Produkt dodany do koszyka

×


Kreatywny Start – pakiet 300 licencji imiennych dla szkoły

Adobe Creative Cloud + materiały edukacyjne

– Pakiet 300 licencji imiennych dla szkoły
Nowa subskrypcja Adobe Creative Cloud (dostęp do ponad 20 aplikacji)
– Dostęp na 12 miesięcy
– Dla edukacji (EDU)
– Wersja wielojęzykowa polska (MULTI/PL)
– Dostęp do wybranej ścieżki rozwoju wraz z programem nauczania, scenariuszami lekcji i wideo szkoleniami dla nauczycieli w języku polskim
– Dyplom Kreatywna Szkoła na dany rok szkolny

średnia ocen: 0

Nowa subskrypcja Pakiet Kreatywny Start – Adobe Creative Cloud 300 licencji imiennych wraz z materiałami edukacyjnymi dla wybranej ścieżki. Subskrypcja zawiera wszystkie aplikacje pakietu Creative Cloud K12 w większości w polskiej wersji językowej.

Nowość! Istnieje możliwość zakupu pakietu 300 licencji imiennych.  Prosimy o kontakt: 530 732 630 lub 22 679 15 41.

Dodatkowo w Pakiecie Kreatywny Start szkoła otrzymuje komplet materiałów dla nauczycieli zgodnie z jedną wybraną ścieżką:

Ścieżka Grafika komputerowa
– programy nauczania dla danej ścieżki, zgodne z nową podstawą programową oraz kompetencjami kluczowymi XXI wieku
– scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)
– tutoriale szkoleniowe dla nauczycieli (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)

Ścieżka Film i animacja
– programy nauczania dla danej ścieżki, zgodne z nową podstawą programową oraz kompetencjami kluczowymi XXI wieku
– scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)
– tutoriale szkoleniowe dla nauczycieli (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)

Cena za 300 stanowisk komputerowych pakietu K-12 i jedną z powyższych ścieżek rozwoju.

Zobacz pełen opis Kreatywny Start >>>

 

Zobacz film o Pakiecie Kreatywny Start

 

Warunki korzystania z programu Kreatywny Start:

1. Postanowienia

1. Przedmiotem Usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w ramach programu Kreatywny Start jest udostępnienie Zasobów w postaci scenariuszy lekcji oraz filmów tutorialowych dla aplikacji Adobe nauczycielom, których szkoła bierze udział w programie. Zasoby udostępnione zostają za pośrednictwem e-maila oraz nośnika pendrive.

2. Właścicielem Zasobów jest firma IT Media z siedzibą w Warszawie (03-187) przy ul. Feliksa Pancera 6/36, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: 5661445486 oraz REGON: 141235047, zwana dalej Dostawcą.

3. Warunkiem korzystania z Usługi określonej w ust. 1 jest zawarcie Umowy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, do której dochodzi z chwilą sfinalizowania zamówienia Usługi.

4. Poniższym pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zamawiający – podmiot nabywający Usługę.

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych na Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), w szczególności polegających na umożliwianiu dostępu i korzystania z Zasobów oraz dostarczaniu informacji.

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach programu Kreatywny Start na rzecz Zamawiających.

Zasoby ‒ zbiór materiałów dydaktycznych w formie treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych, udostępniany przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2. Korzystanie z materiałów dydaktycznych

1. W ramach Usługi Zamawiający otrzymuje pakiet pełnego oprogramowania Adobe i komplet Zasobów zawierających scenariusze lekcji oraz tutoriale szkoleniowe.

2. Zabrania się wykorzystywania Zasobów do innych celów niż na potrzeby Zamawiającego. Materiały nie mogą być użyczone osobom trzecim bez zgody Dostawcy.

3. Korzystanie z Usług Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu.

 

3. Nowa subskrypcja pakietu Kreatywny Start

1. Zamówienie Usługi następuje za pośrednictwem sklepu internetowego IT Media lub opiekuna handlowego.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie wystawienia faktury przez Dostawcę.

 

4. Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do Zasobów są objęte ochroną prawno – autorską przez Dostawcę.

2. Dostawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Zasobów na okres 12 miesięcy. Po tym czasie istnieje możliwość odnowienia licencji.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszych licencji podmiotom lub osobom trzecim.

4. Przekazywanie podmiotom lub osobom trzecim pobranych Zasobów lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

5. Zamawiający nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranych Zasobów, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyłączeniem przypadków określonych licencją.

6. Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez Zamawiającego.

7. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Zamawiającego spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

Specyfikacja techniczna

Producent oprogramowania

Adobe

Segment rynku

Edukacja (Kreatywny Start), Edukacja (SP, Sz. średnie)

Rodzaj subskrypcji

Nowa subskrypcja

Wersja licencji

Na użytkownika

Wersja językowa

Wielojęzykowa/PL

Aplikacje Adobe

Creative Cloud for Teams All Apps

Platforma

PC/MAC

Wersja

Elektroniczna

Rodzaj produktu

ACC for Enterprise

Adobe Stock

Bez Adobe Stock

Opinie

0,0/5

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze

dodaj opinię

Opinie użytkowników:

Posiadsz juz ten produkt?Podziel się znami swoją opinią!

Zaloguj się, by móc dodawać opinie