KONKURS DLA MŁODZIEŻY: Gest, na który stać każdego

Gest, na który stać każdego.

Połącz kreatywność, technologię, empatię i zilustruj nasze hasło konkursowe “Gest, na który stać każdego” w formie:

A) ilustracji

B) komiksu

lub

C) fotomontażu

posługując się aplikacjami takimi jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator lub Adobe InDesign (bezpłatna wersja próbna na www.adobe.com). Wykorzystaj komputer, tablet graficzny lub smartfon.

Do wygrania:

  • 2 – dniowe szkolenie (stacjonarne lub online), o wartości do 2000 zł z wybranej aplikacji Adobe w IT Media – Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe
  • Tablety graficzne Wacom Intuos Pro S oraz Wacom Intuos M
  • Nagrody rzeczowe: (kreatywne kubki, pendrive’y, koszulki)

Czekamy na Twoje dzieło do 31 lipca 2021 🙂

 

Wyzwania konkursowe

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie projektu graficznego przedstawiającego gest w postaci dobrego uczynku wartego zapamiętania i pokazania. Uczestnicy konkursu wybierają jedną z trzech form pracy: ilustracja, kolaż zdjęć lub komiks.

WYZWANIE 1

Przygotowanie ilustracji cyfrowej z wykorzystaniem Adobe Photoshop lub Adobe Illustrator i za pomocą dowolnego tabletu graficznego. Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF,  minimalna rozdzielczość 100 dpi pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

WYZWANIE 2

Przygotowanie plakatu/kolażu zdjęć w aplikacji Adobe Photoshop lub Adobe InDesing. Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF,  minimalna rozdzielczość 100 dpi pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

WYZWANIE 3

Przygotowanie jednostronnicowego komiksu w aplikacji Adobe Photoshop lub Adobe InDesing. Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF,  minimalna rozdzielczość 100 dpi pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

Nagrody

Wśród uczestników za osiągnięcie poszczególnych miejsc będą przyznane następujące nagrody:

SZKOLENIE:

2 dniowe szkolenie (stacjonarne lub online), o wartości do 2000 zł z wybranej aplikacji Adobe w IT Media – Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym Adobe.

TABLET GRAFICZNY:

Tablety graficzne Wacom Intuos Pro S oraz Wacom Intuos M.

NAGRODY RZECZOWE:

W postaci (kreatywnych kubków, pendrive’ów, koszulek).

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin konkursu określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs Gest, na który stać każdego, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest IT Media s.c., z siedzibą przy ul. Elektronowej 2, budynek B, 03-219 Warszawa – Elitarny Partner Adobe i jedyny w Polsce Certyfikowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe, zwany dalej Organizatorem.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) dla uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich specjalności (liceum, technikum, szkoła branżowa), zwanych dalej Uczestnikami,

b) dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.

4. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

6. Patronami Konkursu są Adobe oraz Wacom.

 

II. Cele Konkursu

1. Rozbudzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

2. Kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i odpowiedzialności w życiu społecznym.

3. Rozwijanie kompetencji kluczowych ucznia: kreatywnego myślenia, korzystania z nowych technologii, komunikacji za pomocą multimediów.

4. Tworzenie przez ucznia portfolio kreatywnych projektów na etapie szkolnym.

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z profesjonalnych, niezbędnych na rynku pracy aplikacji Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign.

.

III. Zadanie konkursowe

Uczestnicy Konkursu przygotują według własnego pomysłu pracę przedstawiającą gest – dobry uczynek warty zapamiętania i pokazania.

Należy przygotować projekt w jednej z następujących form:

a) ilustracji cyfrowej stworzonej przy użyciu Adobe Photoshop i/lub Adobe Illustrator (opcjonalnie za pomocą tabletu graficznego). Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF (minimalna rozdzielczość 100 dpi) pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

b) plakatu/kolażu zdjęć stworzonego przy użyciu Adobe Photoshopi/lub Adobe InDesing (opcjonalnie za pomocą tabletu graficznego). Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF (minimalna rozdzielczość 100 dpi) pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

c) jednostronicowego komiksu stworzonego przy użyciu Adobe Photoshop i/lub Adobe InDesing (opcjonalnie za pomocą tabletu graficznego). Pracę należy przesłać w formacie JPEG, PNG, PDF (minimalna rozdzielczość 100 dpi) pod adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl.

 

IV. Założenia organizacyjne

1. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swoją kandydaturę indywidualnie. Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub Uczestnik może zostać zgłoszony przez nauczyciela. Uczniowie niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica/prawnego opiekuna (Załącznik).

2. Laureatów Konkursu wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

3. Członkowie Komisji konkursowej podczas oceny prac wezmą pod uwagę:

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na jego przedstawienie,

c) przekazaną wartość emocjonalną i artystyczną,

d) wartość techniczną – umiejętność wykorzystania w praktyce wybranej aplikacji Adobe,

e) zastosowanie się do wytycznych w realizacji zadania (pkt III).

 

V. Przebieg Konkursu

1. Uczestnik wysyła pracę konkursową na adres mailowy kreatywnystart@itmedia.pl z dopiskiem “Konkurs” oraz następujące dokumenty:

a) w przypadku Uczestnika pełnoletniego:
oświadczenie Uczestnika o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (Załącznik) oraz Kartę Zgłoszenia (Załącznik)

b) w przypadku Uczestnika osoby niepełnoletniej zgłoszonej indywidualnie:
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik) oraz Kartę Zgłoszenia (Załącznik)

c) w przypadku Uczestnika osoby niepełnoletniej zgłoszonej przez nauczyciela:
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik), oświadczenie nauczyciela (Załącznik) oraz Kartę Zgłoszenia (Załącznik)

2. Pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy do dnia 31 lipca 2021 r.

3. Praca powinna zawierać tytuł oraz imię i nazwisko Uczestnika, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (jeśli wyrazi na to zgodę – Załącznik)

4. Powiadomienie o wynikach Konkursu, zostanie przesłane drogą mailową do 31 sierpnia 2021 r na adres do kontaktu podany w Karcie Zgłoszenia oraz zamieszczony na stronie Organizatora.

5. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Jolanta Wójcicka: jolanta.wojcicka@itmedia.pl

 

VI. Dostęp do aplikacji Adobe

Uczestnicy planujący wykonać swoją pracę w aplikacjach Adobe Photoshop, Illustrator lub InDesign mogą uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji próbnej na www.adobe.com .

 

VII. Nagrody

W każdej z trzech kategorii (ilustracja, plakat/kolaż, komiks) zostanie przyznane nagroda za zajęcie I miejsca, II miejsca oraz dla prac wyróżnionych.