Substance 3D Painter

Czym jest Substance 3D Painter?

Substance Painter to zestaw narzędzi wykorzystywany do malowania i teksturowania rożnych zasobów 3D dostępny w jednej aplikacji. Z racji bliźniaczego interfejsu jeśli kiedykolwiek używałeś Photoshop-a, pracując w Substance Painter poczujesz się jak w domu. Przenieś swoje umiejętności poza dwa wymiary i poszerz artystyczne możliwości. W Sklepie IT Media kupisz Substance Painter w najlepszej cenie! Substance 3D Painter dostępny jest w pakiecie Substance 3D Collection.

Substance Painter w pakiecie Substance 3D Collection

Substance 3D Collection for Teams COM ENG

Substance 3D Collection for Teams COM ENG

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler i Stager
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja anglojęzyczna (ENG)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 079,90 zł

Substance 3D Collection for Teams COM MULTI

Substance 3D Collection for Teams COM MULTI

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler i Stager
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja wielojęzykowa (MULTI)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 301,30 zł

Substance 3D Collection for Teams GOV ENG

Substance 3D Collection for Teams GOV ENG

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler i Stager
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja anglojęzyczna (ENG)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 079,90 zł

Substance 3D Collection for Teams GOV MULTI

Substance 3D Collection for Teams GOV MULTI

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler i Stager
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja wielojęzykowa (MULTI)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 301,30 zł

Dowiedz się więcej o pakiecie Substance 3D Collection

Aplikacje Substance i wysokiej jakości materiały 3D odstępne są w pakiecie Substance 3D Collection.

Do czego służy Substance 3D Painter?

Substance Painter przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko pojętą grafiką 3D. Od wizualizacji i animacji przez gry na filmach skończywszy. Wszędzie tam gdzie potrzebne są szczegółowe i realistycznie wyglądające tekstury renderowanych obiektów. Tam wykorzystywany jest Painter bądź któraś z pozostałych aplikacji pakietu Substance Suite.

Malowanie modeli 3D

Substance Painter umożliwia malowanie tekstur za pomocą dynamicznych pędzli bezpośrednio na modelu 3D. Dodatkowo posiada obsługę presetów pędzli z Adobe Photoshop.

Tworzenie realistycznych materiałów

Dzięki niemu uzyskasz realistyczne szczegóły od subtelnych warstw kurzu po ślady ekstremalnego zużycia.

Odwzorowywanie dowolnej powierzchni

Za pomocą Substance Painter odtworzysz rzeczywiste zachowania materiałów, takie jak rozpraszanie światła, połysk, anizotropia lub efekt bezbarwnego lakieru.

Eksport presetów

Painter daje możliwość łatwego eksportu projektów do dowolnego silnika gry lub renderera. Możesz stworzyć niestandardowe presety eksportu pasujące do aktualnego systemu pracy.

Automatyczne tworzenie UV

Funkcja automatycznego przygotowywania UV sprawia, że importowane modele nie wymagają specjalnego przygotowania do teksturowania.

Wybrane funkcje Substance 3D Painter

Baking

Baking jest procesem polegającej na przenoszeniu informacji opartych na siatce do tekstur. Informacje te są następnie odczytywane przez programy cieniujące i/lub filtry Substance w celu uzyskania zaawansowanych efektów. Dla przykładu działanie Smart Materials i Smart Masks opiera się na tej funkcjonalności.

 

Efekty

Efekty to zestawy różnych akcji, które można zastosować do zawartości lub maski warstwy w stosie warstw Substance Painter. Pozwalają na nieskończoną liczbę zmian – od prostych korekt kolorów po tworzenie złożonych masek. Efekty są domyślnie dostarczane z Substance Painter ale możesz również stworzyć swoje własne w Substance Designer.

Efekty można dodawać do stosu klikając prawym przyciskiem myszy dowolną warstwę lub maskę, ewentualnie klikając na dedykowany przycisk w górnej części okna stosu warstw. Większość efektów ma tryb mieszania i krycia podobnie jak zwykłe warstwy, można je zmieniać umożliwiając ułożenie pełnego stosu efektów w celu stworzenia na przykład złożonej maski.

 

Smart Materials i Masks

Substance Painter obsługuje wykorzystanie zaawansowanych presetów warstw. Presety te mogą być używane do szybkiego udostępniania w zestawach tekstur lub projektach podobnego procesu teksturowania przy jednoczesnym zachowaniu różnych wyników, dostosowanych do topologii siatki.

Smart Materials mogą być użyte gdziekolwiek w stosie warstw podczas gdy Smart Masks mogą być tylko wykorzystane w stosie efektów.

