Substance Designer

Tworzenie materiałów pod absolutną kontrolą

Kup teraz

Produkt dodany do koszyka

×


Substance Designer

Włącz kategorie/filtry

Kategorie produktów

Czym jest Substance Designer?

Substance Designer to aplikacja przeznaczona do tworzenia tekstur 2D, materiałów i efektów w interfejsie opartym na węzłach, kładącym duży nacisk na generowanie procedur, parametryzację i nie destrukcyjny przepływy pracy. Jest to najdłużej działająca i najbardziej dojrzała aplikacja z pakietu programów Substance. W sklepie IT Media kupisz Substance Designer dla firm w najlepszej cenie! Substance Designer dostępny jest w pakiecie Substance Suite.

.

Dowiedz się więcej o pakiecie Substance Suite >

Kup teraz

Substance 3D Collection for Teams COM ENG

Substance 3D Collection for Teams COM ENG

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler, Stager i Modeler
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja anglojęzyczna (ENG)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

4 882,61 zł

Substance 3D Collection for Teams COM MULTI

Substance 3D Collection for Teams COM MULTI

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler, Stager i Modeler
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja wielojęzykowa (MULTI)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 101,06 zł

Substance 3D Collection for Teams GOV ENG

Substance 3D Collection for Teams GOV ENG

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler, Stager i Modeler
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja anglojęzyczna (ENG)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 231,84 zł

Substance 3D Collection for Teams GOV MULTI

Substance 3D Collection for Teams GOV MULTI

Subskrypcja (12 miesięcy)
Dostęp do aplikacji: Painter, Designer, Sampler, Stager i Modeler
Dostęp do zasobów 3D: modele, materiały i światła
– Możliwość pobrania do 100 zasobów miesięcznie
– Wersja wielojęzykowa (MULTI)
– Wersja elektroniczna (realizacja 24-48h)

5 459,86 zł

Dla kogo jest Substance Designer?

Substance Designer to oprogramowanie do tworzenia i przetwarzania materiałów. Generuje tekstury na podstawie wzorców proceduralnych lub poprzez manipulację bitmapami w diagramie węzłów.

W skrócie, Substance Designer należy postrzegać jako najbardziej techniczną i zaawansowaną aplikację do teksturowania. Umożliwia tworzenie treści dla prawie każdego przypadku użycia lub scenariusza. Oznacza to, że nie jesteś ograniczony do jednego rodzaju wyników (takich jak unikalny materiał/zestaw tekstur dla siatki odwzorowanej na UV), ale możesz tworzyć treści do znacznie szerszych zastosowań. Na przykład większość proceduralnych, inteligentnych treści w Painter i Alchemist została opracowana i wyeksportowana z Designer. Elementy takie jak Brush Alphas, Generators, Filters i Base Materials mogą być tworzone w programie Designer.

 

Funkcjonalności

 

Przepływ pracy

Substance Designer to edytor oparty na węzłach, który pozwala budować treści na wiele różnych sposobów o różnym stopniu złożoności. Zalety pracy z Designer:

Nieliniowa praca:

Możesz utworzyć wiele wyników tekstur jednocześnie. Edytuj jedną maskę lub suwak a każde podłączone wyjście zostanie automatycznie przekalkulowane. Nie trzeba już oddzielnie tworzyć map, takich jak Basecolor, Roughness, Normal itp..

Nie destrukcyjny model pracy:

Możesz cofnąć dowolną akcję bez utraty efektów pracy. Dużo szybsze stało się powtarzanie i eksperymentowanie dzięki, któremu można znaleźć optymalny system pracy.

Zintegrowany proces Baking:

Substance Designer zapewnia zaawansowane, błyskawiczne narzędzia umożliwiające proces Baking-u siatki bezpośrednio w oprogramowaniu. Nie musisz już wykonywać tej operacji w oddzielnym oprogramowaniu i przechodzić długiego procesu importu/eksportu.

Parametryczny:

Możesz skonfigurować sterowanie prawie każdym aspektem tekstury za pomocą jednego suwaka lub menu rozwijanego. Pozwala to dodać możliwości nieograniczonej kontroli i różnorodność nad jednym zasobem.

