editor
 • praca z Timeline i kluczowanie wartości (wstępne ćwiczenia)

Animacja w kontekście kamery

 • animowanie kamery po ścieżce – różne techniki (ćwiczenie)
 • tworzenie turntable – różne techniki (ćwiczenie)
 • tworzenie efektu drgania kamery / handheld camera shake effect
 • animowanie DOF
 • renderowanie sceny z użyciem wielu kamer
 • opcjonalnie: blur w animacji

Animacja w kontekście oświetlenia

 • animowanie świateł w scenie – różne techniki (w tym z użyciem modifiers i drivers) (ćwiczenia)

Animacja obiektów

 • animowanie całych obiektów za pomocą kluczy animacyjnych
 • animowanie obiektów bez deformacji vs z deformacją za pomocą szkieletu animacyjnego (wstęp)
 • czym jest rigging – szkielet i kości animacyjne – podstawowe pojęcia (forward kinematics, invers kinematics, deforming bones i control bones, weight painting)
 • kości animacyjne w Blenderze – budowa i tworzenie
 • praca z Armature modifiers – animowanie z jednoczesną deformacją siatki i bez deformacji (ćwiczenie)

Animacja – renderowanie

 • ustawienia do renderowania animacji – wszystko co najważniejsze
 • opcjonalnie – edycja animacji wewnątrz Blendera

Jak zdobyć dofinansowanie na Kurs Modelowanie i teksturowanie 3D – Blender i Substance w praktyce

Chciałbyś opłacić kurs, ale brakuje Ci funduszy? Możesz skorzystać z dofinansowań, które mogą rozwiązać Twój problem. My, jako Akademia IT Media istniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (WUP (2.14/00109/2005). Jeżeli jesteś osobą bezrobotną/poszukującą pracy, możesz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o wsparcie finansowe na konkretny kurs lub szkolenie.

O dofinansowanie można również się starać w ramach programu Ministerstwa Rozwoju – „Pożyczki na kształcenie”oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia finansowego, możemy zagwarantować Ci pomoc w wyborze opcji najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb. Czytaj więcej >

Kurs Blender – opinie na temat kursu

Nasze kursy i szkolenia cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników, którzy najwyżej oceniają naszych wykładowców – ich przygotowanie, zaangażowanie i podejście do uczestników. Przychodząc na szkolenie, przekonasz się, że stawiamy na wykwalifikowaną kadrę, która z pasją podchodzi do prowadzenia zajęć. Średnia naszych ocen w Google to 4,9 oraz 5,0 na Facebooku

Sprawdź nasze opinie na Google >

 

Opinie z ankiet po szkoleniu

Świetne szkolenie!

- Michał G.

Polecam szkolenie w 100%

- Agata P.

Fantastyczna atmosfera i prowadzący, który dostosowuje się do oczekiwań uczestników szkolenia.

- Edyta W.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

IT Media
Average rating:  
 0 reviews

Chcesz zapytać o coś przed zakupem?

Napisz do nas na szkolenia@itmedia.pl

lub zadzwoń pod numer

+48 22 678 38 87

System rozwoju w Akademii IT Media:

Kończąc to szkolenie
zyskujesz rangę
Specjalista

Co otrzymuję jako Specjalista:

 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżki na oprogramowanie Adobe i tablety Wacom
 • Newsletter z materiałami rozwojowymi
 • Zaproszenia na bezpłatne
  Dni Otwarte w IT Media
 • Komplet filmów tutorialowych na Start (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects)

dowiedz się więcej