 

UV Reprojection

Reprojection UV to automatyczny proces, który zachodzi po zmianie rozdzielczości tekstury lub po zaimportowaniu nowej siatki. Jeśli załadujesz nową siatkę do swojego dokumentu (za pomocą okna konfiguracji Project), wszystkie Twoje działania zostaną przeniesione na nową siatkę. Nie ma znaczenia czy topologia lub UV uległy zmianie (o ile są podobne). Reprojection polega na ponownym obliczeniu wszystkich warstw i pociągnięć pędzla dlatego może zająć trochę czasu (szczególnie przy wysokiej rozdzielczości tekstur).

 

UDIM

Czym jest UDIM? UDIM został wynaleziony przez Richarda Addisona-Wooda, których wywodzi się z firmy Weta Digital (około 2002). Termin UDIM pochodzi od połączenia U-Dimension i projektowania zakresów UV. Celem posiadania wielu zakresów UV jest zwiększenie rozdzielczości tekstury danej siatki. Zamiast pracować z bardzo dużymi teksturami (16K a nawet 32K), które trudno jest zoptymalizować lepiej podzielić siatkę na podczęści. Ze względu na konwencję nazewnictwa UDIM, analiza składniowa ciągu znaków plików jest łatwa, ponieważ identyfikator kafelka jest osadzony w nazwie pliku, co czyni je wygodnymi w użyciu z zewnętrznymi programami do renderowania jak Vray lub Arnold.

 

Obsługa presetów pędzli Photoshop-a (ABR)

Od teraz możesz używać pędzli Photoshop w aplikacji Substance Painter. Dokonasz tego poprzez eksport swoich presetów jako pliku ABR i później import jako wstępnych presetów pędzli. Presety zawarte w plikach ABR pojawią się w sekcji Shelf jako indywidualne presety pędzla.

Aby w pełni obsługiwać pędzle Photoshop, dodano do właściwości narzędzi malarskich nowe funkcje:

Nowe parametry Size i Flow Minimum

Możesz teraz określić minimalny rozmiar i przepływ narzędzia gdy aktywny jest nacisk pióra tabletu graficznego. Parametr ten działa jako wartość procentowa w oparciu o aktualnie zdefiniowany maksymalny rozmiar/przepływ. Ustawienia te są automatycznie kalibrowane podczas korzystania z presetów pędzli Photoshop-a.

Nowy parametr Position Jitter

Aby dopasować zachowanie pędzla z Photoshop, dodano kilka nowych ustawień. Można teraz określić do której osi zostaną zastosowane drgania i jak rozmieszczone są losowe pozycje (wybierz opcję Uniform aby dopasować do ustawień Photoshop-a).

Nowy tryb mieszania alpha

Program Photoshop nie tworzy pociągnięć pędzla w taki sam sposób jak Substance Painter, dlatego dodaliśmy w zaawansowanych opcjach mieszania nowy tryb (Lighten), aby lepiej dopasować efekty malowania. Ten tryb nie kumuluje się podczas nakładania śladów co może poprawić odczucie nacisku podczas malowania z niskimi ustawieniami opcji Flow/Opacity.

Obsługa Roundness i Flip

W Substance została dodana nowa opcja Alpha o nazwie Brush Maker Photoshop aby obsługiwać parametry takie jak Roundness (skalowanie wysokości Alpha) i Flip (odbicie lustrzane obrazu w obydwu płaszczyznach). Opcja ta jest automatycznie ładowana w Substance po kliknięciu presetu pędzla pochodzącego z pliku ABR.

Nowa korekcja gammy dla kanału Alpha warstw

Photoshop nie miesza pociągnięć pędzla w przestrzeni Linear Gamma, co oznacza, że funkcje mieszania i krycia mogą wyglądać źle podczas malowania za pomocą presetów pędzli Photoshop. Na warstwach można włączyć nowe ustawienie aby dopasować to zachowanie i zastosować korekcję gamma. Wpłynie to na wartość Alpfa używaną do malowania pociągnięć pędzlem a także sposób, w jaki maska warstwy jest używana do mieszania z innymi warstwami, jednak tryb mieszania warstwy będzie nadal operować w liniowej przestrzeni gamma. Aby aktywować to ustawienie, kliknij warstwę prawym przyciskiem myszy i wybierz Gamma corrected alpha/mask. Obok warstwy pojawi się nowa ikona wskazująca, kiedy to ustawienie jest włączone.

Zwiększono maksymalne wartości dla parametrów Spacing i Position Jitter

Aby odpowiednio dopasować parametry predefiniowanych ustawień pędzla Photoshop-a, zwiększono ich maksymalną wartość:
– Spacing: maksymalnie można ustawić na 1000
– Position Jitter: maksymalnie można ustawić na 1000

 

Ulepszone malowanie i obsługa tabletów graficznych

Oprócz obsługi presetów pędzla Photoshop, wprowadzono liczne ulepszenia i poprawki związane z używaniem tabletów graficznych.