 

Typy plików

Substance Designer i jego ekosystem używają 3 różnych rodzajów plików. Dla jasności: są to typy plików eksportowane z Designer i mogą być importowane do niektórych lub wszystkich innych aplikacji Substance. Uogólniając podczas pracy w programie Designer utrzymasz swoje projekty w formacie SBS, możesz je wyeksportować do SBSAR, jeśli aplikacja docelowa go obsługuje (na przykład Painter), lub możesz użyć statycznych plików bitmap, jeśli nie ma potrzeby użycia lub wsparcia SBSAR.

 

Typy zasobów

Pliki Substance mogą zawierać wiele różnych zasobów, które służą różnym celom. Niektóre zasoby mogą być tworzone tylko w programie Designer, niektóre będą pochodzić z aplikacji zewnętrznych.

Diagramy Substance

Diagramy Substance lub diagramy „Compositing” są głównym rodzajem zasobów wykorzystywanych w programie Designer. Diagramy Substance pozwalają generować i przetwarzać dane obrazu 2D, a następnie wysłać je do jednego lub więcej wyników tekstur. W prawie każdym przypadku projekt będzie obracał się wokół jednego lub większej ilości diagramów Substance.

Funkcje

Funkcje są wyższym poziomem abstrakcji i złożoności w programie Substance Designer: zamiast przetwarzać dane obrazu (zestawy wartości pikseli), przetwarzane są pojedyncze wartości (liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe, wektory). Funkcje są używane, gdy chcesz wykonać bardziej skomplikowane operacje lub jeśli chcesz doprecyzować określone zachowania. Funkcje ogólnie nie działają samodzielnie i nie są używane poza kontekstem diagramów Substance.

 

Diagramy MDL

Diagramy MDL są specjalnym rodzajem zasobów graficznych, które można tworzyć w programie Substance Designer. MDL oznacza Material Definition Language. Diagramy te nie są przeznaczone do generowania oraz przetwarzania plików tekstur i danych obrazu, ale raczej do generowania wyglądu materiału w formacie, który jest przenośny i wymienny między aplikacjami i rendererami.

 

Zasoby niezwiązane z diagramem

Zasoby inne niż diagram mogą pochodzić z aplikacji zewnętrznych (takich jak Photoshop lub Autodesk Maya), a niektóre można również tworzyć w programie Designer. Główną różnicą jest to, że nie są one diagramami opartymi na węzłach, większość z nich to elementy, które należy stosować wewnątrz lub obok wcześniej wymienionych typów diagramów.

Istnieją następujące typy zasobów:
– Bitmaps
– Vector Graphics (SVG)
– 3D Mesh
– Font
– 3D Scene
– AxF

 

Wsparcie zarządzania kolorem i OpenColorIO

Substance Designer obsługuje teraz zarządzanie kolorami, co pozwala kontrolować sposób interpretowania i przekształcania kolorów. Funkcja ta jest obsługiwana przez OpenColorIO, który jest szeroko używanym systemem zarządzania kolorami stosowanym w branży rozrywki i efektów specjalnych.

Konfigurowanie zarządzania kolorem w głównych ustawieniach

Domyślnie Substance Designer jest ustawiony w trybie „legacy”, co oznacza, że nie załaduje żadnej konkretnej konfiguracji i będzie działał tak jak dotychczas. Aby przełączyć się przykładowo na OpenColorIO, wystarczy przejść do ustawień głównych a następnie w ustawieniach projektu włączyć odpowiedni tryb.

Zarządzanie kolorem może być zastosowane na 3 różne sposoby

Różne części aplikacji posiadają różne implikacje zarządzania kolorem:

– Widok 2D i 3D
Zarówno okno podglądu w czasie rzeczywistym Opengl, jak i Iray mogą być uwzględnione w zarządzaniu kolorem. Pozwala to na podgląd w kontekście materiału i teksturowania. Profil kolorów można łatwo przełączać za pomocą dedykowanego menu rozwijanego. Możliwe jest również wyświetlenie widoku w Linear Gamma w celu podglądu bez korekcji kolorów.

