Microsoft Project

Microsoft Project dla firm i instytucji

Wszyscy zarządzają projektami niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej. Program Project oferuje zaawansowane funkcje oraz możliwości prostego zarządzania, dzięki czemu pomyślnie zrealizujesz każdy projekt. Zobacz już dziś, jakie możliwości oferuje Ci program Microsoft Project!

Microsoft Project subskrypcje:

Project (plan 1)

Project (plan 1)

Nowa subskrypcja (12 miesięcy)
– Dla 1 użytkownika
– Wersja elektroniczna

552,27 zł

Project (plan 3)

Project (plan 3)

Nowa subskrypcja (12 miesięcy)
– Dla 1 użytkownika
– Wersja elektroniczna

1 646,97 zł

Project (plan 5)

Project (plan 5)

Nowa subskrypcja (12 miesięcy)
– Dla 1 użytkownika
– Wersja elektroniczna

3 012,27 zł

Microsoft Project licencje wieczyste (CSP):

Project Professional 2021 – komercyjna licencja dożywotnia

Project Professional 2021 – komercyjna licencja dożywotnia

– Licencja wieczysta (Perpetual CSP)
– Dla komercji (COM)
– Wersja elektroniczna

5 890,47 zł

Project Standard 2021 – komercyjna licencja dożywotnia

Project Standard 2021 – komercyjna licencja dożywotnia

– Licencja wieczysta (Perpetual CSP)
– Dla komercji (COM)
– Wersja elektroniczna

3 578,07 zł

Microsoft Project Professional 2021 – edukacyjna licencja dożywotnia

Microsoft Project Professional 2021 – edukacyjna licencja dożywotnia

– Licencja wieczysta (Perpetual CSP)
– Dla edukacji (EDU)
– Wersja elektroniczna

977,85 zł

Project Standard 2021 – edukacyjna licencja dożywotnia

Project Standard 2021 – edukacyjna licencja dożywotnia

– Licencja wieczysta (Perpetual CSP)
– Dla edukacji (EDU)
– Wersja elektroniczna

584,25 zł

Porównanie planów Microsoft Project

 

PROJECT (PLAN3)

PROJECT (PLAN5)

Cena 419 zł netto 1249,00 zł netto 2289,00 zł netto
Opis

Program Project dla sieci Web

Program Project dla sieci Web, Usługa Project Online
Klient klasyczny usługi Project Online

Program Project dla sieci Web, Usługa Project Online
Klient klasyczny usługi Project Online

Strona główna programu Project
Zaczynając w scentralizowanym widoku,
łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj
dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów
lub otwieraj ostatnio używane projekty.
Widok siatki
Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą
uporządkowanej listy zadań.
Widok tablicy
Wizualnie śledź zadania projektów na
potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu
za pomocą gotowych do użycia i
niestandardowych tablic zadań.
Widok osi czasu (Gantta)
Śledź i poznawaj daty, przypisania
i relacje zadań projektów w wizualnym
widoku osi czasu.
Współpraca i komunikacja
Pracuj wspólnie nad projektami przy
użyciu usługi Microsoft Teams.
Współtworzenie
Pracuj wspólnie z uczestnikami projektu
i członkami zespołu, aby równocześnie
aktualizować listy zadań i harmonogramy
projektów.
Planowanie projektów i
ustalanie ich harmonogramów
Zawiera znane narzędzia planowania do
przypisywania zadań projektowych członkom
zespołu i używania różnych widoków,
takich jak Siatka, Tablicai Oś czasu
(wykres Gantta) do nadzorowania
harmonogramu.
Raportowanie
Wstępnie utworzone raporty umożliwiają
śledzenie postępu projektów, zasobów, programów
i portfeli.
Plan rozwoju
Twórz wizualne interakcyjne plany przez
agregowanie w organizacji różnych typów
projektów na potrzeby wglądu w dane.
Tylko do odczytu
Przesyłanie grafików
Rejestruj informacje dotyczące czasu
projektowego i innego niż projektowy
poświęconego na przetwarzanie płac,
fakturowanie i inne zadania biznesowe.

 

Zarządzanie zasobami
Zdefiniuj zespół projektu, zwróć się
o zasoby dla projektu i przypisz do tych
zasobów zadania projektowe

 

Klient klasyczny
Używaj w pełni zainstalowanej najnowszej
aplikacji klasycznej Project. Jedna licencja
obejmuje do pięciu komputerów PC na osobę.

 


Na maksymalnie 5 komputerach PC

Na maksymalnie 5 komputerach PC
Wybór i optymalizacja portfela
Modeluj różne scenariusze dotyczące portfeli,
aby określić optymalną ścieżkę działania
przez ocenę propozycji projektów pod
względem strategicznych czynników biznesowych.

 

Zarządzanie potrzebami
Rejestruj i oceniaj pomysły dotyczące projektów
pochodzące z dowolnego miejsca w organizacji
przy użyciu standardowego procesu.

 

Zarządzanie i planowanie w zakresie
zasobów przedsiębiorstwa
Przeglądaj i porównuj sposoby wykorzystania
zasobów w różnych projektach, aby zoptymalizować przydziały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do czego służy Microsoft Project?

Intuicyjne zarządzanie projektami

  • Rozpocznij pracę nad projektami i łatwo nimi kieruj dzięki wyjątkowo prostemu w obsłudze nowemu programowi Project. Dzięki jego pomysłowemu i intuicyjnemu środowisku wszyscy zarządzający pracami projektowymi zyskają inspirację do działania.

Sprawdź postępy dzięki wizualizacji osi czasu

  • Dzięki programowi Project zyskujesz elastyczność wyboru spośród tablic, list w widoku siatki i wizualnych osi czasu.

Współtworzenie projektów

  • Zwiększ możliwości członków zespołu w zakresie współpracy nad projektami, zachowując jednocześnie kontrolę nad nimi.

Strona główna programu Project

Zaczynając w scentralizowanym widoku, łatwo twórz nowe projekty, szybko uzyskuj dostęp do ważnych, najistotniejszych projektów lub otwieraj ostatnio używane projekty.

 

Widok siatki

Planuj projekty i zarządzaj nimi za pomocą uporządkowanej listy zadań.

 

Widok tablicy

Wizualnie śledź zadania projektów na potrzeby lepszego przepływu pracy i stanu za pomocą gotowych do użycia i niestandardowych tablic zadań.

 

Współpraca i komunikacja

Pracuj wspólnie nad projektami przy użyciu usługi Microsoft Teams.

Uzyskaj indywidualną wycenę dla Twojej firmy

Zadzwoń:

22 679 15 41

Napisz:

[email protected]

Produkt dodany do koszyka

×