Pierwsze odciśniecie Straight Line nie dubluje się

Podczas malowania prostej linii, pierwszy ślad już się nie duplikuje (nie ma potrzeby cofania śladu aby umieścić prostą linię w odpowiednim miejscu).

Interpolacja nacisku linii prostej

Linie proste obsługują teraz nacisk. Wartość nacisku będzie interpolowana między pierwszym a ostatnim śladem.

Nowe tryby podglądu pędzla

Podgląd pędzla w oknie roboczym można teraz przełączyć na różne tryby wizualizacji. Aby zmienić tryb, wystarczy kliknąć nowy przycisk rozwijany w kontekstowym pasku narzędzi.

Krzywe nacisku pióra

Na kontekstowym pasku narzędzi można teraz zdefiniować sposób interpretacji nacisku pióra. Nowe ustawienia kontrolują szybkość narastania nacisku co pozwala stosować różne style malowania.

– Linear: Bez transformacji, nacisk jest odbierany tak jak dostarcza go pióro tabletu graficznego. Użyj tego ustawienia, jeśli krzywa nacisku pióra jest już zdefiniowana w ustawieniach sterownika tabletu.

– Ease In (domyślny): Spowalnia początkowy nacisk ułatwiając malowanie cienkich lub słabych pociągnięć.

– Ease In Out: Spowalnia początkowy nacisk i potęguje końcowy ułatwiając malowanie miękkich lub mocnych pociągnięć.

Przycisk opcji nacisku nie jest już listą rozwijaną

Zmieniliśmy elementy kontroli nacisku pióra na proste przyciski włączania/wyłączania. Dzięki temu włączanie i wyłączanie nacisku jest znacznie łatwiejsze i szybsze.

Poprawiono obsługę tabletów graficznych i korzystanie z funkcji Windows Ink

Zmieniliśmy sposób obsługi tabletów graficznych. Powinno to poprawić kompatybilność z najnowszymi modelami tabletów graficznych i zmniejszyć liczbę problemów, które mieliśmy w przeszłości. W systemie Windows zmieniliśmy obsługę z funkcji Wintab na Windows Ink co również poprawiło kompatybilność.

 

Automatyczne rozpakowywanie UV (Beta)

Substance Painter będzie teraz automatycznie rozpakowywał siatki, w których brakuje współrzędnych UV. Umożliwia to importowanie dowolnej geometrii i natychmiastowe rozpoczęcie malowania. Nasz system rozpakowywania UV, wygeneruje jedną wyspę UV na siatkę, utrzymując przypisane materiały w celu stworzenia zestawu tekstur. Funkcja ta jest obecnie w fazie beta i będzie rozwijana w przyszłych wersjach. Automatyczne rozpakowywanie będzie zastosowane tylko w projektach, które nie wykorzystują przepływu pracy UDIM.

Funkcja automatycznego rozpakowywania UV

Domyślnie Substance Painter będzie teraz automatycznie generował współrzędne UV dla siatek, które ich nie mają. Dotyczy to zarówno tworzenia projektu jak i ponownego importu siatki. Można jednak wyłączyć tą funkcjonalność, przechodząc do głównych ustawień i wyłączając Enable automatic UV unwrapping w Import Options.

Pasek postępu rozpakowywania UV

Podczas importowania siatki jest widoczny pasek postępu wskazujący bieżący stan procesu. Pokazuje również proces rozpakowywania UV.

Aktualnie znane problemy

Ponieważ ta nowa funkcja jest obecnie w fazie beta, należy spodziewać się pewnych problemów. Jeśli aplikacja ulegnie awarii i nie przyniesie zakładanych wyników, zalecamy przesłanie zgłoszenia awarii lub błędu za pośrednictwem aplikacji aby pomóc nam zbadać problem i usprawnić proces.

 

Ulepszenia integracji w Substance

Nadal ulepszamy integrację formatu Substance poprzez obsługę długo oczekiwanych funkcji, ale także poprawiając istniejący system jak chociażby funkcje Dynamic Stroke.

Nie ograniczone do konkretnej wartości suwaki z płynną regulacją

Do tej pory widoczne suwaki z diagramu Substance zawsze zachowywały się tak, jak by były ograniczone danymi wartościami. Co oznacza, że wartości, które można wprowadzić nie mogą przekroczyć domyślnych wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez parametr.

Obsługa definiowania kroku w parametrach

Diagram Substance, który ma parametry ze zdefiniowanym krokiem będzie teraz brany pod uwagę podczas dostrajania suwakiem.

Zwiększono precyzję wartości cyfrowych definiowanych dla suwaków pływających

Suwak pływający może teraz przyjąć wartości wejściowe, z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Jest to jednak ograniczone precyzją zmiennoprzecinkową, co oznacza zaokrąglanie wartości wejściowych w niektórych przypadkach.