– Wejścia i wyjścia diagramów oraz eksport bitmap
Podczas odczytywania i zapisywania obrazów bitmapowych na wejściu i wyjściu z diagramu, zarządzanie kolorem może dostosować obraz i przekonwertować go do pracy w odpowiednich warunkach. Można to kontrolować w głównych preferencjach mapy bitowej na diagramie i modyfikować w oknie dialogowym podczas procesu eksportu. Zapisanie obrazu z widoku 2D pozwoli również wybrać odpowiednią przestrzeń kolorów.

 

Nowa funkcja Curvature from Mesh Baker

Curvature from Mesh Baker została przerobiona od zera. Korzysta teraz z raytracingu, który pozwala na wykorzystanie akceleracji GPU a także obsługę przecięć siatki.

 

Ulepszone Ambient Occlusion from Mesh Baker

Ambient Occlusion from Mesh Baker ma teraz nowe ustawienie o nazwie „Ground Plane”, które symuluje płaszczyznę pod siatką w celu uzyskania okluzji podłoża. Może to pomóc uzyskać bardziej interesujący wygląd dla geometrii statycznej lub obiektów nieorganicznych. Płaszczyzna podłoża domyślnie znajduje się na dole obwiedni siatki, ale można ją przesunąć dalej za pomocą dedykowanych ustawień.

 

Ulepszony Properties i Preset Editor

Edytory właściwości i ustawień domyślnych zostały ulepszone:

Szybszy tryb podglądu

Przejście do trybu podglądu podczas edytowania parametrów diagramu jest teraz znacznie szybsze, szczególnie na diagramach z dużą ilością odsłoniętych parametrów. Tryb podglądu jest teraz dedykowaną zakładką, która ułatwia przewijanie między edytorem parametrów i jego podglądem.

Przerobiony edytor presetów

Sposób zarządzania presetami w programie Substance Designer jest teraz znacznie łatwiejszy i szybszy: edytor presetów ma teraz dedykowaną kartę a każdy preset zawiera listę parametrów na które wpływa.

Warunek Visible If jest teraz brany pod uwagę dla 2D transform gizmos

Kiedy transform 2D gizmo ma warunek Visible If, można go ukryć w widoku 2D, dzięki czemu będzie kontekstowy z parametrami.

 

Nowa zawartość

W tej wersji wprowadzamy nowy węzeł Atlas Scatter. Węzeł ten pozwala odczytać obraz Atlas (obraz zawierający podobrazy) i automatycznie rozdzielić jego zawartość na poszczególne komponenty, które można losowo rozproszyć. Można go wykorzystać na przykład do umieszczania gałęzi i liści na zabrudzonym podłożu. Substance Source zawiera teraz wiele materiałów Atlas, które można rozproszyć za pomocą tego nowego węzła.

Wymagania systemowe

System operacyjnyMinimalneRekomendowane
Windows
 • Wersja: Windows 8 (64bit)
 • Pamieć: 4GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: Windows 10 (64bit)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 4GB VRAM
Mac OS
 • Wersja: 10.12 (Sierra)
 • Pamięć: 4GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: 10.14 (Mojave)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 4GB VRAM
Linux
 • Wersja: CentOS 7.0 / Ubuntu 16.04 (tylko Steam)
 • Pamięć: 4GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM
 • Wersja: CentOS 7.6 / Ubuntu 18.04 (tylko Steam)
 • Pamięć: 16GB RAM
 • Grafika: 2GB VRAM

 

– Dla pracy w komfortowych warunkach, rekomendujemy monitor o rozdzielczości większej niż 1 Mega Pikseli i szerszy niż 1280 pikseli.
– Eksport do rozdzielczości 8k (8192*8192 pikseli) wymaga karty graficznej z większą ilości pamięci niż 2GB.
– Potwierdzone działanie wersji 2019.x lub wyższej na MacOS 10.15 (Catalina).
– Na CentOS 7.5 lub starszej wersji aplikacja może się nie uruchomić z powodu problemów związanych z biblioteką (FT_Get_Font_Format error). Zalecamy aktualizację systemu lub zainstalowanie następującej biblioteki.
– Połączenie pulpitu zdalnego jest możliwe, jeśli dostępny jest kontekst OpenGL 3.3. Będzie działać na Nvidia Quadro, ale nie na Nvidia GeForce, ponieważ zapewnia tylko kontekst OpenGL 1.4. Jeśli jest to problem, zalecamy korzystanie z alternatywnych rozwiązań, takich jak VNC/Teamviewer.