Nowe wartości kontrolne Random Seed dla opcji Dynamic Strokes

Można teraz otrzymać wiele losowych wartości z określonego zakresu. Pozwala to tworzyć unikalne i losowe odmiany substancji a jednocześnie osiągać dobrą wydajność korzystając z opróżniania pamięci podręcznej. W grupie Dynamic Stroke przełącz z parametru typu Random Seed na parametr Random Per Stroke lub Random Per Stamp aby uzyskać dostęp do wartości nowego parametru. Random Sample Amount określa ile wariantów Substance zostanie wygenerowanych łącznie. Losowe odmiany zostaną wybrane raz z zestawu po wygenerowaniu wybranej ilości.

Nowe dane wprowadzane przez użytkownika dla Static Dynamic Strokes

Dodano nową optymalizację, która pozwala określić, kiedy materiał może być uważany za dynamiczne pociągnięcie. Podobnie jak w przypadku Visible If, można teraz dodać założenia w polu danych użytkownika aby określić w jakich warunkach Substance Painter powinien generować nowe wariacje substancji z funkcją Dynamic Stroke.

Nowe parametry do określenia węzła wyjściowego jako maski dla wszystkich kanałów

Można teraz dodać nowe dane do węzła wyjściowego, aby użyć go jako maski Alpha dla wszystkich pozostałych kanałów. Jest to podobne do istniejącego systemu channel_Alpha, ale bez potrzeby tworzenia nowego dedykowanego wyjścia w diagramie Substance.

 

Dodatkowe ulepszenia

Dodatkowo wprowadzono szereg usprawnień, które powinny pomóc w codziennej pracy z Substance Painter.

Niezależne skupianie obszarów roboczych

Skupienie 2D i 3D (skrót klawiaturowy F) zostało zmodyfikowane w następujący sposób:

– Najechanie myszką na widok 2D: naciśnięcie klawisza F spowoduje skupienie tylko widoku 2D.
– Najechanie myszką na widok 3D: naciśnięcie klawisza F spowoduje skupienie tylko widoku 3D.
– Mysz poza oknem podglądu: naciśnięcie klawisza F spowoduje skupienie zarówno widoku 2D jak i 3D.

Skróty menu i klawiaturowe do Baking Window

– Po naciśnięciu Ctrl+Shift+B.
– Wchodząc w menu Edit i klikając Bake Mesh Maps.

Przewijaj Docks i Windows za pomocą skrótu Ctrl+Alt+lewy przycisk myszy

Dodano nowy skrót, który pozwala przewijać Windows i Docks bez potrzeby używania kółka myszy. Dzięki temu również możliwe jest używanie do przewijania pióra tabletu graficznego.

Ulepszenia pod kątem wydajności

Wprowadzono wiele optymalizacji w tle, które powinny poprawić ogólną wydajność Substance Painter (od otwierania projektów po malowanie).

Szkolenie Adobe Substance 3D Painter
w IT Media

Czego się nauczysz?

  • Swobodnie posługiwać się programem
  • Wykorzystywać i świadomie modyfikować dostępne zasoby (m.in. materiały, maski, generatory, pędzle)
  • Optymalizować modele 3D przed zaimportowaniem siatek do programu Substance 3D Painter
  • Poprawnie wypalać mapy niezbędne do efektywnej pracy z programem
  • Tworzyć własne, niepowtarzalne tekstury wykorzystując szerokie spektrum narzędzi i funkcjonalności
  • Tworzyć fotorealistyczne tekstury oparte o standard renderowania PBR (Physically Based Rendering)
  • Efektywnie eksportować gotowe tekstury do aplikacji zewnętrznych
  • Renderować obiekty przy pomocy zaimplementowanego silnika Iray

Zobacz program Szkolenia >>>

Wymagania Substance 3D Painter

Minimalna specyfikacjaRekomendowana specyfikacja
WINDOWS
System operacyjnyWindows 10 v1909Windows 10
ProcesorIntel Core i3 lub AMD Ryzen 3Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7
Karta graficznaNVIDIA: GeForce GTX 1060 lub Quadro M2000
AMD: Radeon RX 580
NVIDIA: GeForce RTX 2080 lub Quadro RTX 4000
AMD: Radeon RX 6700 XT
Pamięć na karcie graficznej4GB8GB
Pamięć RAM8GB16GB
Dysk twardy10GB HDD25GB HDD
MAC OS
ModelMacBook Pro 2019MacBook Pro 2020 lub iMac Pro 2020
System operacyjnymacOS v10.14 (Mojave)macOS v10.15 (Catalina)
ProcesorIntel Core i7Intel Core i9
Karta graficznaRadeon Pro 5300MRadeon Pro 5600M lub Radeon Pro Vega 56
Pamięć RAM8GB16GB
Dysk twardy10GB HDD25GB HDD

 

Produkt dodany do koszyka

×